mandag 6. juli 2009

Maktfordeling og rettsstat. - Se til Honduras

Selv om flere bloggere allerede har påpekt at det er rettsstaten som viser sin fulle styrke i Honduras, har det vært påfallende lite tradisjonell media som har rapportert dette.

Media har fremstilt dette som et kupp, men som tidligere påpekt er det et LOVLIG kupp ifølge grunnloven i Honduras. Nå har Leiv Marsteintredet, stipendiat sam. pol. ved Universitetet i Bergen fått på trykk en kronikk i Bergens Tidende som forklarer den reelle politiske situasjonen i Honduras.

Jeg vil også anbefale Jan Arild Snoens tette oppfølging av situasjonen.

Situasjonen i Honduras viser at grunnloven og rettsstaten i vesten er død. Beviset er at ingen er i stand til å kjenne igjen rettsstatens handlinger når det skjer. Over hele verden har stater fordømt avsettelsen av en kriminell president som "udemokratisk".
Det kommer som et slag i ansiktet på venstreorienterte at folkevalgte ikke har rett til å gjøre absolutt hva de vil.

Også Norge trenger klare grenser for politikk som definerer hva folkevalgte organer har lov til å tukle med, og lage lover om, og hvordan prosessen burde være. Vi trenger maktfordeling.

Jeg tillater meg å sakse fra en utmerket artikkel fra Nils August Andresen:

Den norske konstitusjonen la opp til ganske mange checks and balances. Stortinget skulle gi lover – men Lagtinget skulle altså være en første check, som besto av eldre og mer distingverte herrer som hadde lagt ungdommens trang til tullete lovforslag av seg. Neste check var den utøvende makt – Kongen og hans råd – som kunne nedlegge veto. Til sist kunne Høyesterett finne lover grunnlovsstridige og dermed ugyldige.

SLIK skal det være.

3 kommentarer:

Morten Myksvoll sa...

Den som forsøkte et kupp her var jo Presidenten. Han forsøkte å lage en ny grunnlov, når den gamle sa at å endre antall presidentperioder var å sidestille med landssvik og kvalifikasjon til å miste statsborgerskap.

Selve avgjørelsen om å avsette Presidenten var derfor riktig. Det som har skjedd etterpå kunne blitt håndtert bedre.

WSJ i dag, via @Jimdemint: http://online.wsj.com/article/SB124683595220397927.html

Kyle sa...

Riktig Morten

Olve Hagen Wold sa...

Hovedproblemet er at han ble avsatt uten en dom. Han burde blitt stilt for Riksrett.