torsdag 29. april 2010

Folkevalgt and love it

Det er alltid gøy å drive med politikk "på ekte". Å være folkevalgt, kjempe innbyggernes sak og fremme liberalistiske verdier og ideer. Forrige kommunestyre var det FrP som i sak etter sak vant frem med vårt syn.

Idag var vi ikke like "heldige" om man vil bruke det ordet.
I anledning dagens kommunestyremøte var det flere saker som vi dessverre tapte.

Før kommunestyret hengte jeg opp flere plakater ved døren til møtesalen. Plakatene hadde en varselstrekant og hadde påskriften: "ADVARSEL! FARE FOR BOM"

Og selv om jeg argumenterte mot bompenger og for en uttalelse hvor Rennesøy kommune mener staten bør ta finansieringen, valgte altså alle andre partier å stemme for bompengefinansiering av Rogfast, noe som også vil inkludere forhåndsinnkreving som er betaling for noe man kanskje aldri vil bruke.

Det samme flertallet som har vært med å kutte i tjenestetilbudet i kommunen, valgte også å øke rammene til nye flyktningsboliger med en million kroner. Ettersom det er venteliste i eldreomsorgen og alltid behov for oppgraderinger av skoleutstyr, så var dette en gal prioritering. Iallefall med tanke på at kommunen skal kjøpe 12 boliger for å huse 10 flyktninger. (1.2 boliger hver)

Men, selv om man mener at innbyggernes penger blir prioritert på feil måte, og man ikke klarer å stoppe bomstasjoner i å poppe opp som ugress, så må man fokuserer på det gode.
Det gode i dagens kommunestyremøte, var at jeg overrakte rådmannen i Rennesøy kommune, ett stort "JA-stempel" som han skal ta med i den videre behandlingen av kommuneplanen.


Sagt på kommunestyremøtet:

"Det er rart, men i denne saken er jeg enig med rådmannen, noe som vanligvis betyr at enten jeg som FrPer eller rådmannen har gjort noe feil."

Ingen kommentarer: