torsdag 29. april 2010

Folkevalgt and love it

Det er alltid gøy å drive med politikk "på ekte". Å være folkevalgt, kjempe innbyggernes sak og fremme liberalistiske verdier og ideer. Forrige kommunestyre var det FrP som i sak etter sak vant frem med vårt syn.

Idag var vi ikke like "heldige" om man vil bruke det ordet.
I anledning dagens kommunestyremøte var det flere saker som vi dessverre tapte.

Før kommunestyret hengte jeg opp flere plakater ved døren til møtesalen. Plakatene hadde en varselstrekant og hadde påskriften: "ADVARSEL! FARE FOR BOM"

Og selv om jeg argumenterte mot bompenger og for en uttalelse hvor Rennesøy kommune mener staten bør ta finansieringen, valgte altså alle andre partier å stemme for bompengefinansiering av Rogfast, noe som også vil inkludere forhåndsinnkreving som er betaling for noe man kanskje aldri vil bruke.

Det samme flertallet som har vært med å kutte i tjenestetilbudet i kommunen, valgte også å øke rammene til nye flyktningsboliger med en million kroner. Ettersom det er venteliste i eldreomsorgen og alltid behov for oppgraderinger av skoleutstyr, så var dette en gal prioritering. Iallefall med tanke på at kommunen skal kjøpe 12 boliger for å huse 10 flyktninger. (1.2 boliger hver)

Men, selv om man mener at innbyggernes penger blir prioritert på feil måte, og man ikke klarer å stoppe bomstasjoner i å poppe opp som ugress, så må man fokuserer på det gode.
Det gode i dagens kommunestyremøte, var at jeg overrakte rådmannen i Rennesøy kommune, ett stort "JA-stempel" som han skal ta med i den videre behandlingen av kommuneplanen.


Sagt på kommunestyremøtet:

"Det er rart, men i denne saken er jeg enig med rådmannen, noe som vanligvis betyr at enten jeg som FrPer eller rådmannen har gjort noe feil."

tirsdag 27. april 2010

DE forsvarer dem

South Park-skaperne Matt Stone og Trey Parker har blitt truet av en en muslimsk gruppe (I NEW YORK!) for å ha laget to South Park-episoder hvor man tilsynelatende ser Muhammed. Tilsynelatende, fordi man egentlig ALDRI ser Muhammed, fordi han er hele tiden dekket av en stor sensurert-blokk. Likevel var dette nok til å tirre radikale muslimer som vil begrense ytringsfriheten.

Og ett av hovedbudskapene som kommer frem veldig tidlig i episodene, er at Muhammed tidligere har vært på South Park, uten at noen brydde seg nevnverdig da Muhammed kjempet sammen med "Super best friends"


Hva skjer så når muslimer truer og ønsker å begrense ytringsfriheten? Gjør de andre serieskaperne som norske aviser gjorde i den norske muhammed-striden?

Absolutt ikke. I Norge tok man nærmest avstand fra avisen Magazinet og som først hadde trykket muhammed-karikaturene, mens man nå i USA ser store serieprogrammer står sammen og forsvarer South Park. The Simpsons hadde følgende tavle-scene med i deres forrige episode hvor de gir ett klart signal om deres (nesten) støtte:


Samtidig har Jon Stewart fra "Today Show følgende kommentar som bør ses:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
South Park Death Threats
www.thedailyshow.com
Daily Show Full EpisodesPolitical HumorTea Party

mandag 19. april 2010

Abort - drap eller valg?

Det er ikke mange saker som ideologisk bevisste liberalister er uenige om. Man vet at liberalister er sterke forsvarere av frihet, eiendomsrett, privatlivet og en begrenset stat. De som kaller seg liberalister og flikker på dette kan ikke kalles liberalister.

Men det er saker som mennesker som definerer seg som liberale, liberalister og libertarianere er uenige om. Dette kan gjelde statens oppgave og utforming, utenrikspolitikk osv. Men jeg vil ta opp ett emne som det er STOR enighet om i norsk politikk, men som mange mennesker strides om internasjonalt, OGSÅ de på den liberale høyresiden.

Abort.

