fredag 16. april 2010

Ingen arbeidsplasser? HURRA!

SV gir meg for tiden spysmak i munnen. Les videre for å vite hvorfor:

Tenk deg en bonde som driver ett gårdsbruk for å forsørge familien sin, eller ett gruveselskap som satser stort på å utvinne kobber fra ett nytt anlegg.

Bonden sår hvert år grønnsaker hvor han bruker sin kunnskap og erfaring for å øke avlingen sin. Dette gjør han for å skape verdier og dermed kunne tjene penger slik som sørger for at han kan forsørge seg selv og sin familie. Dette er bondens motiv for å bruke sin arbeidskraft, dyrke jorden og tjene penger.
Gruveselskapet bruker mye kapital på å utvikle mer effektive grave- og sikkerhetsmetoder for å få en tryggere og mer effektiv utvinning av kobberet. Dette gjør selskapet for å utvinne verdier og dermed kunne tjene penger som sørger for at selskapet kan betale de ansatte og eierne som arbeider for å forsørge seg selv og sin familie. Dette er selskapets motiv for å investere, utvinne kobberet og tjene penger.

Bonden og gruveselskapet skaper begge verdier som gjør at mange mennesker har et levebrød. Bonden og gruveselskapet forsørger seg selv og de ansattes familier samtidig som de skaper utrolige verdier som selges på det frie markedet til andre mennesker.
Bonden og gruveselskapet besitter begge utrolig kompetanse på hvert sitt felt om hvordan de skal kunne levere mest mulig verdier til høyest mulig kvalitet og lavest mulig pris. Nettopp fordi verdier med slike kvaliteter verdsettes høyest av andre mennesker. Hadde bonden eller gruveselskapet hatt lav kompetanse og erfaring hadde de brukt simple verktøy og utnyttet arbeidskraften sin dårlig.

Den eneste grunnen for bonden og gruveselskapet til å bruke tid og penger for å investere i bedre utstyr og mer kunnskap er at begge vet at dette på sikt vil øke deres mulighet til å skape flere verdier enn de gjør idag, og dermed også øke sin egen velstand. (dermed andres i samme slengen)

Alt i alt er bonden og gruveselskapet kloke og gode som skaper verdier og velstand samtidig som de gjør arbeidsforholdene tryggere og mer effektive.

Men hva dersom bondens avlinger ett år hadde feilet slik at han ikke lenger hadde kunnet forsørget sin familie?
Hva dersom gruveselskapets nye kobbergruve viser seg å gå tom veldig raskt og tusentalls av ansatte i anlegget mister sitt verdigrunnlag over natten?

Da tror jeg ikke SV hadde hånledd slik de nå ler som noen hyener
Tenk at ett norsk parti faktisk finner glede i at nasjonen Norge har mindre naturressurser enn først antatt?! Tenk litt over at sosialistene (som ELSKER oljekroner) faktisk gliser når det viser seg at det arbeidsplassene som kan bli opprettet i nord, kommer til å vare kortere?!

Jeg får en skikkelig avsmak av tanken på at SV elsker at mennesker mister muligheten til en arbeidsplass og muligheten til å forsørge seg selv og sin familie... Skitne ekle sosialister...

3 kommentarer:

Peder, SU sa...

Jaja, man hører vel det man vil høre, spesielt når Kristin Halvorsen uttaler seg. Grunnen til hennes (og mange andre fornuftige nordmenns)reaksjon, er at Statoil og oljebransjen her blir tatt med buksene nede. De har operert med tall som er grovt overdrevne og med lite vitenskapelig fundament. Jeg er sikker på at også FrP ønsker at vi skal være godt informerte når vi faktisk foretar beslutninger. Da er det jo faktisk komisk når Statoil, som interesseaktør, går til angrep på og ikke anerkjenner den nøytrale aktøren, oljedirektoratet, sine tall. Hva vitner det om? Er Statoil redd for de faktiske fakta?

Det er videre en bitteliten ting som vi må huske på her. Dette er kun foreløpige tall, antakelser. Ingen vet hvor mye olje det faktisk er i de feltene striden står om, om det da er olje der i det hele tatt. Både Statoil og journalistene snakker som opp olja er klar til å pumpes opp.

Jeg synes du framstiller denne skane på en merkelig måte. Hva er FrP egentlig? et parti for folket eller for de store selskapene? Jeg regner med du mener at folk flest står i fokus hos FrP, da bør du heller oppmuntre til mer oppdriving av kunnskap enn heller å valse etter pipa til Helge & co.

Pedro sa...

**saken, ikke "skane" :)

Kyle sa...

Peder: Nå er det vel SV og SP som har gjort det klinkende klart at det IKKE skal lages noen utredning? Det betyr at SV ikke ønsker fakta på bordet.

Mitt innlegg belyser det syke i at SV jubler over at grunnlaget for nye arbeidsplasser er mindre enn tidligere antatt.