fredag 10. februar 2012

"I'm a slave for you"


Britney Spears sang så pent at hun var en "slave for you" i en av sine sanger. Noen bør snarest fjerne denne sangen fra spillelisten til Barth Eide for den har gått til hodet på ham. Han vil nå utvide slaveplikten.

Norge har idag en uthulet verneplikt, og godt er det. Både gutter og jenter blir innkalt til sesjon, men det er bare guttene som tvinges til å bruke ett år av sitt liv i statens tjeneste. Om en skulle ha en sterk pasifistisk overbevisning kunne en heller avtjene siviltjeneste. Regjeringen legger nå ned siviltjenesten og pasifister slipper nå helt unna statens klør på lik linje med alle guttene og jentene som Forvaret ikke hadde bruk for.
I praksis så er det bare de smarteste og mest veltrente gutta og noen frivillige jenter som ender i Forsvaret. Mange gjør det frivillig, mens andre tvinges inn. Norge kan ikke fortsette med sin slaveplikt.

FpU har i lang tid tatt til orde for å innføre et frivillig forsvar uten verneplikt. En får et mye mer engasjert og dedikert militærvesen med frivillige og vervede soldater som kan gjøre karriere i militæret til en skikkelig lønn.
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen har også skrevet om verneplikten i Minerva hvor han skriver om at verneplikten ikke er rettet mot dagens militære utfordringer.

Prinsipielt sett er verneplikten en slaveplikt.
Man blir satt til å arbeide der staten vil, til en latterlig lønn og viktigst av alt er det er ikke frivillig. Jeg sier nei til slaveplikt og ønsker et frivillig vervet forsvar med muligheter for å gjøre karriere.


1 kommentar:

B sa...

Forsvarsministre verden over mener at vi IKKE burde avskaffe verneplikten, for det er en viktig institusjon som hjelper unge gutter å vokse opp, løsrive seg fra mor of far.