torsdag 10. juni 2010

Vi gjemmer oss bak trærne, hvor ingen vil se oss...

Å lese byggesakspapirer høres i utgangspunktet ut som en bedrøvelig kjedelig aktivitet. Det er derimot interessant fordi man finner utrolig mye ideologisk tankegods som er skremmelig "selvsagt" for mange.

Ett prinsippielt riktig utgangspunkt ville vært å respektere eiendomsretten og la folk bygge og bo slik de ønsker på sin egen eiendom sålenge dette ikke er til skade for andre mennesker.

Der er vi dessverre ikke idag, og jeg vil vise noen eksempler på dagens situasjon:

En søknad om å sette opp en bygning ble tilbakesendt fordi den stakk seg for mye ut i forhold til sine omgivelser. Problemet var altså ikke at søker gjennom å sette opp bygningen ville være til skade for andre. "Problemet" var altså at bygningen vil være større enn andre bygninger i sine omgivelser.
Men politikere er selvfølgelig rause, de tillater seg å si at takhøyden kan reduseres... En etasje kan kuttes, eller muligens kan bredden reduseres.

Den eneste som burde hatt noe å bestemme på størrelse og utseende på huset burde vært grunneier!

Ett annet eksempel er når fylket ønsker å stoppe en tillatt dispansasjon som kommunen har gitt tillatelse til. Fylket har ingen førstehåndskunnskap, lokal forankring til området eller viktigst av alt; EIERSKAP til området i det hele tatt, men de klarer likevel å ynte frempå med følgende:

"Ei meir landsskapstilpassa og mindre dominerande løysing vil me kunne akseptere."

Akseptere?! Snakk om å måtte spørre mor om lov.
Det som kommer igjen og igjen når man leser byggesakspapirer er hvordan alt skal passe i henhold til enten lokale forskrifter eller sentralvedtatte plan- og bygningslover. Man snakker om takvinkler, vernede steiner, vernet nabobebyggelse, for stor bebyggelse av bruksareal, for nær 100-metersbeltet, feil fargebruk på husvegger, osv. osv.

Det finnes ikke grenser for hvor mye politikere og byråkrater ønsker å bry seg med. Skrekkeksemplet er vel Kvitsøy kommune som bestemmer vinduskarmene til beboerne og Stavangers plan- og bygningssjef som mente hun burde ha noe å si ved valg av tapet i privatboliger.

Gud bedre sier jeg bare...
Fremskrittspartiet i Rennesøy har mange forslag klar for å gjøre hverdagen lettere for mennesker som ønsker å bygge i Rennesøy. Så får vi se om de andre partiene blir med og gjør hverdagen enklere for innbyggerne. Dessverre, jeg tviler...

1 kommentar:

Anonym sa...

Jepp... Kosta meg over 10 000 spenn å i det heletatt spørre om å få lov til å bygge en garasje (tegninger etc).

Privat eiendomsrett i Norge er ikke-eksisterende.