fredag 4. juni 2010

Om ekteskap

Rett som det er blir jeg spurt om jeg støtter den nye ekteskapsloven, eller følgte FrP og var imot den nye ekteskapsloven. Svaret er nei til begge. Årsaken er at ekteskap er i utgangspunktet en religiøst begrunnet institusjon og defineres forskjellig i de forskjellige trossamfunn. Noen trossamfunn mener ekteskapet bør være monogamt, andre mener det bør være heteroseksuelt osv.

Fra statens side bør fra ekteskap være definert som en frivillig avtale (mellom to eller flere individer.) Statens oppgave bør derfor være å opprettholde avtalen. Dersom en part mener at ett løfte definert i avtalen/ekteskapet er brutt, kan parten kreve ekteskapet/avtalen ugyldig og få erstatning.

Dette betyr i praksis at man bør endre hele ekteskapslovgivningen. Ekteskapet opphører som egen juridisk institusjon, og man har fri avtalefrihet til å inngå avtale med hvem- og hvor mange man ønsker.
Hvorfor bør man gjøre dette?

Det prinsippielle er selvfølgelig at staten eksisterer for å ivareta (alle) innbyggernes liv og trygghet, ikke for å legge begrensninger og bestemme over individets livsstil. En stat med lovgivning som begrenser eller forbyr ikke-skadelig adferd og levevis går dermed over sitt mandat og er umoralsk.

Men ett praktisk eksempel er hvor tre mennesker lever i forhold, men bare to av dem er "lovlig" gift. Hva om disse menneskene har barn? Da er en av partene utelatt som forelder, både med hensyn til rettigheter og forpliktelser.
Og om de som er "lovlig" gift dør, så vil tredjeparten ikke ha rett til noen form for arv, og skulle det vise seg at de døde var de lovlig registrerte foreldre, så vil heller ikke tredjeparten ha foreldrerett til barnet.

Det finnes kort og godt så mange forskjellige måter og normer å leve sitt liv på, at man kan ikke fra statlig hold diskriminere ved å si hvilke forhold som er foretrukne. La individene selv bestemme hvem, og hvor mange de vil elske. Tillat polygami.

2 kommentarer:

fredrikm sa...

Hvorfor skal staten i det hele tatt bry seg om ekteskap? Om staten påtar seg ansvaret for å opprettholde kontrakter (som den bør og gjør), burde det holde. Ordet "ekteskap" (eller en eller annen avart av det) burde ikke ha noe å gjøre i en lovsamling.

Kyle sa...

Essensen av innlegget mitt er kort og godt at ekteskap bør være definert av trosamfunnene og staten bare bør opprettholde kontrakter.

Så ekteskap bør ikke være en statlig oppgave