torsdag 12. januar 2012

Jeg er kandidat til Sentralstyret

Til FpUs landsmøte skal det velges nytt sentralstyre og i den anledning har valgkomiteen bedt om å få innspill til mulige kandidater.

Rogaland FpU har tre kandidater. Meg selv og Atle Simonsen til fast plass i sentralstyret og vår formann Kristoffer Birkedal som vara til sentralstyret.

Jeg har lenge vært åpen om at jeg ønsker å stille til sentralstyret og har av den grunn bevisst trappet ned i Rogaland og Rennesøy FpU. Jeg ønsker å bli valgt til FpUs sentralstyret for å styrke liberalismen og FpUs
varemerke som det klareste alternativet for frihetselskende ungdom.
Som en "ærlig" kandidat er jeg klar over at også i FpU er det medlemmer som er uenige med den retningen jeg kjemper for.

Dette er positivt. FpU skal ha stor takhøyde med plass til alle enten man kaller seg konservativ, liberalkonservativ, liberal, liberalist, libertarianer eller anarkist. Det viktigste er kampen for frihet for enkeltindividet. Denne kampen vil jeg, Atle og Kristoffer fortsette å kjempe for, og vi håper vi får
valgkomiteen og etterhvert Landsmøtets tillit.EDIT: posten ble skrevet før den gledelige nyheten om at Rogalands sittende sentralstyremedlem Atle Simonsen tar gjenvalg.

Ingen kommentarer: