onsdag 5. august 2009

Orwell var ikke paranoid nok

OPPDATERT!

I Norge har vi et datalagringsdirektiv på døren. EU har bestemt at all trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang skal lagres i MINST 6 måneder og opptil 2 år. Alle norske partier sier de er imot å overvåke hvem du prater med, unntatt TO partier.

Arbeiderpartiet og HØYRE!

Arbeiderpartiet OG HØYRE ser ingen problemer med å overvåke befolkningen. De ser bare nytteverdien. Der hvor alle andre sier at overvåkningen allerede har gått altfor langt med kameraer overalt, skattelister, arkiver og registre så sier AP OG HØYRE at vi må gå lenger.

Overvåkning er et av disse områdene hvor man må stoppe før ting går for langt. London har vært kjent som verdens mest overvåkede by, men Norge haler sterkt innpå. Britene kunne selvfølgelig ikke la andre ta deres overvåkningsrekord og har derfor begynt arbeidet med å overvåke private HJEM!
Britene skal overvåke problemhjem å sørge for at barn får god nok mat, legger seg til rett tid og går på skolen. I tillegg skal private vektere ta gjevnlige hjemmebesøk for å se at alt er i orden.

I Norge er det en ting som hjelper mot overvåkningssamfunnet.
Aller helst stem FrP som vil bruke vetoretten mot datalagringsdirektivet, men stem absolutt ikke Arbeiderpartiet eller Høyre som er de eneste som støtter overvåkningssamfunnet.

Hvordan Høyre setter EU fremfor personvernet kan jeg ikke forstå.
Svikere!

1 kommentar:

Mr. B sa...

Høyre setter EU foran absolutt alt, det er tydelig etter de nye utspillene.