tirsdag 15. september 2009

De borgerlige vant folket, men tapte Valget.

I anledning skolevalget så nevnte jeg vårt udemokratiske valgsystem og de utfallene de kan ha. Valget i 2005 førte til at de borgerlige partiene vant valget med over 22 000 stemmer, men de rødgrønne fikk flertall på Stortinget. Klart udemokratisk.


Ved valget i 2009 fikk de borgerlige partiene langt over 40 000 stemmer mer enn de rødgrønne, men de rødgrønne fikk flertall.(!)


Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Valgsystemet vårt teller fjell, vidder, øyer og land mer enn min og din stemme.
Stemmer i folkerike fylker er mindre verdt enn stemmer som er avgitt i store og folketomme fylker. Man har argumentert for at distriktene skal høres, men da må disse fylkene velge gode representanter, IKKE sette vårt demokratiske system ute av spill.

One man, one vote.

Nå har regjeringen flertall i denne Stortingsperioden, det kan vi ikke ta fra dem. Men jeg håper virkelig at regjeringen ser denne skjevheten av et system de er valgt inn på.

Vi bør straks gå inn for et nytt valgsystem hvor alle stemmer teller likt! Da mener jeg vi har to systemer som er både mer rettferdige og vil gi et mer levelig demokrati.

  1. Enten bør man jobbe for nasjonale lister hvor partiene setter opp sine prioriteringer på én liste som gjelder i hele landet og alle stemmer teller like mye uansett.
  2. Ellers bør man jobbe for å dele opp landet i 169 enmannsdistrikter (eller et redusert antall stortingsrepresentanter) med tilnærmet likt stemmeberettigede i hvert distrikt. Disse må endres fra valg til valg og hvert distrikt sender én representant til Stortinget.
Begge løsningene gjør at hver stemme blir like mye verdt og begge løsningene har fordeler og ulemper. Nasjone lister gjør at alle stemmer teller like mye uansett hvor de er avgitt. Dette vil føre til at alle vil kunne stemme og muligens få inn kandidater fra småpartier som kan samle støtte i hele landet.

enmannsdistrikter teller også alle stemmer likt, men her vil befolkningen kunne sin representant til veggs dersom representanten ikke arbeider for sitt distrikt. Dette systemet vil også føre til at småpartiene blir mindre ettersom det er få distrikter hvor de vil utkonkurere f.eks AP eller FrP.

Til sist ser jeg at mange venstreorienterte feirer seieren og regelrett blåser i om de tapte stemmene. Da vil jeg minne om presidentvalget hvor disse herrene konkurrerte om det amerikanske folks stemmer.

Gore vant stemmene, Bush vant valget og de venstreorienterte hylte om valgfusk og udemokratiske systemer. På tide og ta en titt i speilet?

4 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

Énmannslister er nok en dårlig idé, ettersom minoritetsstemmer vil neglisjeres. Nasjonale lister er derimot veldig lurt.

Morten T. sa...

Nei, dette er en bra valgordning som sikrer innflytelse for hele landet på tross av demografiske endringer.
Dessuten, hva er dette sprøytet med "de borgerlige vant"? Frp har ALDRI vært et borgerlig parti, de står langt til høyre for hva som kan beskrives for borgerlig. Frp er heller ikke spesielt liberale, faktisk, selv om dette er nedfelt i programmet deres. En av liberalismens kjerneverdier er jo: "fri flyt av varer, tjenester og mennesker", men på dette området svikter jo Frps misantropiske og mistroiske fremferd alt det de ordene står for.
Frp er som vanlig en gjeng med dårlige tapere( Hagens og Jensens sutring og uverdige opptreden mot Sponheim ) som ustanselig putter seg selv i offerrollen. Dette er et parti for folk uten empati og hvor de kognitive evnene til velgermassen i det store og hele ligger brakk...Dessverre.

Kyle sa...

Morten T: Jeg skal la din utblåsing rundt FrP ligge ettersom vi har hørt det så mange ganger før.

Derimot må jeg ta opp problemstillingen om at "hele landet er representert".

Det vil de nemlig også være i de valgordningene jeg har skissert. Men det er ikke mål at hver kvadratkilometer skal være representert, men at hver stemme skal telle like mye.

Morten T. sa...

Dette løser fortsatt ikke utfordringene med evt. store demografiske forflytninger i landet. Geografisk sett vil dermed enkelte områder underrepresenteres, mens byene vil få uforholdsmessig mange representanter. Spørsmålet må bli om det er veldig lurt og la store geografiske områder( hvor det bor mennesker )få tilnærmet null påvirkning i nasjonalforsamlingen, mens byene er overrepresentert?( "overrepresentert" er jo forøvrig et velkjent ord for dere i Frp. Dere bruker det hver eneste gang dere skal tråkke på en ansiktsløs gruppe med mennesker ) Vil ikke en slik fordeling sette mye av det reele demokratiet i fare, og vil ikke mange beslutninger som taes, og som ikke berører byene, inneha en viss fare for manglende (lokal)kunnskap fra de valgte representanter?
---
Jeg ser kritikken mot Frp preller av som vann på gåsa og at offerrollen inntas nok en gang. Men jeg unnlater å kommentere det i særlig grad. Vi begynner å bli vant til at dere inntar rollen som "de forfulgte" som blir utsatt for en strøm av vrengebilder...