onsdag 22. februar 2012

Kvinnedagen - dessverre uviktig

I flere år har jeg stått med FpU på kvinnedagen for å markere viktige kvinnesaker. Sakene FpU har frontet har vært strengere straff for voldtekt, solidaritet med kvinner i patriarkalske land som Afghanistan og litt på spøk "Ja til kvinnelig statsminister".
Samtidig har vi år etter år sett de offisielle kvinnedagsmarkeringene være fulle av saker som objektivt sett overhodet ikke har noe med kvinnekamp å gjøre. Jeg skal ikke diskutere hvorvidt det finnes "kvinnesaker", men jeg vil påpeke en del ting med årets såkalte kvinnesaker. Her er plakaten for kvinnedagen 2012:

Kamp mot all kvinneundertrykking - for full kvinnefrigjøring
Veldig bra! Her slår de an tonen. Og da forventer jeg at det faktisk kjempes for de kvinnene i verden som ikke lever under de samme likestilte vilkårene vi har i Norge. However...

Lytt til FN, forby nazistisk organisering
Begynner dårlig. Det er ikke en god "kvinnesak" å begrense ytrings- og organisasjonsfriheten. Jeg forsvarer ikke nasjonalsosialisme, men det er ikke en god kvinne- eller øvrig sak å begrense folkets tanker og organisasjonsfrihet.

Gi papirløse oppholdstillatelse nå
Det virker ikke som en gang prøver. Dette er overhodet ikke en kvinnesak. Det tynneste argumentet jeg kan tenke meg for at dette er kvinnesak er at noen papirløse er kvinner, og det er ikke godt nok. Å gi opphold til papirløse er å sende helt feil signaler.
Jeg må for øvrig også anta at en faktisk snakker om ureturnerbare papirløse med utsendingsvedtak, for det er som oftest disse en snakker om. Og å gi disse permanent oppholdstillatelse vil hule ut hele den norske innvandringspolitikken. - Nei. Dette er overhodet ikke en kvinnesak.

Nei til salg av kvinner - STOPP PORNOKULTUREN
Greit, her har vi faktisk en kvinnesak om en hadde holdt seg til første setning "nei til salg av kvinner". Slaveri er dessverre et økende problem og det er uakseptabelt. Hadde det vært fanen så hadde en hatt en god sak. Dessverre skyter en igjen langt unna mål og går etter pornobransjen som er en lovlig og regulert bransje hvor kvinner og menn frivillig arbeider. Så igjen, swing and a miss.

6 timers normalarbeidsdag med full lønn
Dette er ikke kvinnesak. Hvis dette er kvinnesak så er det tegn på at kvinner enten er late, ute av evne til å arbeide eller ikke skjønner økonomi. Jeg tror ikke kvinner er noe av delene. Dersom Norge innfører 6 timers normalarbeidsdag med full lønn vil det føre til en forverret konkurranseevne og en ender opp med å bruke oljeformuen på å betale for mer fritid istedet for å investere i fremtiden.
Hvis en prøver å gjøre dette til kvinnesak så er det fordi da vil flere kvinner som idag jobber deltid plutselig jobbe "heltid", men ærlig talt. Kvinner som arbeider i ufrivillig deltid vil ikke jobbe mindre, de vil jobbe mer!
Bomskudd, igjen...

Forsvar velferdsstaten - nei til privatisering
Jeg må igjen anta at arrangørene er late og ikke bruker det korrekte begrepet "konkurranseutsetting". Mange kvinner arbeider i offentlig sektor, særlig helse og oppvekst. Dette er sektorer med relativt lav lønn og hvor staten er omtrent den eneste tilbyderen av arbeidsplasser. Det er VELDIG få private skoler eller helsetilbydere. Jeg vil påstå at det er kvinneFIENDLIG å kjempe mot konkurranseutsetting. Med mer konkurranse og flere tilbydere ville helse- og oppvekstarbeiderne plutselig kunne velge blant flere arbeidsplasser og ikke bare tatt til takke med det staten hadde å tilby av lønns- og pensjonstilbud. En misforstått og kvinnefiendlig fane.

Riv murene - Stopp Israel
Fy fa*n for et bomskudd om jeg får si det i ordnede former. Mener virkelig arrangørene at det er en kvinnesak å sikre palestinske selvmordbombere fri adgang på israelske markedsplasser, busser og andre offentlige steder som før slik at befolkningen (særlig barn og kvinner) igjen blir utsatt for død og fordervelse? Helt på trynet.

Menns vold mot kvinner er samfunnets ansvar
Jeg tar et forbehold. Jeg vil anta at fanen mener at det er samfunnets ansvar å straffe menn som utøver vold mot kvinner gjennom rettstaten. Det er i så fall korrekt.
Dessverre tror jeg fanen mener å si at det faktum at noen menn utøver vold mot kvinner skyldes samfunnets holdninger og kultur, noe jeg mener er fullstendig på trynet. Det denne fanen gjør er å ta ansvaret fra voldsmannen som ene og alene har skyld og ansvar, og plasserer det på alle andre. DET er kvinnefiendlig.

Vi krever hele og faste stillinger
Jeg vil tro at dette er en av de bedre sakene. Mange kvinner i arbeid ønsker deltid, men en god del ønsker å arbeide i fulle stillinger på fast kontrakt. Hvordan klarer man å gjøre dette på en best mulig måte? Det åpenbare svaret er å sørge for økt velstand gjennom mer markedsøkonomi slik at det blir større behov for arbeidskraften til både menn og kvinner, men når jeg ser denne fanen i sammenheng med de andre må jeg dessverre tro at arrangørene tror en kan vedta seg til arbeidsplasser. *sukk*

For å oppsummere:
De fleste sakene som tas opp på 8. mars er ikke kvinnesaker og en del av dem er direkte kvinnefiendlige. Dersom kvinnekampen skal ha betydning må den rette seg inn for å hjelpe de kvinnene som faktisk lider i verden. Jeg har tidligere møtt opp på 8. mars-arrangementer fordi jeg ønsket å være med å fronte viktige kvinnesaker. Dessverre har det vist seg at disse ikke får den oppmerksomheten de fortjener og jeg anser derfor kvinnedagen som lite viktig. Det er synd, men det er noe arrangørene har valgt selv.

1 kommentar:

Ole Jacob Johansen sa...

De glemte "NY BIL TIL VIBEKE SKOFTERUD" - men Vasaloppet gikk vel for sent til at det ble fanget opp i parolene. Nå har vel dessuten VW sørget for at hun fikk bil likevel... Selv om hun ikke gikk "Tjeivasan".