fredag 1. april 2011

Min appell mot Datalagringsdirektivet.

søndag 6. februar 2011

Tale til fylkesårsmøtet


Denne helgen avholdt Rogaland FrP sitt årlige fylkesårsmøte. Ikke bare ble FpUs to resolusjoner enstemnig vedtatt, men flere FpUere holdt meget gode innlegg om blant annet karensdager og sykelønn, klima og samarbeid.
Jeg snakker om frihet og innlegget mitt kan du lese her:

Fremskrittsbevegelsens største styrke er vårt ustoppelige forsvar for enkeltmenneskets frihet. Det er vår fremskrittsbevegelse som vant kampen over NRK-monopolet, televerkets udugelighet og sikret at nordmenn kan gjøre noe så enkelt som å kjøpe melk og brød etter klokken fem.

Hver dag kjemper vi for frihet for enkeltmennesket i møtet med moralister og bedrevitere. Hver dag utfordrer vi det bestående og kjære partivenner, i dag vil jeg og utfordre det bestående.

Vi bør tillate profesjonell boksing, bruk av vannscootere, gambling og kasinoer. Vi stoler på enkeltmennesket. Vår bevegelse vokser fordi folk flest er lei av å bli behandlet som barn. Vi tror på frihet under ansvar.

Jeg er overbevist om at dere og folk flest er i stand til å leve i ett Norge hvor du kan handle vin på supermarkedet og hvor eierne selv bestemmer om de vil tillate røyking i sine lokaler eller ikke.

Kampen vår slutter aldri. Når vi har ordnet disse enkle og selvsagte tingene må Fremskrittsbevegelsen våge mer. Vi må tenke lengre og lære av andre. La meg nevne noen eksempler:

Da problematikken rundt prostituertes levekår kom opp i media var moralistene raskt ute med sin vanlige løsning: Forbud. Nå, snart tre år etter at sexkjøp ble forbudt har de prostituertes levekår ikke blitt bedre, snarere tvert imot. Da en stortingsrepresentant fra SV ble spurt om hun trodde de prostituerte hadde fått det bedre svarte hun: ”Loven kom ikke i stand for å hjelpe de prostituerte.”

La meg foreslå at vi anerkjenner prostitusjon som ett faktisk yrke. La de prostituerte etablere lovlige bordeller, betale skatt, opparbeide seg pensjonsrettigheter og arbeide i trygge og sanitære forhold hvor de kan bli jevnlig testet og arbeide uten dagens frykt for voldelige kunder.

Enkeltindivider tar ofte valg som vi personlig mener er dumme, teite eller kanskje til og med umoralske. Men så lenge disse handlingene ikke er til skade for noen andre enn dem selv må vi som forsvarere av personlig frihet akseptere at mennesker velger annerledes enn det store flertallet. Som det ble sagt i går bør politikernes jobb være å lage spillereglene, men ikke spille selv. Når vi endelig har fått ett skille mellom kirke og stat bør vi tillate livssynsorganisasjonene selv å selv definere ekteskap som institusjon.

Vår fremskrittsbevegelse har som hovedmål å kjempe for lavere skatter, avgifter og offentlige inngrep. Men størst av alt, er friheten.