onsdag 11. januar 2012

Veien til FpUs nye manifest


FpUs manifestkomite har tatt imot innspill fra fylkeslagene til sitt arbeid og har nå sendt ut et nytt grunnforslag til manifest som skal ut på høring blant fylkeslagene.

Det er FpUs landsmøte som vedtar FpUs politiske manifest og dagens manifest kan du lese her: http://fpu.no/fpu-mener/manifest/

Rogaland Fpu var blant de mer aktive fylkeslagene, og som daværende politisk nestformann ledet jeg vårt arbeid med å skrive og sende inn en rekke forslag vi mente ville gjøre FpUs manifest enda bedre, tydeligere og prinsipielt. Det heter at i politikken skal en feire sine seire og glemme sine tap. Jeg er veldig glad for å se at veldig mange av Rogaland FpUs innspill er godt ivaretatt, men dessverre ikke alle.

Det virker særlig som om manifestkomiteen og Rogaland FpU er uenige om veien videre for Fremskrittspartiets ungdom når det gjelder utenrikspolitikk.

Først litt om hva Rogaland FpU foreslo ovenfor manifestkomiteen:
  • Rogaland FpU mente at FpU bør arbeide for at NATO skal styrke sin rolle som forsvarsallianse og ikke drive militæraksjoner og velge side i andre lands indre konflikter og anliggende.

  • Videre foreslo Rogaland FpU at all bistand, nød- og humanitærhjelp bør utføres av frivillige hjelpeorganisasjoner.

  • Rogaland FpU mente også at Norge ikke var tjent med å holde liv i dyre og byråkratiske organisasjoner som legitimerer diktaturstater. Rogaland FpU foreslo derfor at FpUs holdning bør være å trekke Norge fra FN og heller styrke vårt diplomatiske samarbeid med våre handelspartnere og allierte.

  • Sist men ikke minst foreslo Rogaland FpU å innføre en ordning med friborgerskap og på den måten åpne Norge for alle som måtte ønske å leve i Norge og søke lykken her.

En ny retning

Fylkesstyret i Rogaland FpU foreslo en ny retning for vår utenrikspolitikk. En utenrikspolitikk hvor den norske stat ikke innfører vårt styresett i suverene staten gjennom krigføring og okkupasjon, eller gjennom bistand og smøring. En utenrikspolitikk som styrker vårt handels- og forsvarsforhold med våre venner og ikke lytter til humørsvingningene til våre uvenner i verden. Rogaland FpU foreslo at døren til Norge skulle være åpen for alle som ønsker å ta ansvar for seg selv, sitt liv og sin familie.

Rogaland FpU foreslo en utenrikspolitikk som er fundert på de tre store F-er.

Fred, frihet og fremskritt.

Hvorfor manifestkomiteen ikke støttet oss... Det skjønner ikke undertegnede.

Ingen kommentarer: