onsdag 19. august 2009

"Hjelp, jeg blir banka opp... Ikke lag FrP-sak!"

Situasjonen

Se for deg at du er ute og går en tur en sen kveld. Gjerne gjennom en park eller mindre belyste strøk. Plutselig kommer en mann ut fra skyggene og sier at du med din livsstil ikke er velkommen i dette strøket fordi dette strøket "tilhører" en bestemt religion eller etnisk gruppe.
Du vil ikke ha bråk og går bare videre. Dette fører til at mannen kommer løpende etter deg og begynner å banke deg opp.
Hvilke tanker er det nå som går gjennom hodet ditt?
Kanskje ønsker du at du levde i en trygg by hvor du kunne gå fritt i alle gater uten å frykte vold? Eller tenker du at det er trist at byen begynner å dele seg opp i segregerte strøk og bydeler for etniske grupper og religioner?
Da det homofile paret Anders Rasmushaugen og Michael Eimstad ble slått ned på Grønland av en muslimsk mann som sa: "det der liker jeg ikke. Dette er en muslimsk bydel," var det ikke tankene ovenfor som gikk gjennom hodene deres. De var mest opptatt av en ting:
"Ikke lag en FrP-sak ut av dette."
Skivebom
Selvfølgelig er dette en FrP-sak!
Trygghet i byene og i nærmiljøene er en FrP-sak! Vi vil faktisk gi politiet mer resurrser og heve straffene for volds- og sedelighetsforbrytelser.
Selvfølgelig er det en FrP-sak at noen i det hele tatt kan påstå at en bydel i Oslo er en muslimsk bydel!
En god norsk integrering bygges ikke på segregerte bydeler. Ettersom FrP har Norges beste integreringspolitikk med fokus på rettferdige krav så er det klart at dette er en FrP-sak.
Dessverre er det noen mennesker som heller vil ta et spark i beinet enn å sikre trygge nærmiljøer og en god integrering med Fremskrittspartiet.
sukk...

15 kommentarer:

Bjørn Jarle Røberg-Larsen sa...

Frps politikk skaper utrygghet

Arbeiderpartiets velgere og Frps velgere har mye til felles. En av dem er at begge partiers velgere vil ha et trygt Norge. Men å stemme Frp blir feil løsning. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil legge ned UP. Dette til tross for at UP ikke bare er ekstremt viktig for trafikksikkerheten og tryggheten på vei – men også beslaglegger like mye narkotika som ett vanlig politidistrikt! UP gir daglig bistand til politidistriktene i ulike saker,og var blant annet involvert i NOKAS-saken og hjalp til da boligblokken raste sammen i Ålesund. UP er også viktig for ta kriminelle bander som reiser rundt i Norge. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil kutte budsjettene til Kredittilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten. Kuttene vil gi svekket mulighet til å bekjempe narkotikasmugling, våpenhandel og annen internasjonal kriminalitet..Også kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet blir vanskeligere. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil senke alkoholavgiften, bygge ned Vinmonopolet og beholde dagens skjenketidsreglement. Dette selv om 60-70 % av all vold er alokoholrelatert. Også svært mange av trafikkulykkene skjer på grunn av alkoholbruk. Politimestre over hele Norge mener at redusert alkoholbruk og en times kortere skjenketid omnatten vil gi lavere kriminalitet. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil svekke integreringen av innvandrere ved å redusere støtten til språkopplæring, annen utdanning og frivillig integreringsarbeid. Dermed får mange mennesker redusert sine muligheter til å delta i det norske samfunnet. Dette vil få uheldige konsekvenser - også når det gjelder kriminalitet. Frps politikk skaper utrygghet.

Frp vil svekke oppsigelsesvernet, utvide arbeidsgivernes adgang til midlertidige ansettelser, nekte deg full lønn når du er syk, rasere arbeidsmiljøloven, avskaffe tariffavtaler og overlate lønnsforhandlinger med sjefen til hver enkelt arbeidstager. Tryggheten for seriøse og anstendige arbeidsforhold blir borte. Frps politikk skaper utrygghet.

Arbeiderpartiet vil beholde og styrke UP som et viktig verktøy for bedret trafikksikkerhet og for kriminalitetsbekjempelse. Vi vil sørge for at Kredittilsynet, Tollvesenet og Skatteetaten får nok midler til å utføre de viktige oppgavene de er satt til – på en god måte. Vi vil lytte til politiets råd i alkoholpolitikken, og ikke senke prisen på alkohol. Vi vil styrke – ikke svekke – integreringen av innvandrere, fordi vi mener at dette er den beste måten å legge til rette for at folk blir positive deltagere i samfunnet. Og vi vil slå ring om anstendige arbeidsvilkår, gode sykelønnsordninger og de lovene som finnes for å hindre at du utnyttes i arbeidslivet.

Frps politikk skaper utrygghet. Arbeiderpartiets politikk skaper trygghet.

Valget bør være enkelt.

Anonym sa...

Det er skremmende å høre at folk sier det er en muslims bydel. Jeg er norsk og bor her. MEN det er altså FrP som leder Oslo... Skjønner ikke logikken at dere skal "rydde" opp i dette. Dere gir vel f... i Oslo øst, som alle som sitter i Rådhuset.

Fabian sa...

Til anonym - så du mener FrP "leder" Oslo? For det første er Høyre større enn Frp i Oslo, videre har ikke FrP/Høyre rent flertall i Oslo.
Videre så er det ikke Oslo kommune som styrer antall asylsøkere som kommer hit til landet og får bli, men den rødgrønne regjeringen. Videre så er det ikke FrP i Oslo som fordeler ressursene til politiet, men den rødgrønne regjeringen. Heller ikke kan Oslo FrP alene gjøre noe med hvor asylsøkere og innvandrerne velger å bosette seg.
Hadde FrP vært i regjering så hadde antall asylsøkere falt drastisk, pluss at kriminelle asylsøkere hadde blitt utvist/internert.
Så, å skylde på FrP som du gjør er for å si det mildt å rette baker for smed (hvis du har hørt det eventyret da)

Anonym sa...

JaJa, mye frp hets i det du skriver, har vanskelig for å tro at du kan være så sikker på en politikk som ennå ikke er utprøvd. Arbeiderpartiet har fått prøve ut sin politikk i mange år med vekslende hell. Spesiellt det som handler om innvandring har gått veldig galt. Ikke mye å skryte av AP sin politikk på det området. Deres politikk er basert på snillisme som skaper ghettoer. Se på Holmlia og Grønland. Nå bor jeg litt utenfor byen men har ikke problemer med å se at Oslo er en by i stor forandring og kanskje det går litt for fort. Har tro på at ett motsatt styre kan få rotet litt opp i ting som har hengt seg opp i gammel stolthet. Tror derfor at FRP eller Høyre kan få til det nå. Beklager men innlegget ditt gir meg ikke annen holdning enn at sentrumsregjeringen og de som stemmer på dem er mer opptatt av å hetse partiene som er utenfor enn å fremme sin egen sak.

Kyle sa...

Mye å ta tak i her. Så jeg får bare begynne:

FrP vil ikke nedlegge UP, men bruke UPs ressurser på å forfølge kriminelle bander som krysser politidistrikt fremfor f.eks fartskontroller som kan overføres til lavere enheter.

FrPs kutt til forskjellige tilsyn og etater er effektiviseringsskjerpelser på områder hvor byråkratiet egentlig er unødvendig idag.
Vi opprettholder finansieringen av kamp mot økonomisk kriminalitet og smugling.

FrP vil absolutt senke alkoholavgiftene til et svensk nivå og la alle lovlige varer som vin og brennevin selges i butikk.
Alle frie mennesker bør ha lov til å handle lovlige varer når det passer dem, ikke politikere.

Redusert skjenketid skulle også redusere volden når skjenketidene ble kuttet fra 4 til 3, men det var ingen effekt å hente.
Volden sank derimot i England da de liberaliserte skjenketidsreglementet.

FrP reduserer posten til integrering fordi med FrPs poltikk blir det mange færre mennesker som trenger å integreres. Simple as that.

FrP vil gjøre det mulig å ansette flere midlertidig, noe som for det første vil gi arbeidsgivere incentiver for å ansette mer arbeidskraft også i utrygge tider.
Midligertidige ansettelser gjør det også mulig for unge mennesker, og særlig de med minoritetsbakgrunn å få en fot innenfor arbeidslivet som de kan bygge videre på.

Arbeiderpartiet har styrt Norge i store, STORE deler av Norge etter krigen. Resultatet er et tungrodd byråkrati, helsekøer, svakt politi, innvandring ute av kontroll, dårlig integrering og latterlig høye skatter.

Valget BURDE være enkelt.
Et FrP som vil fornye Norge og prioritere riktig, eller APs firkantede samfunn hvor alle må med uansett om du vil eller ei.

Rene sa...

Heia de homofile, stem på de rødgrønne , så lærer dere hvordan islamsk lov fungerer.
http://www.dagbladet.no/2009/08/07/nyheter/innenriks/asylsokere/7546189/
http://veggavisen.wordpress.com/2009/08/01/kristne-blir-bombet-i-irak/

Anonym sa...

I've nothing against Allah -
It's his fanclub that I can't stand!

PC sa...

Sjekk linken og les boka, God Is Not Great,How Religion Poisens Everything, Christopher Hitchens.
http://www.youtube.com/watch?v=0YPmt8TUoX4&NR=1

Nils Henriksen sa...

- Det er viktig at dette ikke blir gjort til en Frp-sak med muslimer mot homofile. Denne episoden dreier seg om en person, framholder Michael.

