mandag 19. april 2010

Abort - drap eller valg?

Det er ikke mange saker som ideologisk bevisste liberalister er uenige om. Man vet at liberalister er sterke forsvarere av frihet, eiendomsrett, privatlivet og en begrenset stat. De som kaller seg liberalister og flikker på dette kan ikke kalles liberalister.

Men det er saker som mennesker som definerer seg som liberale, liberalister og libertarianere er uenige om. Dette kan gjelde statens oppgave og utforming, utenrikspolitikk osv. Men jeg vil ta opp ett emne som det er STOR enighet om i norsk politikk, men som mange mennesker strides om internasjonalt, OGSÅ de på den liberale høyresiden.

Abort.

Jeg skal ikke ta så mye opp den norske situasjonen uten å nevne noen tall. Etter at dagens abortlovgivning ble innført har det blitt utført 436 351 aborter i Norge og en spørreundersøkelse utført februar 2005 viste at 77% av befolkningen er tilhengere av prinsippet om selvbestemt abort. Tallene viser at 23% av befolkningen i stor eller liten grad ikke støtter abort, og siden loven ble til har en befolkningen på nær størrelse Oslo ikke blitt født.

Dette er interessant og diskutere, men jeg vil presentere liberale argumenter for og imot abort, for å gi ett inntrykk av hvor "de lærde strides". Argumentene er utelukkende prinsippielle selvfølgelig og jeg vil ikke gi inntrykk av å kjenne alle argumenter for og imot ettersom temaet veldig sjeldent debatteres.

Motstanderne av abort.
Alle menneskets rettigheter utgår fra en rettighet som troner alle andre, nemlig retten til liv. Uten retten til liv er mennesket intet, og kan dermed ikke ha andre rettigheter. Derfor følger det også at det er retten til liv er menneskets fremste rettighet og står høyere enn f.eks valgfrihet.

Når en utfører en abort så hindrer man ikke ett liv å ta form. Kondomer og andre prevensjonsmidler hindrer livet å ta form. Når man utfører enn abort så ender man ett faktisk menneskeliv som har startet å ta form og utvikle seg.

Hvilke årsaker en måtte ha for å velge å utføre en abort er vidt forskjellige. Noen bruker det som en angremetode, andre føler ikke tiden er rett for barn, mens andre igjen har veldig triste skjebner som voldtekt o.l. Uansett årsak, er det på noe tidspunkt riktig å ende ett liv? Livet er som kjent menneskets høyeste rettighet og bør derfor ikke ofres for bl.a mors valgfrihet.

Derfor bør abort ses på som drap av ett liv og forbys og straffes på lik linje som andre drap.

Forsvarere av abort.
Retten til liv er ukrenkelig, men likeså er de rettighetene som utgår fra denne. Retten til selvbestemmelse, rett over egen kropp og valgfrihet. Ett menneske har sine rettigheter fordi det er et tenkende, autonomt menneske. Vi er mer enn simple celler og organismer. Vi er ikke bare dyr, men noe mer.

Er det da riktig å behandle en organisme i utvikling som et levende autonomt menneske? Ett foster i utvikling er avhengig av sin mors kropp for å overleve. Om abort hadde vært ulovlig ville man hatt kvinner med uønskede fostre i sin kropp som levde på næring de selv ikke ønsket å gi fra seg. Celleorganismen som fostret er, stjeler næring fra sin mor som ikke har mulighet til å forsvare seg. Bør ikke alle kvinner ha rett over sin egen kropp, og rett til å forsvare seg mot alle forhold som begrenser kvinnes frihet og stjeler hennes næring?

Dersom vi erkjenner at alle kvinner bør ha rett til selvbestemmelse over egen kropp og rett til å forsvare seg selv mot uønskede livsformer i seg selv, så bør alle kvinner ha rett til abort helt frem barnet slutter å stjele næring fra moren. Dette skjer ved fødsel.

Derfor bør abort prinsippielt være tillatt helt frem til fødsel.

Vurderinger
Disse ytterpunktene representerer synspunkter som de færreste har i sin helhet, men som likevel farger det norske standpunktet om "ett slags midtpunkt". I Norge er abort lovlig frem til 12. uke og senere kan en nemd avgjøre om abort skal tillates.

Det er ingen grunn til å nekte for at abort er et drap. Det er et drap, men som veldig mange godtar fordi individet som dør, i mange øyne aldri hadde ett liv. Dette er prinsippielt galt og man bør annerkjenne livet som etthvert foster har.

Likeså har alle kvinner en selvsagt og prinsippiell rett til å bestemme over egen kropp. Murray Rothbard sa "intet vesen har rett til å leve uinvitert som en parasitt innenfor eller på en annen persons kropp." Ayn Rand mente rett frem at "Ett embryo har ingen rettigheter... Ett barn kan ikke skaffe seg rettigheter før det er født."

Selv er jeg også "farget" av begge synespunktene, men også farget av vår medisinske utvikling. Derfor mener jeg at norsk lov bør gi kvinner det som Dr. Walter Block kaller en "right of eviction", altså en rett til å utkaste/utvise.

Kort og godt er standpunktet mitt som følger:

Medisinsk utvikling har ført oss til ett punkt hvor foster kan overleve utenfor mors mage tidligere og tidligere. Man snakker om at barn nå kan overleve utenfor mors mage i uke 21. og det gjøres stadig fremskritt som fremskyver dette.

Mor har ingen rett til å ta liv, ikke engang sine egne barns. Men hun bør ha rett til å velge å utvise uønskede barn fra sin egen kropp så sant dette ikke medfører barnets død. Ettersom den medisinske utvikling fortsetter vil gravide som ønsker å ende graviditeten kunne utvise barn enda tidligere i graviditeten.
De utviste barna vil fortsette sin utvikling ved hjelp av medisinsk utstyr og deretter kunne adopteres bort.

Jeg anbefaler alle å se de linkene jeg har flettet inn i teksten for å sette seg inn i ett av de få norske tabutemaene, og særlig denne linken til Dr. Walter Block. Mest av alt håper jeg du har tenkt nye tanker rundt abort.

2 kommentarer:

Håkon Røssum sa...

Min far er ganske konservativ når det kommer til homofili adopsjon og abort.

Så jeg spurte han, hvis du MÅTTE velge at ett barn vokste opp med to fedre eller to mødre, fremfor å bli abortert, hva ville du valgt?

Han valgte heller å gi barnet sjangsen til ett liv hos homofile oppdragere, fremfor døden.

Synes det er intressant tema du tar opp, veldig positivt at forskningen har kommet så langt. Jeg mener absoulutt dette bør brukes. Ikke nødvendigvis for homoadopsjon., men for å gi barn mulighet til å leve hos noen som ønsker barn. Vinn - vinn situasjon.

Det er vanskelig å adoptere fra utlandet. Men når det gjelder barn som skal aborteres i Norge, kan det kanskje gjøre det lettere for noen som virkelig ønsker barn. Alt er bedre enn alternativet, døden.

Anonym sa...

Dette er seriøst det dummeste jeg har hørt. som medisinstudent kan jeg ikke gjøre annet enn å le. Abort er en grunleggende rettighet, man kan like det eller ikke like det, men i bunn og grunn så handler dette om retten til å kunne bestemme over egen kropp. Å "utviske" et foster som du kaller det, er praktisk talt ikke gjøredes. Jeg vet ikke hvem dem amerikanske idioten er, men han er ihvertfall ikke lege! Det er INGEN medisinsk personell som setter i gang en for tidlig fødsel på et prematurt barn for at man skal beholde livet i det jeg vil kalle en abortprosess. Det vil være utrolig skadelig for barnet, og kan i beste fall medføre store hjerneskader og funksjonshemming. Jeg må si at dere i Fpu burde bruke tiden deres på noe langt bedre enn å se på idioter på YouTube, som tydligvis ikke vet hva de snakker om!