fredag 21. august 2009

Riktige tall

Dagbladet prøver å få det til å høres ut som om Siv bevisst har brukt feil tall i bompengesaken i Akershus.
Problemet er at Siv har bare forholdt seg til tallene som først ble presentert i Elverum og Omegn blad og senere i VG.

Politikere kan ikke gjøre annet enn å forholde seg til de tallene som blir presentert i media av journalister med relativ lang utdannelse hvor de faktisk har lært seg å fremskaffe riktig informasjon. Informasjonen må derfor være korrekt slik at politikere skal kunne diskutere aktuelle problemstillinger i samfunnet.

Det er derfor trist når tall og statistikk brukes for å skjule ganske mye informasjon.
Det groveste eksemplet er hvordan den REELLE norske arbeidsledigheten skjules bak uføretrygden, noe som Norge er blitt kritisert for av blant annet OECD.

13 kommentarer:

Even sa...

Politikere, som alle andre, må ta informasjon som fremkommer i media med en klype salt. Politikere burde vite bedre enn de fleste å selv gå direkte til kildene, og ikke referere til annenhånds kilder. De har tross alt et stort apparat rundt seg, spesielt i valgkamptider, som kan hjelpe dem til å bruke korrekt informasjon. Journalister er mennesker som alle andre, og på langt nær de flinkeste til å bruke statistikk og andre data på en korrekt måte.

Anonym sa...

Jeg bor selv på øvre romerike og betaler 1300 i bompenger pr mnd for å pendle til Oslo hver dag.

Anonym sa...

Siv sa:"Synes du det er rimelig at en sykepleier, med en relativt lav inntekt, må betale 2000 kroner måneden for å komme på jobb?"

Bompenger kr 920,-

Bensin 86 km x kr 1 x 20 kr 1.720,-

Veiavgift kr 3.000,-, forsikring kr 6.000,- pr mnd.: kr. 750,-

Verditap bil kr 1.000,-

SAMLET UTGIFT FOR Å KOMME DEG PÅ ARBEID PR MND kr. 4.400,-

Synes Dagbladet det er rimelig at en sykepleier, med en relativt lav inntekt, må betale 4.400 kroner måneden for å komme på jobb?

Det er også litt komisk at redaktøren for avisen hvor regnestykket om bompengene kom frem er tidligere stortingsrepresentant for nettopp arbeiderpartiet.

Anonym sa...

# Anonym 16:24
Å lage useriøse regnestykker er enkelt.

Alle betalar litt for å komme til jobb så lenge du ikkje bur i gangavstand. I byar må du betale busskort, og utanfor byar er du avhengig av bil.
Utgifter til bil og bensin er derfor irrelevant, for det er frivillig kor du vil busette deg. Sjølv brukar eg bil til jobben sjølv om det er billigare med kollektivtransport.

Diskusjonen her er korleis vi skal betale for utbygging av vegar, og ikkje kva det kostar å ha bil for den blir også brukt i fritida.

Anonym sa...

Tull og tøys. Det er ingen som har påstått at Siv bevisst la fram feil tall. Dagbladet har kun påpekt at tallene var feil.

Når en statsministerkandidat presenterer konkrete påstander i en sentral valgdebatt, må man forvente at påstanden er sjekket ut på forhånd!

Å bruke en artikkel i en lokalavis som sannhetsvitne holder ikke. I så fall har vi å gjøre med en lettvint og useriøs statsministerkandidat.

Dette er pinlig for FrP.

Det er også et godt eksempel på FrPs urederlige krisemaksimering av ting som er "galt" i Norge.

Anonym sa...

Anonym 16.24 er jo ett prakteksemplar for hvordan en FrPr avskriver alt som er kritikk av deres store leder.

Enten så konstruerer man stråmans agrumentasjon og sporer av debatt, ellers tyr man til merkelapper og persjonangrep.

Dette er snakk om bompenger og ikke hva det koster å ha en bil!

Anonym sa...

Mari Olsby fra Jessheim er dagpendler til Feiringklinikken noe som innebærer at hun vil passere tre bomstasjoner. - Det vil koste nesten 2.000 kroner i måneden. Det er uaktuelt å betale så mye, sier hun.

Kilde: VG.no

Siv Jensen tok feil, men hun gjengir ordrett hva som sto i VG.

Christoffer sa...

Lure litt på hvordan blogger kan være imot bompenger?? Du kommer vel fra en øy med fastlandsforbindelse som ble laget med bompenger. Jeg tviler på at Frp ville gitt denne anlednigen. Med mindre de selger ut alt arve sølvet(StatoilHydro, Statskraft, SAS osv.) som skal sørge for å la våre barn og barnebarn et godt liv som oss.

Anonym sa...

Fradrag for kjørte kilometer får man uansett for beløpet over kr 13700 så det er irrelevant for regnestykket bompenger eller ei.

Anonym sa...

Politikere framfor noen må jo absolutt ikke forholde seg til kun det som står i media. Vi vet alle at det slettes ikke alltid er objektivt. Politikere skal og må forholde seg til nøytrale, nøyaktige og korrekte rapporter før de uttaler seg!
Nok en glipp fra FrP sin side. De uutdannede dårers parti...

Kyle sa...

Christoffer:
Ja, jeg kommer fra en øy med fastlandstunnel betalt av bompenger. Og det er et ypperlig eksempel.

Ikke bare måtte øybeboerne betale mer enn nødvendig fordi drift av bomstasjon skulle opprettholdes, vi ble også brukt som melkeku for et helt annet veiprosjekt ETTER at vår egen tunnel var nedbetalt.

Som et siste stikk har regjeringen bestemt at bomstasjonen skal "vernes" bare for å bli stående til plage. FYSJ!

Men årsaken til at loklbefolkningen valgte å akseptere bompenger er jo kort og godt at tidligere regjeringer har vært ufattelig dårlig til å satse på infrastruktur.
Dersom vi skulle ventet på tur med regjeringens tempo hadde vi enda ikke begynt å grave.

FrP ønsker at staten skal fullfinansiere infrastrukturprosjekter fremfor dyr bompengefinansiering. Det gir mer vei for hver krone.

Anonym sa...

Neste blir vel at Siv unnskylder seg med at hun leste noe i Se og hør.. Dette er ikke godt nok!

Anonym sa...

"Det gir mer vei for hver krone."

Ja, men mindre vei. Bompenger er en finansieringsform. M.a.o. en måte å skaffe MER penger til veiprosjekter. Tar du bort bompengefinansiering har du PER DEFINISJON mindre penger enn du hadde med bompengefinansiering, og da får du PER DEFINISJON mindre vei.

Og det er mange Frpere som ikke skjønner det, men dette er egentlig ikke vanskelig. Det er som å kjøpe en bolig uten å ta opp lån. Du får, som du så riktig påpeker, mer bolig per krone (fordi banken ikke tar sin del), men du får nødvendigvis mindre bolig.

Så hva vil du ha? Mer vei, eller mindre vei? Jeg sier at vi trenger et best mulig løft for å få en sikker og effektiv veistandard i Norge. Og da trenger vi MER statlig finansiering og MER statlig/kommunale samarbeid og MER private/offentlige samarbeid, og dermed også bruk av bompengefinansiering, fordi det gir MER vei.