Hvis episoden kun dreier seg om en person, hvorfor da løpe til mediene med saken?

Kjartan sa...

Bjørn Jarle sa... Eller kanskje kopierte hva en annen har sagt om alt annet enn hva saken går i. Typisk propagandautspill. Lurer på om han har kopiert det samme til flere blogger. Regner med at det er minst to-sifret antall....

Anonym sa...

Hvor var Frp på 90-tallet da Kystpartiet foreslo skjerpa grensekontroll? Dette var de fullstendig imot. Da de gav regjeringen Bondevik en håndsrekning, stilte de ikke krav om en strengere innvandringspolitikk!! Frp er tilhengere av fri flyt av mennesker over landegrensene i schengen-området. Fridemokratene ble staret av liberale Frp-politikere. Disse er for totalt fri innvandring, samt diverse andre friheter. Nærmest 100% fritt samfunn altså, f.eks. fri narkotika. Lista kan gjøres mye lengre, men det tar jeg meg ikke tid til. Les Frps partiproram og bli overrasket!!

Om det først skal stemmes på et parti på stortinget, er Senterpartiet beste valg, da de vil bevare norske interesser på norske hender, samt aller vktigst: HOLDE OSS LANGT VEKK FRA EU!!! SP har dessuten visstnok tatt til orde for grensekontroll. Til tross for partiets håpløse innvandringspolitikk, er SP pr idag det eneste partiet med reell makt som i det hele tatt kan gjøre noen foskjell, vil jeg tro. Frp er tilhengere av EU, som i stor grad vil komme til å bestemme vår innvandringspolitikk om vi blir fullverdig medlem. Som en politiker i EU sa rundt den tiden Sverige ble medlem: Mye makt til de store, lite til de små, som Sverige og Norge.

Når dere snakker så fint om god integreringspolitikk, lurer jeg forresten på hva dere tenker på? Jeg for min del vil i utgangspunktet ikke ha noen innvandrings/integreringspolitikk, men et Norge av og for NORDMENN!!! Hadde vi klart å få til dette, hadde vi kanskje kunne diskutert hvorvidt det hadde vært greit med noen få integrerte utlendinger.

Med ønske om en fortsatt god dag til mine meddebattanter.

Anonym sa...

Nå som dette landet går til helvette så vil jeg stemme på det partiet som går meg til gode, som lavere alkoholavgifter, billi sprit er godt nå! billigere bensin, ja ok, greit nok det, høyere tollavgift, fra 200kr til 1000, endelig! Blir nok FRP ja, driter i skole da jeg ikke er student, kultur berikelse får våres jenter stå for da muslimer og andre pakk tar seg av den jobben, som sv kjemper så iherdig for.

Anonym sa...

Her diskuteres det politikk og innvnandring pga hva en idiot har sagt og gjort mot to homofile.

Det blir et litt feil utgangspunkt.

Litt feil.

Men det er ikke mer å forvente.

Homohets har ikke vært noe problem i "muslimbydelen" Grønland.

Storm i et vannglass.

Jeg, som er norsk, har bodd mange år på Grønland. Det var det samme som å bo på Frogner.

Kyle sa...

FrPs standpunkt rundt EU er at vi skal la folket bestemme denne saken. Partiets medlemmer er fristilte i denne saken, men partiets folkevalgte vil lojalt følge folkets avgjørelse.

Selv er jeg veldig for Schengen-samarbeidet som sikrer grensefrihet mellom våre venner og allierte og har en felles grensekontroll.

Ellers så kan det sies at i en globalisert verden så er det fånyttes å prøve å sperre seg inne. Det gjør Nord-Korea og Burma, uten at vi ønsker å sammenligne oss videre med dem.

Derfor skal vi gi en god integrering til de som kommer hit på et reelt grunnlag. Det handler om å få inn våre viktige frihetsverdier.

Og dette er ikke første gangen homofile på grønland blir trakasert. Dette er ikke et enkeltilfelle:

http://www.nettavisen.no/innenriks/ioslo/article2161809.ece

Michael Hartman jobber som redaktør for homobladet Pink Planet Hetses av utlendinger på Grønland

http://www.kjendis.no/2008/06/22/538891.html

Publisert søndag 22.06.2008
Grand Prix-artisten Knut-Øyvind Hagen gikk hånd i hånd med en annen mann på Grønland i Oslo da de ble slått rett ned og banket opp i en bakgate.

Anonym sa...

Kjære Bjørn Jarle Rødber-Larsen:

Les og Lær :

mindre innvandring = mindre kriminalitet = mindre behov for UP og Tollvesen.

Om innvandringen fortsetter i samme tempo, så vil aldri UP i fremtiden aldri få tid til å hjelpe NORSKE STATSBORGERE med saker som NOKAS og boligblokker som faller til grus vil blir prioritert i samme rekkefølge som når unga stjeler godis på butikken..