fredag 4. juli 2014

Et svar til "Absurd å gjøre cannabis lovlig"

I et nytt innlegg legges det frem noen ganske standard argumenter mot legalisering av cannabis. Jeg prøver her å svare på noen av dem.

"Andre er kanskje forledet av debatten i USA og glemmer at amerikansk cannabis inneholder betydelig mindre konsentrasjoner av det avhengighetsskapende stoffet THC enn cannabis som omsettes i Norge i dag."

- Dette blir som å si at pga. ølen inneholder mer alkohol i Tyskland, så er den farligere. En grunn til å regulere kjøp og salg av cannabis er jo nettopp for å regulere hvor mye virkestoffer (THC) som skal være i produktet som selges.

"De fleste politikerne som taler cannabisens sak kjenner kanskje ikke til at det store fremstøtet i amerikansk legaliseringspolitikk finansieres av tobakksindustrien og deres bakmenn."

- Colorado er en av statene som har legalisert cannabis og det skjedde gjennom en folkeavstemning iverksatt av et innbyggerinitiativ. Det trengs minst 86105 gyldige signaturer for å få et innbyggerinitiativ opp til avstemning i Colorado, og initiativet for å legalisere kjøp og salg av cannabis leverte inn over 7000 ekstra signaturer i tillegg til de nødvendige 86105. Dette kan knapt kalles lobbyisme fra tobakksindustrien.

"Mens jevnaldrende går gjennom puberteten på en naturlig måte og deretter kommer seg videre i livet, parkerer cannabisrøykeren sin egen utvikling på et tenåringsstadium."

- Ingen, verken motstandere av legalisering eller støttespillere benekter at canabis, som alle andre rusmidler, har skadevirkning. Men det er i dag lettere for ungdom i storbyene å få tak i cannabis enn alkohol. Dette skyldes at der samfunnet regulerer kjøp og salg av alkohol, så er markedet for cannabis overlatt helt til svartemarkedet.

Det er ingen grunn til å gå inn på argumentene som artikkelforfatterne trekker inn ang. skadevirkningene. Dette er gyldig informasjon, selv om en del av påstandene de trekker frem kan diskuteres, blant annet deres påstand om at cannabis forårsaker Kols, da en 20 år lang undersøkelse av 5000 cannabisrøykere mellom 18 og 30 år, publisert i Journal of the American Medical Association i januar 2012, påviste ingen tegn på skader på lungene etter langvarig cannabisrøyking.

Om artikkelforfatterne likefullt har helt rett i sine påstander om helseutfordringer, så gir ikke det oss grunn til å forby et produkt. Rusforskere er enige om at tobakk og særlig alkohol gir mye større skader, da spesielt samfunnsøkonomiske skader.
Likevel ønsker alle norske partier å ha lovlig kjøp og salg av alkohol og tobakk, fordi vi vet at skadevirkningene av et forbud, er verre enn virkningene av regulert bruk.

Og ja, så var det dette med frihet til å bestemme selv.