tirsdag 7. juli 2009

Erna LYVER

Erna har en plan lyder overskriften på Aftenposten.no som kan fortelle om hva Erna Solberg og Høyre vil gjøre sine første hundre dager i regjering.

Ettersom vi i FrP har arbeidet lenge med vårt eget hundredagersprogram, er det første som slår meg at Erna Solberg sitter i et intervju og lyver! Det er nemlig mange ting hun nevner som krever lovendringer, og ikke bare kan gjøres etter ønske fra en statsminister.
Aftenposten presenterte en liste og jeg vil ta for meg noen av eksemplene Erna selv har lagt frem.
  • Telefon til Flåthen.

Høyre vil invitere LO-leder Roar Flåthen til et samarbeid for en langsiktig strategi for norske industriarbeidsplasser. Dette er greit, og dette er fullt mulig.

  • Arveavgiften. Fjernes med et pennestrøk.

Her lyver Erna for første gang. Jeg har et håp om at hun er feilsitert i avisen, men dersom hun har sagt at hun kan fjerne arveavgiften med et pennestrøk så lyver Høyres statsministerkandidat. Å fjerne arveavgiften har store budsjettskonsekvenser som må redegjøres og iverksettes i budsjettbehandlingene. Dette VET Erna og derfor lyver hun.

  • Frukt og grønt. Ta frukten fra ungdomsskoleelevene straks og pengene skal gå til bedre undervisning.

Dette har også budsjettskonsekvenser, om ikke så store. Slike forandringer på statsbudsjetter er mulige, men vanskelige.

  • Privat helse. Er du godkjent for å få behandling, skal du straks kunne velge hvor du vil bli behandlet – og ikke vente på fristbrudd i det offentlige.

Jeg er veldig enig med Ernas utspill. Problemet er bare at for å til dette må det en stor "buffer"-bevilgning til for å ta imot den store helsekøen som har bygget seg opp under den rødgrønne regjeringen. Det hjelper veldig mye å sette stykkprisandelen (innsatsbaserte) til mellom 60-80% men som tidligere. Dette har store budsjettkonsekvenser og vil ikke være mulig å gjøre iløpet av 100 dager. Sorry Erna, du lyver.

  • Høyre vil forlange statsministeren, uansett om det skulle bli aktuelt med en regjering med kun Høyre og et stort Frp.

Sorry Erna, du lyver sikkert ikke denne gangen. Men FrP kommer ikke til å akseptere at et parti som er halvparten så stort skal kreve statsministeren. Lær din plass Høyre/Erna.

8 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

...

Jeg klarer liksom ikke bli provosert over dette.

Kyle sa...

Du trenger ikke bli provosert.
Men som Høyremedlem bør du kanskje bli litt trist over hva Høyrelederen ser seg nødt til å gjøre for å "vinne" velgere

Mikal sa...

Du er inne på budsjett her. Er det ikke sånn at Frp vil bruke enorme milliardbeløp på blant annet vei, og samtidig ha vekk bompenger og mye skatt?

Rett meg om jeg har fått med meg feil.

Olve Hagen Wold sa...

Det mener da også (de fleste fornuftige) Høyre-folk også.

Mikal sa...

Jeg har fått med meg at Høyre vil bruke over 80 milliarder på vei. Og jeg ser ikke noe galt i å bruke store beløp på vei, med tanke på norske veistandarder.

Jeg har bare fanget opp rundt omkring, at Frp vil bruke milliarder ¨som ikke finnes¨.

Kyle sa...

FrP vil lage et veifond som skal bygges opp til 300 milliarder over 5-6 år, avhengig av oljeprisen.

Men alt som har med budsjettendringer osv. må gjøres når statsbudsjettet behandles, ikke underveis i et år.

Da blir det plutselig mangler eller underskudd på statsbudsjettet.

Men for å ha det på det klare:
FrP vil fjerne norske bompenger. Bygge ut veiNorge og fjerne urettferdige avgifter og senke skattetrykket.

Anonym sa...

Jeg tror du godeste Jørn ikke helt har forstått hva som kan gjøres i løpet av de 100 første dagene. Ettersom en borgerlig regjering vil kunne overta i løpet av høsten 2009 - etter Stoltenberg har gitt seg og lagt frem Statsbudsjettet.

Om Erna da fjerner Arveavgiften med et pennestrøk som det første en borgerlig regjering gjør - vil jo ikke det bety at den forsvinner samme dag. Men den vil forsvinne før det er gått 100 dager. (Som Er Ernas utgangspunkt i denne artikkelen)

Den vil jo som ALLE endringer i budsjettene skje fra 1 januar når budsjettåret begynner. ... Read More

Like latterlig er det når du påstår at en ikke kan behandle flere pasienter i løpet av de 100 første dagene! SELVSAGT kan man det. Det er MASSIV ledig kapasitet.

Nei før du begynner å LYVE om andre partier bør du lese hva artikkelen sier:

Høyres endelige «100-dagers program» skal presenteres i august, men Aftenposten kan i dag fortelle om noen av de viktigste sakene:

Erlend Jordal
Rogaland Høyre

Kyle sa...

Åja, det er masse kapasitet, det mangler bare på penger i statsbudsjettet for å ta unna selve behandlingen pga. køen som nå har vokst.

Som sagt tok jeg utgangspunkt i at Erna kunne være feilsitert. Men et pennestrøk er et uttrykk som brukes når noe kan endres med en eneste gang. Det kan altså ikke arveavgiften