onsdag 24. februar 2010

Støtt Friborgerforbundet!

Friborgerforbundet er en nyopprettet livssynsorganisasjon for deg som er individualist og har som overbevisning at alle individer har rett til å leve i fred og bestemme over sine egne liv.

Stavanger FpU ble kontaktet av forbundet som ønsket å arrangere ett informasjonsmøte om Friborgerforbundets livssyn og arbeid. Dette takket Stavanger FpU ja til, og møtet ble avholdt i dag og var utrolig spennende og informativt.


Jeg er nå blitt medlem av livssynsorganisasjonen Friborgerforbundet, og anbefaler alle liberalister og andre individualister å bli medlem snarest. Gi individualismen en stemme i Norge! På Friborgerforbundets nettside (Friborgerforbundet.no) finnes informasjon om hvilket livsyn organisasjonen har og fremmer, og ikke minst hvordan man skal bli medlem.

Ingen kommentarer: