onsdag 10. mars 2010

Hva har 18åringer lov til av SV?

SV vil igjen begrense friheten til ungdom i Norge.
La oss ta ett par korte eksempler på hva SV mener norsk ungdom under 20 år skal få lov til. Dette inkluderer derfor også MYNDIGE personer (18 år).SV vil IKKE at myndige personer skal få lov til å nyte brennevin. De vil begrense myndige personers adgang til alle former for alkohol, men SV mener brennevin skal være totalforbudt for myndige personer.


SV vil IKKE at myndige personer skal få lov til å røyke tobakk. De vil begrense alle personers adgang til tobakk, men SV mener tobakk skal være totalforbudt for myndige personer.

Dette betyr at det er greit for SV at 18 og 19åringer dør i krig for Norge, men det er ikke greit at de nyter alkohol eller tobakk. SV er imot krigen i Afghanistan vil noen si, men de er ikke imot at Norge skal ha et Forsvar som er satt sammen av vernepliktige (slavepliktige) 18- og 19åringer.


Lovlige varer burde være tilgjengelige å kjøpe og bruke for myndige personer uten statlige begrensninger. For mennesker under myndighetsalder bør det være foreldrene, og ikke sentralmyndigheter som bestemmer bruk og begrensninger.
Jeg har mye større tro på at den enkelte familie og foreldre er bedre egnet til å sette grenser for sitt barn enn staten. SV-staten setter nemlig urimelige grenser, og behandler voksne som barn.

2 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Alle myndige menn mellom 19 og 44 er vernepliktige. De som utfører utenlandstjeneste er derimot kun profesjonelle, vervede soldater; i.e. ingen tvinges i Norge til å delta i krig med mindre Norge skulle angripes.

Kyle sa...

Vel, dersom et parti, en politiker eller et individ mener at det er greit at et menneske skal dø mens han forsvarer et geografisk område, så bør det samme partiet, politikeren eller individet også tillate det samme mennesket å leve og handle fritt.