Jeg skal ikke ta så mye opp den norske situasjonen uten å nevne noen tall. Etter at dagens abortlovgivning ble innført har det blitt utført 436 351 aborter i Norge og en spørreundersøkelse utført februar 2005 viste at 77% av befolkningen er tilhengere av prinsippet om selvbestemt abort. Tallene viser at 23% av befolkningen i stor eller liten grad ikke støtter abort, og siden loven ble til har en befolkningen på nær størrelse Oslo ikke blitt født.

Dette er interessant og diskutere, men jeg vil presentere liberale argumenter for og imot abort, for å gi ett inntrykk av hvor "de lærde strides". Argumentene er utelukkende prinsippielle selvfølgelig og jeg vil ikke gi inntrykk av å kjenne alle argumenter for og imot ettersom temaet veldig sjeldent debatteres.

Motstanderne av abort.
Alle menneskets rettigheter utgår fra en rettighet som troner alle andre, nemlig retten til liv. Uten retten til liv er mennesket intet, og kan dermed ikke ha andre rettigheter. Derfor følger det også at det er retten til liv er menneskets fremste rettighet og står høyere enn f.eks valgfrihet.

Når en utfører en abort så hindrer man ikke ett liv å ta form. Kondomer og andre prevensjonsmidler hindrer livet å ta form. Når man utfører enn abort så ender man ett faktisk menneskeliv som har startet å ta form og utvikle seg.

Hvilke årsaker en måtte ha for å velge å utføre en abort er vidt forskjellige. Noen bruker det som en angremetode, andre føler ikke tiden er rett for barn, mens andre igjen har veldig triste skjebner som voldtekt o.l. Uansett årsak, er det på noe tidspunkt riktig å ende ett liv? Livet er som kjent menneskets høyeste rettighet og bør derfor ikke ofres for bl.a mors valgfrihet.

Derfor bør abort ses på som drap av ett liv og forbys og straffes på lik linje som andre drap.

Forsvarere av abort.
Retten til liv er ukrenkelig, men likeså er de rettighetene som utgår fra denne. Retten til selvbestemmelse, rett over egen kropp og valgfrihet. Ett menneske har sine rettigheter fordi det er et tenkende, autonomt menneske. Vi er mer enn simple celler og organismer. Vi er ikke bare dyr, men noe mer.

Er det da riktig å behandle en organisme i utvikling som et levende autonomt menneske? Ett foster i utvikling er avhengig av sin mors kropp for å overleve. Om abort hadde vært ulovlig ville man hatt kvinner med uønskede fostre i sin kropp som levde på næring de selv ikke ønsket å gi fra seg. Celleorganismen som fostret er, stjeler næring fra sin mor som ikke har mulighet til å forsvare seg. Bør ikke alle kvinner ha rett over sin egen kropp, og rett til å forsvare seg mot alle forhold som begrenser kvinnes frihet og stjeler hennes næring?

Dersom vi erkjenner at alle kvinner bør ha rett til selvbestemmelse over egen kropp og rett til å forsvare seg selv mot uønskede livsformer i seg selv, så bør alle kvinner ha rett til abort helt frem barnet slutter å stjele næring fra moren. Dette skjer ved fødsel.

Derfor bør abort prinsippielt være tillatt helt frem til fødsel.

Vurderinger
Disse ytterpunktene representerer synspunkter som de færreste har i sin helhet, men som likevel farger det norske standpunktet om "ett slags midtpunkt". I Norge er abort lovlig frem til 12. uke og senere kan en nemd avgjøre om abort skal tillates.

Det er ingen grunn til å nekte for at abort er et drap. Det er et drap, men som veldig mange godtar fordi individet som dør, i mange øyne aldri hadde ett liv. Dette er prinsippielt galt og man bør annerkjenne livet som etthvert foster har.

Likeså har alle kvinner en selvsagt og prinsippiell rett til å bestemme over egen kropp. Murray Rothbard sa "intet vesen har rett til å leve uinvitert som en parasitt innenfor eller på en annen persons kropp." Ayn Rand mente rett frem at "Ett embryo har ingen rettigheter... Ett barn kan ikke skaffe seg rettigheter før det er født."

Selv er jeg også "farget" av begge synespunktene, men også farget av vår medisinske utvikling. Derfor mener jeg at norsk lov bør gi kvinner det som Dr. Walter Block kaller en "right of eviction", altså en rett til å utkaste/utvise.

Kort og godt er standpunktet mitt som følger:

Medisinsk utvikling har ført oss til ett punkt hvor foster kan overleve utenfor mors mage tidligere og tidligere. Man snakker om at barn nå kan overleve utenfor mors mage i uke 21. og det gjøres stadig fremskritt som fremskyver dette.

Mor har ingen rett til å ta liv, ikke engang sine egne barns. Men hun bør ha rett til å velge å utvise uønskede barn fra sin egen kropp så sant dette ikke medfører barnets død. Ettersom den medisinske utvikling fortsetter vil gravide som ønsker å ende graviditeten kunne utvise barn enda tidligere i graviditeten.
De utviste barna vil fortsette sin utvikling ved hjelp av medisinsk utstyr og deretter kunne adopteres bort.

Jeg anbefaler alle å se de linkene jeg har flettet inn i teksten for å sette seg inn i ett av de få norske tabutemaene, og særlig denne linken til Dr. Walter Block. Mest av alt håper jeg du har tenkt nye tanker rundt abort.

fredag 16. april 2010

Ingen arbeidsplasser? HURRA!

SV gir meg for tiden spysmak i munnen. Les videre for å vite hvorfor:

Tenk deg en bonde som driver ett gårdsbruk for å forsørge familien sin, eller ett gruveselskap som satser stort på å utvinne kobber fra ett nytt anlegg.

Bonden sår hvert år grønnsaker hvor han bruker sin kunnskap og erfaring for å øke avlingen sin. Dette gjør han for å skape verdier og dermed kunne tjene penger slik som sørger for at han kan forsørge seg selv og sin familie. Dette er bondens motiv for å bruke sin arbeidskraft, dyrke jorden og tjene penger.
Gruveselskapet bruker mye kapital på å utvikle mer effektive grave- og sikkerhetsmetoder for å få en tryggere og mer effektiv utvinning av kobberet. Dette gjør selskapet for å utvinne verdier og dermed kunne tjene penger som sørger for at selskapet kan betale de ansatte og eierne som arbeider for å forsørge seg selv og sin familie. Dette er selskapets motiv for å investere, utvinne kobberet og tjene penger.

Bonden og gruveselskapet skaper begge verdier som gjør at mange mennesker har et levebrød. Bonden og gruveselskapet forsørger seg selv og de ansattes familier samtidig som de skaper utrolige verdier som selges på det frie markedet til andre mennesker.
Bonden og gruveselskapet besitter begge utrolig kompetanse på hvert sitt felt om hvordan de skal kunne levere mest mulig verdier til høyest mulig kvalitet og lavest mulig pris. Nettopp fordi verdier med slike kvaliteter verdsettes høyest av andre mennesker. Hadde bonden eller gruveselskapet hatt lav kompetanse og erfaring hadde de brukt simple verktøy og utnyttet arbeidskraften sin dårlig.

Den eneste grunnen for bonden og gruveselskapet til å bruke tid og penger for å investere i bedre utstyr og mer kunnskap er at begge vet at dette på sikt vil øke deres mulighet til å skape flere verdier enn de gjør idag, og dermed også øke sin egen velstand. (dermed andres i samme slengen)

Alt i alt er bonden og gruveselskapet kloke og gode som skaper verdier og velstand samtidig som de gjør arbeidsforholdene tryggere og mer effektive.

Men hva dersom bondens avlinger ett år hadde feilet slik at han ikke lenger hadde kunnet forsørget sin familie?
Hva dersom gruveselskapets nye kobbergruve viser seg å gå tom veldig raskt og tusentalls av ansatte i anlegget mister sitt verdigrunnlag over natten?

Da tror jeg ikke SV hadde hånledd slik de nå ler som noen hyener
Tenk at ett norsk parti faktisk finner glede i at nasjonen Norge har mindre naturressurser enn først antatt?! Tenk litt over at sosialistene (som ELSKER oljekroner) faktisk gliser når det viser seg at det arbeidsplassene som kan bli opprettet i nord, kommer til å vare kortere?!

