lørdag 5. september 2009

For radikal for regjering?

"FrP er for radikale!"

Hørt det før?

Når både avdankede Høyrepolitikere, Venstre, KrF osv. skal begrunne noe av sin motstand mot FrP er det gjerne sitatet ovenfor som går igjen. Særlig Sponheim pleier å si dette, tett etterfulgt av Høybråten. Han sier: "Venstre er et sentrumsparti, det er også her makten burde ligge."
Problemet er at Sponheim tar utgangspunkt i et sentrum som ikke eksisterer. Det blir feil å plassere partier på en linje. Det blir mer riktig å plassere dem i to akser slik man har gjort i det politiske kompass. Da fremstår plutselig ikke noen av partiene i noe sentrum, og jeg skal vise hvorfor.
.
Høyre
.
På sitt beste er Høyre et liberalkonservativt part fylt med liberalkoservative, liberalister og fritenkere som jeg føler meg hjemme hos. Dette Høyre står i skoledebatt og ber elevene rekke opp handa om de ønsker å bli rik og er stolt av "Enjoy Capitalism"-buttonsene.
.
Så har vi Høyre som så radikalt fra sentrum i norsk politikk fordi de er nettopp konservative. Dette Høyre manifesterer seg gjennom typen Inge Lønning og så grunnleggende konservative at Høyre idag f.eks ikke ønsker nyere forskning på stamceller selv om dette er livreddende. Dette radikalt konservative (!?) Høyre har også vært det Høyre som har kjempet imot kvinners rettigheter på flere områder. Dette Høyre tror jeg er på vei bort, men av og til kommer dette Høyre frem i særlige verdidebatter og tar en lissepasning i partiprogrammet.
.
KrF
.
På sitt beste er KrF partiet som verner om de svake gruppene i samfunnet og tar på seg ombudsmannsrollen for disse og stiller kritiske spørsmål og nekter å la urett skje. I tillegg støtter KrF sterkt opp rundt frivilligheten og verdsetter privatlivets fred.
.
På sitt verste er KrF partiet som med korset i hånd ikke bare bekjemper fremtiden, men også frykter den. Partiet mener penger og materielle goder ikke er viktig og vil ta like mye fra enkeltindividet som enhver sosialist, ofte for å "beskytte deg fra deg selv".
.
Disse holdningene kommer til uttrykk hvor partiet skal forby alt (og jeg mener ALT) de ikke liker og gi penger til alt som er godt.
Det er KrF som i står grad har kjempet for å fortsette den skadelige pengestrømmen til afrikanske diktatorer.
Hvordan er så KrF radikalt? Jo, de ønsker endringer som vi idag tar for gitt. Abort skal forbys og størstedelen av KrFs landsmøte gikk til å fortelle om hvor naturstridig homofili var. KrF er et veldig radikalt parti i de sakene de faktisk bryr seg om.
.
Venstre
.
Det samme gjelder også partiet Venstre. De ligger i sentrum i norsk politikk på mange områder som f.eks skole, miljø, skatt og samferdsel, men her kan vi faktisk lett bli enige! Det er de områdene hvor Venstre er uenig med alle andre partier vi ser partiet prater mindre om. F.eks er det veldig radikalt av Venstre å arbeide for en mye mer liberal invandringspolitikk og samtidig ønske hele landet på trygd(!) ((borgerlønn))
.
Men selv om Venstre har slike ekstreme og radikale holdninger så viser det seg at man samarbeide med dem. Vi blir enige i de sakene hvor forskjellene er små og foretar større kompromisser i saker vi er sterkt uenige. Dette er ikke vanskelig når alternativet er 4 nye år med rødgrønn overstyring.
.
Regjeringssamarbeid
.
Nå viser det seg at KrF og Venstre er veldig imot FrP for de mener de kan få en velgergevinst ut av det. Dem om det. Jeg synes Sponheims garanti MOT FrP-samarbeid var utrolig dumt og jeg håper han bryter den.
Dersom alle borgerlige partier ønsker en ny borgerlig regjering så er det ikke verre enn at alle partiene møtes i Stortingets grupperom S-447 og sier følgende:
.
"Alle som vil ha en ny borgerlig regjering og samarbeide blir sittende her, alle andre kan gå."
.
Så kan de som ikke ønsker å være med å fornye Norge forlate rommet. Jeg kan garantere at det ikke blir Fremskrittspartiet. Vi er klare.

Ingen kommentarer: