fredag 17. juli 2009

Fyllefester, Aya Napa, familie og ansvar

Mediene melder om sexorgier, fyllefester, kas og mas og gud bedre som skjer i sørligere strøk. Det er blitt så mye at "nå må politikerne gripe inn".
Vi er sannelig blitt et sosialdemokratisk og hjelpesløst folkeslag...

Nordmenn har historisk sett vært svært ansvarlige. Dette skyldes blant annet at vi har vært formet av vår norske natur hvor det til tider har vært svært trange og harde kår. Norsk natur har gjort at nordmenn har måttet arbeide hver dag, ta ansvar for sin egen økonomi, spare til dårlige tider og bruke sunt folkevett i sin fremferd. I tillegg har Norge på mange måter vært et bygdesamfunn hvor tillit og god oppførsel har vært helt nødvendige samfunnsnyttige verdier.


Norge og nordmenn har hatt alle historiske og naturgitte forutsetninger for å være ansvarsfulle, så hvor er vi idag?


Hver eneste gang en gruppe eller et enkeltindivid møter motgang i dagens Norge står pressen klar til å presentere den triste historien og vinklingen er alltid den samme:
"Staten gjør ikke nok. Politikerne må gripe inn."

Denne ideen om at vilt fremmede (men folkevalgte) mennesker er i stand OG villige til å løse alle slags problemer har fremmedgjort nordmenn for reelt ansvar. Flere mennesker fra venstresiden mener absolutt at staten bør gjøre mer for å holde 16-åringer unna syden.Hvor er foreldrene?


Den største og bærende velferds- , kultur- og dannelsesgiveren i hele verden er familien. Enhver venstreorient politiker vil se bort fra familien og ser på foreldre som simpelten fødemaskiner. Dette er radikalt og ødeleggende.


Gjennom familien får barn sin oppdragelse og lærer de kulturelle spillereglene i et samfunn gitt gjennom flere generasjoner av prøving og feiling. Familien danner et sosialt sikkerhetsnett av mennesker som faktisk bryr seg, og ikke er ute etter politisk prestisje.Hva er så foreldrenes rolle i dagens samfunn?
De fleste foreldre idag er vokst opp som barn og barnebarn i et sosialdemokratisk samfunn. Det betyr at det er mange ansvarsområder som skole og helse som foreldrene mener de ikke har noe med. "Det er statens oppgaver". Foreldrene er altså fratatt store oppgaver som familien tidligere har tatt på seg. Familien er uansvarliggjort.I bunn og grunn er det foreldrene som skal bestemme om de vil tillate sine barn å reise på turer til syden. Barna er ikke myndige i Norge og det er foreldrene, ikke staten som er ansvarlig for en god og forsvarlig oppvekst for barna.

Men når nordmenn gjennom snart 70 år med sosialdemokrati er fratatt alt personlig ansvar er det ikke rart at det blir et reelt kulturkrasj når nordmenn reiser til land som har et mer liberalt forhold til blant annet alkohol. Da mangler den ansvarligheten og de grensene som ville lært i en ansvarliggjort familie. Dersom ansvar er flyttet fra et individs liv og inn i statlige departementer vil selvfølgelig ikke individet plutselig håndtere ansvaret som han egentlig bør ha i et liberalt samfunn.Ansvar må læres!


Når sosialdemokrater ser fyllevideoer fra Aya Napa så bør de se på dette som bilder av mennesker som har blitt frastjålet den ansvarsfølelsen de burde vokst opp med.
Det store store flertallet av mennesker håndterer ansvar på en strålende måte dersom det blir en del av menneskelivet og være ansvarlig. Et bærekraftig samfunn bygger på ansvar for,- og hos enkeltindividet og hos familien.

2 kommentarer:

Bendikt Martin Myklebust sa...

Dette har no ingenting å gjøre med sosial demokrati.

"Sosialdemokrati er en ideologisk retning innenfor den sosialistiske tradisjon som bryter med tankene til Karl Marx om revolusjon og proletariatets diktatur. Sosialdemokrater godtar de parlamentariske spillereglene og arbeider for en gradvis demokratisering av beslutningsprosesser og sosiale reformer i samfunnet."

Ikke missbruk ideologier.

Bendikt Martin Myklebust sa...

Glemte å kommentere selve innlegget,
Riktig at dette er en individuell beslutting. Og dette vet folk. Er foreldre som lar sine unger reise, men handler ikke om sosial demokrati. Handler om forelde sin ignoranse. Hvordan man i det heletatt tar dette inn i politikken er for meg het u-forståelig. I ett sosial demokratisk samfunn har man forsatt inviduelle ansvar. Jeg ville heller ha sendt barnevernet på disse foreldrene og ikke komme med beskyldninger mot selve sosial demokratien. Blir virkelig for dumt. Man har forsatt retten til å reise hvor man vil, snakke om hva man vil, drikke seg dritings når man vil, kjøpe hva man vil(nesten). Dette er bare en dårlig unskyldning fra foreldre, fordi dem har virkelig forstått at dem har tatt feile avgjørelsen men værste er at dem gjentar dem, fordi dem egentlig ikke bryr seg. Dem mener nok sikkert at ungene er gammle nokk til å ta egne besluttninger, ergo her er det mer liberalismen som tar overhånd.