Jeg får en skikkelig avsmak av tanken på at SV elsker at mennesker mister muligheten til en arbeidsplass og muligheten til å forsørge seg selv og sin familie... Skitne ekle sosialister...

torsdag 15. april 2010

Ett trygt land


Etter å såvidt ymtet frempå at Jan Mayen (bildet) burde løsrives fra Norge og bli et fristed for frihetselskere som ikke blander seg i andre menneskers privatliv, så begynner en vulkan på Island å kaste opp aske og dekke himmelen som for å skremme og si:

"Farlig land, ikke bosett deg og lev her!"

Men...
Er Norge ett trygt land?

Jeg har søkt hjelp av den norske rettsstaten til å oppklare større pengetyverier og blitt avfeid tre ganger.
Jeg har kjørt på norske veier som burde vært stengt pga. sikkerhet, men som ikke er det av den enkle grunn at folk faktisk må forflytte seg fra A til B.
Jeg har møtt mennesker som har ventet i helsekø i måneder for behandling.
Jeg leser stadig om menneker som blir frastjålet sin eiendom fra den norske staten, og vi blir alle frastjålet deler av vår inntekt gjevnlig.

Dette er bare skraping av overflaten, men når den norske stat ikke kan ivareta rettssikkerheten, infrastrukturen, og gjevnlig stjeler fra borgerne, da kan man ikke definere Norge som et trygt land.

For å omformulere og gjøre Norges største optimists ord til mine egne:
"Kom Gaia og treng deg på, her skal du motstand finne!"

Jeg velger Jan Mayen

fredag 9. april 2010

Sitat fra en krigshelt

«Enten blir jeg stilt for krigsrett eller jeg blir behandlet som krigshelt. FYR!».

- Oberst Birger Eriksen, kommandant på Oscarsborgmandag 5. april 2010

Hellige dager?

Påsken nærmer seg slutten, og det er snart på tide å vende tilbake til arbeidet. De aller fleste har hatt fri i påsketiden som følge av at disse dagenee er "hellige dager". Jeg tror de fleste verdsetter å ha noen fridager, men... Bør hele landet ha fri akkurat på disse dagene som utelukkende er hellige sett fra den kristne tro?
Av norges befolkning er det nå bare 4 av 10 som tror på Gud og påsken brukes ikke til å sørge over Jesus e.l, men snarere til å gå på ski, koke egg og spise sjokolade og påskeegg.
La oss ta det kristne påskebudskapet først, for og se om dette budskapet objektivt sett skulle kunne være rettferdiggjøre at påskedagene er så hellige at alle bør ta fri for å hedre budskapet som skjedde i disse dager.
For det første så innstifter Jesus nattverden på skjærtorsdag. Det er ifølge den kristne tro Jesus siste måltid sammen med disiplene hvor han sa til dem:
"Ta imot og spis! Dette er min kropp. Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt."
For det andre så sto Jesus ifølge den kristne tro, opp fra de døde etter tre dager:
"Noen dager etter Jesu død, kom noen kvinner for å stelle liket. De fikk se at steinen foran graven var veltet bort, gikk inn og så at graven var tom. [.] Mens de fortalte disiplene om dette stod plutselig Jesus der sammen med dem. De ble redde, men da de fikk kjenne på ham og se sårene fra korsfestelsen, skjønte de at det var ham og at han hadde stått opp fra de døde."
Min konklusjon er at det kristne påskebudskapet ikke rettferdiggjør flere sammenhengende helligdager. Det er liten grunn for å hedre et budskap om kannibalisme og en jødisk zombie.
Man bør ikke ha religiøst-betingede "hellige dager" på kalenderen hvor man ikke arbeider. Dette gjelder også politiske dager som f.eks 1. mai. Det kristne påskebudskapet er ikke relevant for en stadig større andel av befolkningen, enten man er ikke-troende, muslim, buddhist eller individualist. Hvor mange fridager og hvor mye ferie man ønsker er ikke statens eller samfunnets anliggende. Det er et privat anliggende som børbestemmes av det enkelte individ, den enkelte familie og i hver enkelt bedrift.

torsdag 1. april 2010

Støtt datalagringsdirektivet

Jeg kan melde om at jeg etter å ha hørt politiets objektive uttalelser, har snudd i saken om datalagringsdirektivet. Jeg støtter herved innføringen av dette, og tror dette kommer til å ha stor betydning for kriminalitetsbekjempelse og liten betydning for personvernet.

Idag er 1.april by the way...