onsdag 20. oktober 2010

Nytt leserbrev (håper jeg)

Beskytt personvernet, fjern skattelistene

Vi går nå inn i en periode
hvor barn vil bli mobbet på grunn av foreldres inntekt, snoking i andre menneskers privatliv og kriminell planlegging. Årsaken er at den rødgrønne regjeringen fortsetter sin tvilsomme praksis med å legge ut skattelistene til stor glede for tabloide aviser uten reelle nyheter, nysgjerrige naboer som vil vite hvem som tjener best i bygda og mest av alt kriminelle som bruker listene kynisk i sitt kriminelle virke.

Utlegging av skattelistene er i praksis å kaste privat informasjon ut i det offentlige rom. Det hadde blitt ett ramaskrik uten like dersom regjeringen hadde offentliggjort hele landets sykejournaler, men folks inntekt, formue og generelle økonomi er det tydeligvis helt greit at enhver skal kunne snuse i. De rødgrønne gjør jobben utrolig enkel for de kriminelle. Tenk så flott for de kriminelle at regjeringen lager en tjeneste som gir dem informasjon om inntekt, formue, alder, sivilstand og adresse på sine neste ofre.

De rødgrønne partiene bør umiddelbart stoppe praksisen med å utleggingen av skattelistene, og jeg oppfordrer alle de rødgrønne i min egen kommune til å ta kontakt med sine stortingsgrupper og endre praksis. Ikke gjør jobben for de kriminelle, beskytt hele personvernet.