onsdag 16. januar 2013

Hva er Fascisme?


Dette innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad 16. januar 2013.

En oppklaring i definisjonene

I lys av årets «kulturdebatt» som ledet til en generell debatt om innvandring har enkelte deltakere i debatten dratt frem facismestemplet og ønsker å brennmerke norsk høyreside. Det er ingenting nytt med dette, men det begynner å bli en smule kjedelig når en samlet venstreside driver ideologisk historieforfalskning. For hva er facisme? Jeg siterer professor Øyvind Østeruds bok «Statsvitenskap Innføring i politisk analyse»:

«Fascismen skaper store problemer for høyre-venstre-skalaen. Som ytterliggående autoritær og antikommunistisk plasseres den ofte ytterst til høyre, men et blikk på ideologi og sosialt tyngdepunkt forkludrer dette. Fascismen var gjennomgående statssentrert og dirigerende overfor det økonomiske liv, og hvis vi f.eks følger Anthony Downs' kriterium, ligger den da snarere til venstre.»

Innerst inne tror jeg den intellektuelle venstresiden vet at fascisme og nazisme er autoritære, statsforherligende og rasistiske avgreininger av den ekstreme sosialismen. Den ekstreme sosialismen ledet til kommunisme i Sovjetunionen og korporatismemodellen som både Mussolinis fascisme og Nazi-tysklands nasjonalsosialisme faller under.

Det finnes også et «ekstremhøyre», men det er ikke det ekstremhøyre som venstresiden snakker om. Den ideologisk bevisste høyresiden langs den politiske aksen forfekter forskjellige utslag av Liberalismen. En ekstrem versjon av liberalisme kaller vi libertarianisme som forfekter en minimalstat eller det totale ytterpunktet anarkisme som forfekter det statløse samfunn. Begge disse ekstremene er trygt plantet på høyresiden og står milevis unna facismen som altfor mange så altfor ofte prøver å stemple høyresiden med.

Å vinne et ordskifte handler i for stor grad om å vinne definisjonene. Venstresiden har i for stor grad ønsket å vinne debatter på falske og historieløse definisjoner. Dette bør kritiske journalister, velgere og meningsmotstandere stoppe dem i. Det finnes autoritære krefter i samfunnet, men de tilhører ikke den ideologiske høyresiden.

Ingen kommentarer: