tirsdag 17. august 2010

Matbøtta som ble mindre

Tenk deg at du arbeider hos en bonde som eier en stor gård. I bytte mot din arbeidskraft får du fritt bo på gården og du får samtidig utdelt to (2) kilo mat hver dag av bondens avling, noe som utgjør to bøtter mat. Du spiser ikke to bøtter hver dag, så du selger den ene matbøtten på markedet og får 100 kroner for matbøtta du selger.
Du mener selv du har det godt. Dine behov for hus og mat er dekket, og du tjener nok til å kunne selge og spare unna en del penger samtidig.

Men en dag når bonden skal veie opp dine to kilo mat, så er det plutselig bare nok mat til å fylle 1,5 bøtte. Du lurer fælt på dette, men bonden sier at han har avtale om å gi deg to kilo med mat, og kan ikke lastes for at kilomålet svinger fra dag til dag. Den dagen tjener du bare 50 kroner på markedet for matbøtta du solgte.
Dagen etterpå når bonden fyller opp to kilo med mat, så er det bare nok til å fylle opp én bøtte med mat. Bonded rister på skuldrene og peker på kilosvingninger og du må bare ta den ene bøtta. Med bare en bøtte kan du ikke selge noe på markedet, men du har heldigvis spart litt penger.
Men så på den tredje dagen når bonden veier opp to kilo med mat, så fylles bøtta bare opp halvveis. Plutselig er to kilo ikke nok til å brødfø deg, og du tar sparepengene dine for å handle mat på markedet.

Hvor mange dager vil gå før to kilo mat ikke teller for mer enn smuler? Hvor mange ville funnet seg i ett system hvor ens lønn er bundet til ett mål som stadig forandrer seg? Dessverre så gjør vi alle det. Dette kalles inflasjon. La meg snu historien littegranne.


Tenk deg at du arbeider hos en bonde som eier en stor gård. I bytte mot din arbeidskraft får du fritt bo på gården og du får samtidig 200 kroner i lønn hver dag av bonden, noe som kan kjøpe to bøtter mat. Du spiser bare en bøtte mat hver dag, så du sparer 100 kroner av lønna du tjener.
Du mener selv du har det godt. Dine behov for hus og mat er dekket, og du tjener nok til og spare unna en del penger samtidig.

Men en dag når du skal kjøpe en bøtte mat for pengene dine, så må du plutselig betale 150 kroner for hver bøtte. Du lurer fælt på dette, men selgeren sier at han ikke lastes for at kronekursen svinger fra dag til dag. Den dagen sparer du bare 50 kroner av lønna du tjente.
Dagen etterpå når du skal kjøpe en bøtte mat for pengene dine så er lønna bare nok til å kjøpe én bøtte med mat. Selgeren rister på skuldrene og peker på valutasvingninger og du må bare ta den ene bøtta. Når alle pengene gikk til bare en bøtte kan du ikke spare noe av lønna, men du har heldigvis spart litt penger fra før.
Men så på den tredje dagen når du skal kjøpe en bøtte mat, rekker dine 200 kroner bare til en halv bøtte mat. Plutselig er 200 kroner ikke nok til å brødfø deg, og du må ta av sparepengene dine for å handle mat på markedet.

Dette er inflasjon i system. Ett system hvor sentralbanken gjennom statens mandat gjør folks lønninger og sparepenger stadig mindre verdt ved å stadig øke pengebeholdningen.