onsdag 7. juli 2010

Dyre kommuner..

VG har tatt tak i en viktig sak rundt dyre kommuner og hvor kommunale avgifter er dyrere enn andre. Likevel så blir det skapt ett bilde som ikke er helt korrekt i fremstillingen hvor Stavanger blir fremstilt som Norges billigste by å leve i.

Min egen kommune Rennesøy kommer på en hederlig 19. plass. Likevel burde Rennesøy stått høyere dersom man ønsker å vite hvilken kommune som er billigst i landet. For innbyggere i Norge lever ikke bare under kommunale avgifter, men mange plages av eiendomsskatt.

Ta eksemplet Stavanger som fremstilles som nr 1.
Stavanger kommune har en eiendomsskatt på ca 3000 kroner i året. Dersom man tar dette med i beregningen raser Stavanger ned på listen over billige kommuner. Det blir dermed litt pinlig når Høyre-ordføreren i byen sier følgende: "For det første er det en bevisst politikk å holde avgiftene nede."

Høyre har vært store i Stavanger i veldig mange år, samtidig som partiet har hatt ordføreren siden oktober 1995. Iløpet av denne perioden har man altså holdt fast ved en forkastelig eiendomsskatt som bryter mot prinsippet om reell eiendomsrett.

VG er på rett spor når de påpeker hvor dyrt det kan være i små kommuner. Men man må ikke glemme at eiendomsskatten som plager mange mennesker hvert eneste år. Den eneste trygge garantien for lave avgifter OG mot eiendomsskatt er selvfølgelig Fremskrittspartiet.

ps: Rennesøy kommune har ikke eiendomsskatt.

2 kommentarer:

kristoberg sa...

Go eiendomsskatt!
Fantastisk måte å kreve inn skatt på, samfunnsøkonomisk sett.

Kyle sa...

Eiendomsskatt bryter med eiendomsretten. Dersom man har lovlig ervervet en eiendom så er det du som ene og alene skal bestemme hvordan den skal nyttes.

Eiendomsskatten skaper begrensninger fordi dersom individet gjør forbedringer på eiendommen og øker dens verdi, så straffes man gjennom skattesystemet.

Samtidig så er det umoralsk å betale skatt av ett objekt som allerede er skattet av flere ganger.

For øvrig er ingen måte å kreve inn skatt på fantastisk. All skatt er forferdelig