tirsdag 25. mai 2010

Streik, streik, streikstreikstrei....

Det virker som om hele landet knebles av at arbeidere legger ned arbeidet for å prese til seg bedre lønn. Fanger kan bli løslatt fra fengsler, værmelding vil ikke bli gitt, varer blir ikke levert og renhold blir ikke utført. Hvert eneste år trues det med streik i en eller annen form. Hva er egentlig streik?

For det virker sannelig som om man har glemt ut de egentlige forhold.

DU som individ med arbeidskraft, kunnskap og kompetanse har frivillig valgt ut å søke arbeid på en gitt arbeidsplass. Du har gjort valget av arbeidsplass basert på det arbeids- og lønnstilbudet som arbeidsgiver tilbyr deg.

Når du frivillig har inngått en avtale om å arbeide ved en arbeidsplass, og du kjenner arbeids- og lønnsvilkårene ved arbeidsplassen som faktisk er eid av ett annet menneske, da har du ingen moralsk rett til å stenge ned arbeidsplassen.

Du har derimot ett valg.
Arbeid hardt ved arbeidsplassen, gjør deg uvurderlig for arbeidsgiver og deretter gå i lønns- og arbeidsforhandlinger. Er du misfornøyd med arbeidsplassen din? SI OPP DA!

2 kommentarer:

rounin sa...

Godt sagt... Dersom normal kontraktrett ikke er nok til å regulere slike konflikter, så er det fordi for mange har et slags konsument-forhold til eget arbeid, hvor arbeidsplassene er en slags ferdigprodusert vare. Marxistene har rett når de påpeker hvor skadelig dette er, selv om løsningen selvfølgelig ikke er å forsøke å ta over de eksisterende arbeidsplassene, men i stedet å skape nye.

Sondre sa...

JA TAKK. Herlighet hvorfor sies ikke dette oftere. Streik er IKKE et legitimt virkemiddel, det er et kontraktsbrudd og hører ikke hjemme i en fri rettstat.

Og så er det disse mediene som hauser opp streikebryteri, SOM I HVERTFALL IKKE ER ULOVLIG, som om det var en dum ting. Hvis du ikke følger din del av avtalen skulle det bare mangle at man skifter leverandør. Vær glad du ikke får ersttningskrav mot deg!