fredag 10. juli 2009

APs prosjekt er ferdig


I 8-9. klasse lærte jeg at de konservative var de som ønsket å bevare det eksisterende. Ettersom Arbeiderpartiet i perioder har hatt rent flertall og gjennom hele etterkrigstiden og frem til idag har endret Norge til en sosialdemokratisk bastion både juridisk, filosofisk og økonomisk er det lite en "conservative" ville ønsket å bevare. Det er for mye som er rasert av sosialdemokratene.
Deres sosialdemokratiske prosjekt er fullbyrdes.

Beviser på dette er når det mest oppsiktsvekkende AP kan vise til er "gratis" ammetid og er i hovedsak mer opptatt av å forsvare dagens ordninger som ikke er bærekraftige økonomisk eller filosofisk.
Derfor ser vi idag AP-politikere som advarer mot FrP i mediene mot at Norge vil havne i den store uføra dersom FrP gjør noen endringer. Samtidig inngår AP forlik med hele Stortinget fra SV til Høyre for å binde hele det parlamentariske grunnlaget opp til sitt eget feilslåtte prosjekt.

Hvor er de konservative?

Selvfølgelig er ikke definisjonen av en konservativ ovenfor dekkende. En konservativ ønsker ikke bare å holde på det bestående. Å tviholde på det bestående er ikke å være konservativ, det er bare å være imot endringer.

Jeg mener både Torbjørn Røe Isaksen og forfatteren Onar Åm på hver sin måte klarer å definere hva en "ekte" konservativ er.
Jeg skal ikke gå dypt inn på dette, men jeg vil påpeke at partiet Høyre som definerer seg som konservativt gjør alt de kan for å forsvare det sosialdemokratiske prosjekt.

Det finnes gode stemmer i Høyre som innerst inne ønsker å avvikle det sosialdemokratiske prosjektet, men de er (som i FrP) i mindretall.
Beklageligvis...

11 kommentarer:

Mikal sa...

Jeg tør påpeke at Høyre er et liberalkonservativt parti, konservativ framskrittspolitikk. Og jeg tror nok de aller fleste, uansett liberal eller rent konservativ vil ha vekk det hersens sosialdemokratiet!

Kyle sa...

Jeg snakker om velferdsstaten Mikal.
Du finner ikke mange i Høyre (eller FrP) som vil fjerne velferdsstaten.

Olve Hagen Wold sa...

Definisjonen av konservativ er en som ønsker å skape et bærekraftig samfunn. Høyre er derfor desverre ikke konservative.

Johan Falkberget sa...

Olve Hagen Wold:

Høyre (men først og fremst Frp) ønsker tydeligvis bærekraftig samfunn. De er dermed ikke konservative partier. Dem er det nok av likevel. Det samfunnet vi har i dag kan ikke kalles bærekraftig, så det trengs store endringer.

Konservativ kommer av latinets "conservare", som betyr "bevare". Det bør rimeligvis vurderes i forhold til det bestående. Da begrepene "høyre" og "venstre" innen politikken ble tatt i bruk, var de konservative "høyre" og de radikale "venstre".

Av den grunn er det rimelig å si at blant de partiene som er representert på Stortinget i dag, er Arbeiderpartiet det som står lengst til høyre - det mest konservative (minst radikale) - med SV på en god andreplass.

Frp er det partiet som står lengst til venstre - det minst konservative (mest radikale) - Høyre nr. 2. Selv er jeg Frp-velger, men egentlig langt mer radikal enn det partiet.

Jeg synes at det ter seg merkelig at Høyre er et venstreparti, mens Venstre er et høyreparti!

Olve Hagen Wold sa...

Dette er en alt for platt definisjon av konservativ. En som bare ønsker å bevare for å bevare er ikke konservativ, han bare liker ikke endringer. En konservativ er en som vil bevare samfunnet i seg selv, altså ved å skape et bærekraftig samfunn. Høyres politikk har ikke som formål å skape et bærekraftig samfunn (selv om mange sikkert handler i det formålet), Høyre passer derfor ikke inn i definisjonen av konservativ. I virkeligheten er Høyre et moderat sosialdemokratisk parti med konservative og liberalistiske impulser.

FrP hevder ikke å være et konservativt parti, og er det heller ikke. Men de passer heller ikke inn i definisjonen av liberalisme. En liberalist er, forenklet, en som forsvarer ikke-aggresjonsprinsippet, altså at man skal få leve i fred inntil man krenker andres frihet. FrPs politikk har derimot en langt mer populistisk natur, en politikk som satser på å oppfylle alles ønsker og behov, uavhengig av om de har gjort seg fortjent til det eller ikke. FrP er desverre milelangt fra liberalismens frihet under ansvar. De er et sterkt populistisk parti, med sterke liberalistiske og noen nasjonalistiske (grøss) innslag.

Konklusjonen blir derfor desverre at Norge hverken har et liberalistisk eller et konservativt parti. Det er synd, for det er virkelig det vi trenger nå.

Olve Hagen Wold sa...

Det er naturligvis også en tullete fremstilling av høyre-venstre-aksen, den går mellom individualisme og kollektivisme, ikke mellom reaksjonisme og radikalisme (radikal i hvilken retning?). På denne aksen burde Høyre havnet til venstre for FrP, ettersom konservatismen er grunnleggende kollektivistisk. Vi ser allikevel at Høyre (og Venstre) er langt mer individfokuserte enn FrP, noe som igjen forsterker tesen som at FrP ikke egentlig er liberalister.

Unknownrebel sa...

Olve,

"Konklusjonen blir derfor desverre at Norge hverken har et liberalistisk eller et konservativt parti. Det er synd, for det er virkelig det vi trenger nå."

Norge har et rendyrket liberalistisk parti, DLF. Og kan du forklare hva i all verden du gjør i Høyre?

Det samme gjelder Kyle, hvorfor FrP?

Olve Hagen Wold sa...

(Trodde ikke du var engasjert i DLF, du heller?)

DLF er for øyeblikket alt for lite til at det er noen vits i å engasjere seg der. Det blir som å stå og slå i en vegg. Jeg har langt større påvirkningskraft i Høyre. Det kan dog bli aktuelt å stemme DLF i hemmelighet, hvis de stiller med liste i Akershus neste valg.

Unknownrebel sa...

Jeg har ingen verv eller medlemskap i DLF, enda. Jeg sliter med tanken om jeg skal gå inn i politikken, vil helst slippe.

Om størrelsen til DLF;

Om du har 50% sjanse for å bli skutt, 49% sjanse for å drukne og 1% sjanse til å rømme. Hva satser du på?

Jeg ser uansett på DLF som en front i en intellektuell revolusjon. Hva hjelper det å kjempe om ideene om man sitter i feil skyttergrav?

Forresten, DLF stiller da liste i Akershus? Tar jeg feil?

Olve Hagen Wold sa...

DLF stiller ikke med liste i Akershus, nei. Dessuten har jeg ikke stemmerett ennå. Hvis du går inn i politikken, slutter du å være anonym da?

Unknownrebel sa...

Ja, da vil jeg nok ikke lengre være anonym. Men da forsvinner unknownrebel.

Jeg avskyr politikere. I politikk er det to fundamentale mennesketyper; de som ønsker å styre andre mennesker, og de som ikke har noe slikt ønske. Førstnevnte gruppe dominerer nærmest totalt da den andre gruppen ikke har noen grunn for å gå inn i politikken. Min interesse for politikk grunner i et ønske om selvforsvar.