søndag 30. mai 2010

Reprise: Politiet i Norge

Jeg rydder i gamle mailer og meldinger og fant en "morsom" melding jeg utvekslet med en hyggelig anarkist den gangen jeg ble rundstjålet og visste hvem gjerningsmannen var. For meg er det blitt mitt personlige eksempel på hvorfor politiet bør slippe en del unødvendige oppgaver og få økte midler til å bekjempe og arrestere kriminelle.
Her er den:

Ring Ring - Ring Ring

"Hallo det er Kyle."
"Ja, hallo det er politiet. Vi ville bare informere om at vi henlegger saken din."
"Hva?! Hvorfor? Jeg har jo løst den for dere!"
"Vi har begrenset kapasitet og må prioritere."
"Men jeg har jo mistet over 20.000 kroner?"
"Ja, det er lavere enn det vi kan prioritere. Jeg er ikke her for å diskutere, men ville bare fortelle at saken er henlagt."

hmm... det er godt jeg har politiet til å beskytte meg.... sukk...

tirsdag 25. mai 2010

Streik, streik, streikstreikstrei....

Det virker som om hele landet knebles av at arbeidere legger ned arbeidet for å prese til seg bedre lønn. Fanger kan bli løslatt fra fengsler, værmelding vil ikke bli gitt, varer blir ikke levert og renhold blir ikke utført. Hvert eneste år trues det med streik i en eller annen form. Hva er egentlig streik?

For det virker sannelig som om man har glemt ut de egentlige forhold.

DU som individ med arbeidskraft, kunnskap og kompetanse har frivillig valgt ut å søke arbeid på en gitt arbeidsplass. Du har gjort valget av arbeidsplass basert på det arbeids- og lønnstilbudet som arbeidsgiver tilbyr deg.

Når du frivillig har inngått en avtale om å arbeide ved en arbeidsplass, og du kjenner arbeids- og lønnsvilkårene ved arbeidsplassen som faktisk er eid av ett annet menneske, da har du ingen moralsk rett til å stenge ned arbeidsplassen.

Du har derimot ett valg.
Arbeid hardt ved arbeidsplassen, gjør deg uvurderlig for arbeidsgiver og deretter gå i lønns- og arbeidsforhandlinger. Er du misfornøyd med arbeidsplassen din? SI OPP DA!

torsdag 20. mai 2010

Everybody draw Muhammed day

(klikk på bildet)

Idag er dagens som kalles "Everybody draw Muhammed day".
Dagen hvor alle som har en blyant, penn, tusj eller kort og godt Paint på datamaskinen sin bør lage sin egen muhammed-tegning og publisere den på ett eller flere nettmedier.

Hvorfor har jeg så tegnet muhammed på en sky?
Jeg har laget en tegning av muhammed fordi Vesten må vise at vi ikke frykter trusler, enten det er trusler om evig pine i helvete, eller trusler om terror og vold. Vestens borgere må våge og stå opp for de verdiene vi holder høyt, noe som betyr at vi ikke må skamme oss over vår ytringsfrihet.

Jeg bruker min ytringsfrihet til å tegne Muhammed på en sky som reflekterer litt angrende rundt alle versene han skrev om krig og tortur. What are you going to do about it?

lørdag 8. mai 2010

Bør leilendingene få mer lønn?

De norske bøndene har bedt om 1,86 milliarder kroner i årets landsbruksforhandling, men regjeringen tilbyr 750 millioner. Dette har fått svært mange bønder til å reagere med skuffelse og sinne. Bøndene har all grunn til å være skuffet og sinte, men ikke pga. oppgjøret, men pga. måten de blir behandlet av staten og resten av landet.

Bønder i Norge blir ikke behandlet som selvstendige bønder med eiendomsrett, men snarere som dumfattige leilendinger uten vett eller forstand til å forvalte jorda de dyrker.

Norske bønder har bo- og driveplikt på garden sin, kvoter på hvor store mengder varer de har lov til å levere til markedet og dette gjelder både kjøtt- melk- og grønnsaksprodukter. Et masterarbeid ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) viste at det går en byråkrat for hver 21. aktive bonde, noe som betyr at det er flere elever per lærer, enn bønder per byråkrat.

Norske bønder må forholde seg til ett enormt byråkrati som stiller merkverdige krav i forhold til drift og utvikling av både gården og gårdseiendommen med de bygningene som er der. For å bøte på dette systemet får norske bønder ufattelige summer i subsidier hvert år, samtidig som man har en tollmur mot verdens fattige som gjør at de ikke får konkurrere på ett fritt marked i Norge. I 2005 var summen på subsidiene 0ver 20 milliarder og har siden fortsatt å øke hvert år. Likevel synker antallet bønder med om lag 2,6% årlig.

Norge plages av sosialisme på mange området, men landbruket er SÆRDELES preget av planøkonomi og overformynderi. Og når landbruket plages av byråkrati, overformynderi, dårlig konkurranseevne og andre effekter av sosialismen, hva er løsningen? Liberalisme. (selvfølgelig)

La oss ta ett eksempelet New Zealand. Hva skjedde når man der fjernet subsidiene i 1985? Raste landbruket sammen? Vi begynner med sitat fra presidenten i landets bondeorganisasjon:

”Bøndene i New Zealand har gått fra subsidier og kommandoøkonomi til markedsøkonomi uten subsidier. Vårt fokus i dag er konsumentene. Eneste grunn til at vi fremdeles har denne næringen er konsumentene ikke myndighetenes diktater.”

Før 1984 hadde landbruket i New Zealand en produktivitetsvekst på en prosent årlig. Etter man fjernet subsidiene har veksten vært på nærmere fire prosent i året. Næringen gjør det bedre enn noen annen del av landets næringsliv. I begynnelsen førte omstillingene i næringen til lavere inntekter og omstruktureringer i næringen, men etter snaue fem år var inntektene som før og de som fryktet rasering av næringen og livsgrunnlaget utenfor byene ble latterliggjort. Det var få bønder som la ned næringen og liberaliseringen førte derimot til vekst i næringer knyttet til landbruket.

Norske bønder

Vi må tro større om norske bønder enn at de er avhengige av statlig støtte for å kunne konkurrere med resten av verden i å lage gode landbruksprodukter som markedet ønsker.

"Slipp bonden fri" er et gammelt FpU-slagord. Det er absolutt på tide at vi slutter å syte om kulturlandskap, subsidier, melkekvoter, lys i hus på alle fjelltopper og sjøholmer og heller ser bonden som det dem er.

Selvstendig næringsdrivende med rett til å utvikle sin egen drift og eiendom.