mandag 12. juli 2010

Råtne holdninger

Ett gammelt bondeutrykk som er godt kjent, er at man skal overlate garden til neste generasjon i bedre stand enn når man selv overtok den. Dette uttrykket er fremtidsrettet og lover vekst for fremtidige generasjoner. Ett løfte om at hver generasjon skal kunne få det litt bedre enn den forrige.
Samtidig forutsetter dette at man tenker langsiktig, ikke lever over evne og sparer for å investere. En bonde som bruker alle sine inntekter på fest og moro uten å verken spare for fremtidige investeringer eller vedlikehold vil overlate sine etterkommere en gard som ikke er driveverdig. Dersom en bonde skulle bestemme seg for å "leva livet" vil han ikke bare bryte med den innsatsen slektene før har lagt ned i arbeidet, men han vil også frata sine etterkommere muligheten til å nyte av fruktene av slektens arbeid.

Dette er et problem i Norge idag. Dessverre snakker vi ikke om en enkelt bonde, men om en hel generasjon som lever over ende, forbruker mer og ikke sparer til investeringer og sine etterkommere. Ikke bare har den sosialistisk-radiale 68-generasjonen unnet seg pensjoner som aldri var bærekraftige, men en ny undersøkelse fra Synovate har gjort på vegne av DnB Nor, viser at nær åtte av ti nordmenn over 50 år synes man bør unne seg romslig økonomi i alderdommen, og la arvingene klare seg selv, skriver Dagens Næringsliv.

Vi snakker om en generasjon som forbruker alt man selv har arvet, alt man har har ervervet seg og skaper pensjonssystemer som ikke gjør fremtidens generasjoner rikere, men setter dem under stor gjeld!
På ett eller annet tidspunkt, antakeligvis først når det er for sent, vil man måtte våkne opp og ta tilbake gamle tanker. Man må leve litt mer nøysomt, spare for egen fremtid og dermed sikre sine etterkommere. Det er i alles interesse at enhver generasjon har ett løfte om en litt bedre fremtid.Takk til Hablog for link

Ingen kommentarer: