torsdag 16. juli 2009

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

I 2008 fikk FpU Fremskrittspartiets landsstyremøte med på å gå mot direktivet. Partiet fremmet også forslag om dette i Stortinget, uten at regjeringen kom FrP i møte. Nok en gang viser de rødgrønne sin egen unnfallenhet.

Innlegget som er spredt via blogger, Twitter og Facebook kan også leses på Liberaleren sin nettside.
Se også: http://www.liberaleren.no/2009/07/15/bloggstafetten-1dag-53-deltagere/#more-6584

Bli med på bloggaksjonen og oppropet du også!

Ingen kommentarer: