mandag 5. april 2010

Hellige dager?

Påsken nærmer seg slutten, og det er snart på tide å vende tilbake til arbeidet. De aller fleste har hatt fri i påsketiden som følge av at disse dagenee er "hellige dager". Jeg tror de fleste verdsetter å ha noen fridager, men... Bør hele landet ha fri akkurat på disse dagene som utelukkende er hellige sett fra den kristne tro?
Av norges befolkning er det nå bare 4 av 10 som tror på Gud og påsken brukes ikke til å sørge over Jesus e.l, men snarere til å gå på ski, koke egg og spise sjokolade og påskeegg.
La oss ta det kristne påskebudskapet først, for og se om dette budskapet objektivt sett skulle kunne være rettferdiggjøre at påskedagene er så hellige at alle bør ta fri for å hedre budskapet som skjedde i disse dager.
For det første så innstifter Jesus nattverden på skjærtorsdag. Det er ifølge den kristne tro Jesus siste måltid sammen med disiplene hvor han sa til dem:
"Ta imot og spis! Dette er min kropp. Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt."
For det andre så sto Jesus ifølge den kristne tro, opp fra de døde etter tre dager:
"Noen dager etter Jesu død, kom noen kvinner for å stelle liket. De fikk se at steinen foran graven var veltet bort, gikk inn og så at graven var tom. [.] Mens de fortalte disiplene om dette stod plutselig Jesus der sammen med dem. De ble redde, men da de fikk kjenne på ham og se sårene fra korsfestelsen, skjønte de at det var ham og at han hadde stått opp fra de døde."
Min konklusjon er at det kristne påskebudskapet ikke rettferdiggjør flere sammenhengende helligdager. Det er liten grunn for å hedre et budskap om kannibalisme og en jødisk zombie.
Man bør ikke ha religiøst-betingede "hellige dager" på kalenderen hvor man ikke arbeider. Dette gjelder også politiske dager som f.eks 1. mai. Det kristne påskebudskapet er ikke relevant for en stadig større andel av befolkningen, enten man er ikke-troende, muslim, buddhist eller individualist. Hvor mange fridager og hvor mye ferie man ønsker er ikke statens eller samfunnets anliggende. Det er et privat anliggende som børbestemmes av det enkelte individ, den enkelte familie og i hver enkelt bedrift.

2 kommentarer:

Unknownrebel sa...

Hahahaaa! Zombie jesus! Dritfett. Fin detalj med hånden på planken.

Youknowwhoitiskyle sa...

Høytidene er jo bare vellykkete forsøk fra kirken på å undergrave andre religioner. Jula er jo et meget godt eksempel, er vel ikke mange gjetere som har dyra sine ute om natta under regntida i Palestina. Jesu fødsel er tilfeldigvis lagt til samme tidspunkt hvor jødene feirer Chanukka, som er et symbol på religiøs frihet, og også de mer "hedenske" stammenes feiringer av årets slutt.
Da skal det være sagt at de kristne lederne opp gjennom historien har vist stor kjennskap til menneskers psyke, da deres prekener om at så lenge folk gjør som Gud befaler, vil de bli belønnet i himmerike. Hvis ikke er det best å brune seg litt i solarium før man dør, slik at man ikke får hudkreft i Helvede. Tilfeldigvis er jo ikke Perlelinja tilkoblet andre sin telefon enn nevnte kirkelederes, så man må jo rett og slett bare gi alle pengene vi har til dem, og gjøre som de sier.
Kristendommen var ikke noe annet enn enda et imperium som ville ta kontroll over verden og dets barn(<--cough, see what I did here?), og de har mesterlig opp gjennom historien manipulert menneskers psyke på en måte som ville gjort Machiavelli blek i ansiktet for å oppnå og bevare denne kontrollen. Du skriver at "bare" 4 ut av 10 tror på jesus i landet vårt, noe som er, i mitt perspektiv, skremmende høyt. Jeg er selv vitne til den blinde troen altfor mange mennesker idag har, og ser med vantro øyne på at visse sørstater i verdens mest oppskrytte land innfører kreasjonisme side om side med vitenskap i skolepensum.

Jeg skal ikke kritisere kristne for deres blinde tro, men jeg kritiserer deres mangel på innsikt, og også deres manglende evne til å se helheten.