torsdag 23. juli 2009

Venstresiden presser bort verdiskapere

Rett på sak: Stein Erik Hagen flytter til Sveits.
Dette er forferdelig trist, og et nytt tegn på at sosialistene presser ut verdiskaperne.

Sosialister i høyt og lavt hyler "egoist" og er glad for at han reiser og håper han aldri kommer tilbake. Dessverre er dette en altfor vanlig holdning blant norske sosialister og sosialdemokrater.

Jeg klarer rett og slett ikke å forstå hvordan mennesker på venstresiden ikke er i stand til å verdsette mennesker som skaper verdier, arbeidsplasser og nyskapning til Norge?
La oss ta det som Hagen ble kjent for: "Rimi".

Rimi er en nasjonal billigkjede innenfor mat- og dagligvaretjenester som har skapt arbeidsplasser til mennesker med lav utdannelse og ikke minst studenter. I tillegg har kjeden vært med å presse ned priser over hele landet og etableringsvilje i "grisegrendte" strøk har uten tvil betydd mye for opprettholdelsen av norske småbygder.
Hagen selv er en person som har skapt mere verdier og betalt flere skattepenger på ett år enn de fleste av oss vil gjøre på ett år.

Alle på venstresiden bør virkelig ta til seg Hagens ord:

  • "Tenk deg et land hvor du går ut etter en gruppe mennesker, som da skal legges for hat og skal tas. Hva galt har man gjort? Man har betalt mer skatt enn gjennomsnittsnordmannen, man gir bort mye til veldedighet og forskning og andre ting og man skaper masser av arbeidsplasser. "
  • "Jeg har ingen uvilje mot å betale skatt, men det er måten det er sammensatt på. Formueskatten har for mange blitt tredoblet under denne regjeringen, og det sier seg selv av man kommer til et punkt hvor det ikke går lenger. Og da har man valget mellom å selge det man har, eller søke lykken andre steder, "

Norge trenger absolutt en ny regjering som verdsetter nyskapere, velferdsbyggere og store skatteytere. Ikke en regjering som lager stråmenn av disse og kaller dem "griske rike".


Ingen kommentarer: