søndag 28. mars 2010

Bokanmeldelse: ABC i integrering


Dette blir den første og forhåpentligvis ikke den siste bokanmeldelsen på denne bloggen.
Grunnen til at jeg vil skrive en bokanmeldelse er at jeg håper det vil få iallefall én person til å lese boken som er et lite stykke knallgodt arbeid.

Om forfatteren: Alt man ønsker å vite om den unge kvinnen fra Somalia er å finne på hennes nettside. Det er ikke fordi jeg er lat, men jeg vil bruke mest tekst på boka.

ABC i integrering - 111 gode råd om hvordan alle kan bli fullverdige borgere i det norske samfunnet

Jeg kjøpte boka mens jeg ventet på Gardermoen, og det som gjorde at jeg kjøpte boka var at den har en tiltrekkende overskrift, var relativt kort og ikke minst billig.

Men til tross for at boka er "kort", så trekker Amal Aden frem 111 konkrete råd eller tilfeller som alle burde høre på. Jeg stiller meg bak de aller fleste av dem, bortsett fra noen enkeltpunkter. Man skal da være litt uenig.

Jeg vil på det varmeste anbefale boken som er ikke bare er lettlest og billig, men som setter deg klarere inn i integreringsutfordringene og presenterer løsninger. (Særlig venstresiden bør lese den.^^)

1 kommentar:

Nikolai sa...

Har også lest boken, samt de to andre bøkene til Amal Aden. Er selv sterkt positiv til innvandring, men finner debatten engasjerende. Det er mye jeg er uenig med henne i, men jeg synes det er positivt at hun skaper debatt. Jeg vil imidlertid hevde at også enkelte velgere som plasserer seg på høyresiden kan ha utbytte av å lese boken. I råd 48 sier Amal Aden: "Dessverre vet jeg det finnes innvandrere som tror at ytringsfriheten kun gjelder de som er etnisk norske. Jeg oppfordrer alle innvandrere til å bruke sin ytringsfrihet, spesielt kvinnene. I Norge blir alle stemmer hørt."

Dessverre oppfatter en del nordmenn innvandrerstemmene som for uintegrerte for den offentlige debatten. På kommentarfelt på enkelte nettsteder kommer det av og til frem holdninger som at integrering også betyr å underkaste seg en slags mytisk Kultur med stor K, og innen det er oppnådd bør man ikke ta del i demokratiet. En del innvandrere frykter å la stemmen sin bli hørt, men et viktig punkt i integreringsprosessen er følelsen av tilhørighet. Det oppnås når man føler seg respektert. Når innvandrere tar ytringsfriheten i bruk er det et sunnhetstegn, selv når det viser seg i slike ytringer som Mohyeldeen Mohammed kom med. Da kan man få debatt som alle sider kan være tjent med om den føres saklig.