mandag 6. desember 2010

Den grå skolen ingen ønsker


Idag hadde vi adventssamling i barneskolen. Det var en flott samling hvor elevene fikk vist frem sine talenter i sang, instrumenter og sceneøvelse knyttet til den tradisjonsrike og trygge adventstiden.


Jeg setter pris på adventstiden. Den trygge og koselige ventetiden som varer gjennom store deler av den kalde mørketiden og avsluttes med julefeiringen. Jeg liker å høre de samme gamle sangene, føle de samme forventningene og se mine venner og naboer gjøre seg klar for den samme feiringen som meg selv. Midt blant dette spiller de religiøse årsakene ingen verdens ting, men det er heller ikke viktig.

Det som er viktig er at adventstiden er viktig for meg, og at jeg velger selv hva jeg gjør ut av tiden eller i det hele tatt vil markere den.

Mange setter pris på at adventstiden markeres i skolen. Men det er mange mennesker som ikke ønsker at sine barn skal delta i det som strengt tatt er en religiøs høytid. Ikke-troende eller mennesker med en annen tro er i sin fulle rett til å kreve at deres barn ikke skal delta i slike markeringer. Det har ofte vært vanlig å søke fritak fra f.eks julegudstjeneste, men hva om ett stort flertall av foreldrene er f.eks muslimer eller ikke-troende? Er det da riktig å arrangere kristne markeringer uansett hvor mange som faktisk ønsker det?

Alle mennesker har forskjellige ønsker og kulturelle preferanser som vi ønsker å oppdra våre barn etter. Problemet er at man i hovedsak bare har ett alternativ. Den offentlige skolen.
Trenden i den offentlige skolen har vært at man skal fjerne alle elementer som kan være støtende for noen. Dette har hovedsaklig betydd at man har svekket den kristne formålsparagrafen med hensikt om å fjerne den.
Sålenge man fører en skolepolitikk hvor staten i praksis har monopol, er jeg enig at skolen ikke bør være diskriminerende ovenfor barn og foreldre som ikke deler kulturbakgrunn og religion med flertallet.

Men hvorfor skal man føre en politikk hvor foreldre bare har ett valg og man bare får en grå skole som ingen ønsker?

Man burde holdt staten utenfor skolene og åpnet for ett fritt tilbud av varierte skoler.
Religiøse skoler, idretts-skoler, høynivå-skoler, spesialskoler, realfag-spesialiserte skoler, naturskoler, steinerskoler... Hvem vet hvilke store forskjellige tilbud av skoler som ville poppet opp? Alt vi vet fra lang og god erfaring, er at når det frie markedet får tilby sine tjenester får man ett bredt og variert tilbud som tilfredsstiller foreldrenes behov, ikke stadig tommere kommunebudsjetter.


Ingen kommentarer: