torsdag 30. juli 2009

Bryt skattelenkene- Akhtar Chaudhry.

For første gang i Norges historie er en mann dømt til fensel for å ha arbeidet. Svart.
Jeg skal ikke gå inn på straff for svart arbeid og skatteunndragelse generellt, men jeg vil skrive om hvordan folk på venstresiden ser på skatt og inntekter.

Skatt er som kjent en del av en inntekt som staten stjeler/konfiskerer for å finansiere alle sine gode formål. Alle som arbeider i Norge blir frastjålet store summer av sin inntekt gjennom direkte beskatning, moms og avgifter.
Som vi ser av sitatet ovenfor mener Chaudry fra SV at staten (fellesskapet) eier en viss andel av alle menneskers inntekt, og dermed deres arbeidskraft. Alle mennesker arbeider derfor ufrivillig en stor del av sitt arbeidsliv for staten og ikke for seg selv.

Hva skjer da når noen står imot og bryter slavelenkene?
Hva skjer når en person sier:

"Jeg vil være fri og arbeide for meg selv. Jeg vil eie fruktene av mitt eget arbeid!"

NULLTOLERANSE!

Venstresiden har nulltoleranse for at noen prøver å lure seg unna deres pliktarbeid for staten. Om man bruker denne tiden som advokat, snekker, soldat, bussjåfør eller butikkarbeider er uviktig, men SV har NULLTOLERANSE for at noen bryter ut av rekkene.

Tyveri er umoralsk, derfor er dagens skatter umoralske.
Skatter er bare moralsk riktig sålenge de som betaler skattene betaler denne frivillig for å dekke helt nødvendige og legitime oppgaver som forsvar og rettstat.

lørdag 25. juli 2009

FpU lagde sommerfest

Å være medlem i FpU betyr at man får lov til å delta på store arrangementer, få Norges beste politiske kursing og delta på mye gøy sammen med Norges beste ungdom. I tillegg hender det at vi i FpU setter av tid for å vise at vi ikke bare snakker politikk. Vi utfører politikk i praksis.

På torsdag hadde FpU en innsamlingsaksjon for å få sendt ut Mullah Krekar. FpU vil sende ut terrorister, mens SU vil sende ut investorer og verdiskapere.

I dag hadde vi en større gladsak, for idag reiste Oslo FpU ut på Manglerud eldrehjem og lagde sommerfest for de eldre. Vi serverte reker, rød- og hvitvin, iskrem, bringebær og masse godterier. De eldre satte tydeligvis stor pris på en hyggelig fest som alle andre.

Spesiellt morsomt var det med en frue på 99 år(!) som lo og koste seg med sine yngre venniner:

"Nei, nå må vi prøve å oppføre oss dannet, vi sitter ikke i stua nå. Hihihi."

Det var virkelig verdt å bruke et par timer på å gi de eldre en hyggelig fest. Jeg har sett SU og RU kaste stein, knuse ting og generellt gjøre livet verre for folk, (blant annet de prostituerte) men hva med å bruke energien på forbedre hverdagen til folk flest?

FpU snakker politikk fordi vi vil at folk skal vite hvilke endringer vi kjemper for.
FpU praktiserer politikk fordi vi vil at folk skal se hvilke endringer vi kjemper for.

Ja til en god og verdig eldreomsorg med fokus på eldre som enkeltindivider med egne ønsker og rettigheter!

torsdag 23. juli 2009

Venstresiden presser bort verdiskapere

Rett på sak: Stein Erik Hagen flytter til Sveits.
Dette er forferdelig trist, og et nytt tegn på at sosialistene presser ut verdiskaperne.

Sosialister i høyt og lavt hyler "egoist" og er glad for at han reiser og håper han aldri kommer tilbake. Dessverre er dette en altfor vanlig holdning blant norske sosialister og sosialdemokrater.

Jeg klarer rett og slett ikke å forstå hvordan mennesker på venstresiden ikke er i stand til å verdsette mennesker som skaper verdier, arbeidsplasser og nyskapning til Norge?
La oss ta det som Hagen ble kjent for: "Rimi".

Rimi er en nasjonal billigkjede innenfor mat- og dagligvaretjenester som har skapt arbeidsplasser til mennesker med lav utdannelse og ikke minst studenter. I tillegg har kjeden vært med å presse ned priser over hele landet og etableringsvilje i "grisegrendte" strøk har uten tvil betydd mye for opprettholdelsen av norske småbygder.
Hagen selv er en person som har skapt mere verdier og betalt flere skattepenger på ett år enn de fleste av oss vil gjøre på ett år.

Alle på venstresiden bør virkelig ta til seg Hagens ord:

  • "Tenk deg et land hvor du går ut etter en gruppe mennesker, som da skal legges for hat og skal tas. Hva galt har man gjort? Man har betalt mer skatt enn gjennomsnittsnordmannen, man gir bort mye til veldedighet og forskning og andre ting og man skaper masser av arbeidsplasser. "
  • "Jeg har ingen uvilje mot å betale skatt, men det er måten det er sammensatt på. Formueskatten har for mange blitt tredoblet under denne regjeringen, og det sier seg selv av man kommer til et punkt hvor det ikke går lenger. Og da har man valget mellom å selge det man har, eller søke lykken andre steder, "

Norge trenger absolutt en ny regjering som verdsetter nyskapere, velferdsbyggere og store skatteytere. Ikke en regjering som lager stråmenn av disse og kaller dem "griske rike".


Erna er desperat

Når mennesker og dyr blir desperate er de i stand til å gjøre utrolige ting.
En fjellklatrer som satte armen fast i en fjellsprekk brakk den løs etter noen dager da det begynte og lukte. Noen øgle-arter er kjent for å slippe halen dersom det er nødvendig for å overleve.

Erna er tydeligvis også desperat om dagene. Lederen for Høyre som nå tar partiet ned 12%-nivået stiller spørsmål med Siv Jensens lederegenskaper!
Tidligere var Erna Solberg også ute og kalte FrP useriøse. Det er ikke særlig seriøst når Høyre-lederen kaster milliarder rundt seg. 50-100 milliarder på klima, 50 milliarder i skattelette, Høyhastighetstog til 300-400 milliarder... milliarder milliarder..

Før valget i 2001 lovte Høyre 30 milliarder i skattelettelser over 4 år. Det klarte de ikke å levere. Hvorfor forventer Høyre å bli tatt seriøst og trodd denne gangen?

I Dagens Næringsliv presenterer Sofie Oraug-Rygh (tidligere ungdomssekretær i Oslo Unge Høyre) og Petter T. Stocke-Nicolaisen (tidligere leder av Oslo Unge Høyre og sentralstyremedlem i Unge Høyre) en regjeringsliste over Høyres "winning team". Oppsiktsvekkende nok er Erna ikke deres utvalgte statsministerkandidat!

Høyre har et problem. Problemet er Erna. Desperate Erna.

onsdag 22. juli 2009

Oppslag på VG-nett!

VG hadde i dag et oppslag hvor de viser at FrP knuser de andre partiene i medieoppslag. Oppfølgingssaken var HVORDAN får FrP dette til?

Svaret er traineer.

Jeg og de andre helårs- og sommertraineene ble idag intervjuet av VG-nett om våre arbeidsoppgaver i sommer. Jeg er særdeles fornøyd med vinklingen, og at han fikk navnet mitt korrekt!
Sitat:

- Dessuten er ikke de andre interessante, rette og slett. Frp skiller seg klart ut på politikken vi fører, og er eneste alternativet dersom du ønsker å få noe nytt. Det tror jeg også media har forstått, mener Jørn Kyle Finnesand (20), som jobber som trainee i Frp et helt år.

fredag 17. juli 2009

Fyllefester, Aya Napa, familie og ansvar

Mediene melder om sexorgier, fyllefester, kas og mas og gud bedre som skjer i sørligere strøk. Det er blitt så mye at "nå må politikerne gripe inn".
Vi er sannelig blitt et sosialdemokratisk og hjelpesløst folkeslag...

Nordmenn har historisk sett vært svært ansvarlige. Dette skyldes blant annet at vi har vært formet av vår norske natur hvor det til tider har vært svært trange og harde kår. Norsk natur har gjort at nordmenn har måttet arbeide hver dag, ta ansvar for sin egen økonomi, spare til dårlige tider og bruke sunt folkevett i sin fremferd. I tillegg har Norge på mange måter vært et bygdesamfunn hvor tillit og god oppførsel har vært helt nødvendige samfunnsnyttige verdier.


Norge og nordmenn har hatt alle historiske og naturgitte forutsetninger for å være ansvarsfulle, så hvor er vi idag?


Hver eneste gang en gruppe eller et enkeltindivid møter motgang i dagens Norge står pressen klar til å presentere den triste historien og vinklingen er alltid den samme:
"Staten gjør ikke nok. Politikerne må gripe inn."

Denne ideen om at vilt fremmede (men folkevalgte) mennesker er i stand OG villige til å løse alle slags problemer har fremmedgjort nordmenn for reelt ansvar. Flere mennesker fra venstresiden mener absolutt at staten bør gjøre mer for å holde 16-åringer unna syden.Hvor er foreldrene?


Den største og bærende velferds- , kultur- og dannelsesgiveren i hele verden er familien. Enhver venstreorient politiker vil se bort fra familien og ser på foreldre som simpelten fødemaskiner. Dette er radikalt og ødeleggende.


Gjennom familien får barn sin oppdragelse og lærer de kulturelle spillereglene i et samfunn gitt gjennom flere generasjoner av prøving og feiling. Familien danner et sosialt sikkerhetsnett av mennesker som faktisk bryr seg, og ikke er ute etter politisk prestisje.Hva er så foreldrenes rolle i dagens samfunn?
De fleste foreldre idag er vokst opp som barn og barnebarn i et sosialdemokratisk samfunn. Det betyr at det er mange ansvarsområder som skole og helse som foreldrene mener de ikke har noe med. "Det er statens oppgaver". Foreldrene er altså fratatt store oppgaver som familien tidligere har tatt på seg. Familien er uansvarliggjort.I bunn og grunn er det foreldrene som skal bestemme om de vil tillate sine barn å reise på turer til syden. Barna er ikke myndige i Norge og det er foreldrene, ikke staten som er ansvarlig for en god og forsvarlig oppvekst for barna.

Men når nordmenn gjennom snart 70 år med sosialdemokrati er fratatt alt personlig ansvar er det ikke rart at det blir et reelt kulturkrasj når nordmenn reiser til land som har et mer liberalt forhold til blant annet alkohol. Da mangler den ansvarligheten og de grensene som ville lært i en ansvarliggjort familie. Dersom ansvar er flyttet fra et individs liv og inn i statlige departementer vil selvfølgelig ikke individet plutselig håndtere ansvaret som han egentlig bør ha i et liberalt samfunn.Ansvar må læres!


Når sosialdemokrater ser fyllevideoer fra Aya Napa så bør de se på dette som bilder av mennesker som har blitt frastjålet den ansvarsfølelsen de burde vokst opp med.
Det store store flertallet av mennesker håndterer ansvar på en strålende måte dersom det blir en del av menneskelivet og være ansvarlig. Et bærekraftig samfunn bygger på ansvar for,- og hos enkeltindividet og hos familien.

torsdag 16. juli 2009

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Bloggaksjon: Si nei til datalagringsarkivet

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.
Fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet!

I 2008 fikk FpU Fremskrittspartiets landsstyremøte med på å gå mot direktivet. Partiet fremmet også forslag om dette i Stortinget, uten at regjeringen kom FrP i møte. Nok en gang viser de rødgrønne sin egen unnfallenhet.

Innlegget som er spredt via blogger, Twitter og Facebook kan også leses på Liberaleren sin nettside.
Se også: http://www.liberaleren.no/2009/07/15/bloggstafetten-1dag-53-deltagere/#more-6584

Bli med på bloggaksjonen og oppropet du også!

onsdag 15. juli 2009

Asylmottak i Afrika

Det blir kanskje for lett å fremstille ideen om asylmottak som om det bare er medias feil at dette ble misforstått. Vi i Fremskrittspartiet bør ta selvkritikk for å ikke ha forklart tanken godt nok. Derfor vil jeg gjøre et bedre forsøk nå basert på FrPs notater og samtaler med Per-Willy Amundsen.
Bakgrunnen for tiltaket om asylmottak i utlandet er at norsk asylpolitikk er kort og godt fullstendig ute av kontroll. Tilstrømningen plasserer Norge i verdenstoppen i antall asylsøkere per innbygger. I fjor kom det nærmere 14 500 asylsøkere til Norge. I år ser tallet ut til å bli rundt 18 000, dette i følge Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Svært mange av de som kommer er åpenbare lykkejegere som søker seg hit av økonomiske motiv, et lite fåtall er reelle flyktninger. Anslagsvis er under 10 prosent av søkerne har krav på beskyttelse etter en realistisk fortolkning av flyktningekonvensjonen.


Den rødgrønne regjeringen tar ikke ansvar selv, men lar UDI overstyre lokaldemokratiet i kommunene. Det opprettes stadig nye asylmottak i norske kommuner, uten at lokalpolitikerne og innbyggerne har mulighet til å gripe inn i beslutningsprosessen. Dette presset mot kommunene startet allerede i fjor vår.

3. september 2008 la regjeringen frem 13 tiltak som skulle stramme inn asylpolitikken. FrP advarte og sa at det bare fantes to reelle innstramninger og dette var langt fra godt nok.

Hva går så FrPs konkrete forslag ut på?

Konkret betyr det at UD skal ta kontakt med myndigheter i land som i dag mottar norsk bistand, med tanke på å komme frem til en avtale om å opprette asylmottak i disse landene. Blant annet kan afrikanske land som idag mottar omfattende bistand fra Norge gjennom direkte budsjettstøtte og ikke er preget av store konflikter bør være gode partnere i et asylsamarbeid.
Slike land kan f.eks være Uganda eller Tanzania.

Dette er eksemplene på land i Afrika som kan være aktuelle, men hovedideen er at man skal opprette mottak i de rammedes nærområder.
Personer som kommer til Norge for å søke asyl skal umiddelbart sendes til asylmottak i nærområdet til opprinnelseslandet i påvente av at søknadene behandles. Når disse er endelig ferdig behandlet returneres de enten til opprinnelseslandet, eller tilbake til Norge dersom søknaden innvilges.

En løsning med store fordeler for Norge, den enkelte asylsøker og vertsland.

For Norge vil dette tiltaket løse problemet med å finne nye asylplasser, man unngår også hele problematikken med at kommuner blir påtvunget asylmottak mot deres vilje. Samtidig vil dette bidra til å begrense tilstrømningen av grunnløse asylsøkere, fordi et slikt system vil begrense deres muligheter til å forsvinne og gå under jorden i Norge.
Kriminelle asylsøkere har særlig lite å hente med å komme hit på falskt grunnlag, da de ikke vil få mulighet til å drive med kriminalitet i Norge.

For den enkelte reelle asylsøker gir dette også klare fordeler. Man slipper å bli plassert i teltleirer eller på et nedlagt forsvarsanlegg i Nord-Norge gjennom en kald vinter, noe som kan være vanskelig når du kommer fra et varmt land. For mange vil også kulturforskjellene oppleves som langt mindre i nærområder enn når de sitter på et asylmottak i Norge.

For fattige vertsland kan et slikt alternativ representere nye og kjærkomne inntekter og arbeidsplasser ettersom mottak i utlandet skal holde norsk standard, men vil kreve utenlandsk arbeidskraft.


Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen og avdøde professor og sosialmedisiner Berthold Grünfeldmener mener/mente at Norge måtte vurdere å opprette asylmottak i Afrika.

"Vi skal ikke utelukke muligheten av at det ville være bedre for veldig mange somaliske flyktninger å få et tilbud som gav dem trygghet og muligheter i nærområdene hvor man ikke blir diskriminert."

tirsdag 14. juli 2009

Rovdyr er skadedyr

Både Elin Ørjasæter og professor Rognvaldur Hannesson har skrevet innlegg med samme konklusjon. Bjørnen har ingenting å gjøre i Norge!
For min egen del kan jeg legge til at ville rovdyr generellt ikke er annet enn skadedyr og bør være fritt vilt.

Over hele Norge finnes det redde mennesker som frykter rovdyr. Ungener får ikke gå ut å leke uten voksne og innbyggerne i Nord-Norge, Trøndelag og Hedmark (og Oppland og Telemark hvor bjørnen streifer innom) som driver med dyrehold vet aldri når de vil finne sau, hund, kyr eller andre dyr oppspist.
Disse menneskene må idag bare finne seg i at mennesker som aldri møter rovdyr har vedtatt at de skal ha farlige og ville skadedyr som nabo.


Noen vil påpeke at alle dyr har en egenverdi.
Egenverdi er et ord som snarest bør forkastes på historiens søppelfylling.
Protagoras sa at "mennesket er alle tings målestokk". Ingenting har en egenverdi alene. Alt som har en verdi har denne gitt at det er verdsatt av ett eller flere mennesker.

Det som er verdifullt er det som har nytte for mennesket, enten til nytte eller pur glede. Bjørn, ulv, jerv og andre skadedyr er ikke til nytte for mennesket og bør derfor fritt kunne fjernes og avlives.
Dersom noen mennesker verdsetter disse rovdyrene og mener disse er verdifulle, så står disse menneskene fritt til enten alene, eller sammen med andre mennesker å betale for et landområde hvor disse rovdyrene kan bo og leve.

Et klassisk og "gammalt" argument er:
"Sett ut 10 bjørner på Karl Johan, og så skal vi se hvor mange som ønsker bjørn i sitt nærområde".
Jeg aner resultatet...

mandag 13. juli 2009

Debattskole - neste steg


Jeg skal også kommentere søndagens debatt mellom FrPs Per Arne Olsen og AP- og kulturrådmedlem Fosnes Hansen.

Fosnes banna, var krakilsk og kasta papir på Olsen da han trakk frem kulturrådsmedlemmets partimedlemskap.
Denne videolinken viser steg to i debattskolering for krakilske debattanter.

fredag 10. juli 2009

APs prosjekt er ferdig


I 8-9. klasse lærte jeg at de konservative var de som ønsket å bevare det eksisterende. Ettersom Arbeiderpartiet i perioder har hatt rent flertall og gjennom hele etterkrigstiden og frem til idag har endret Norge til en sosialdemokratisk bastion både juridisk, filosofisk og økonomisk er det lite en "conservative" ville ønsket å bevare. Det er for mye som er rasert av sosialdemokratene.
Deres sosialdemokratiske prosjekt er fullbyrdes.

Beviser på dette er når det mest oppsiktsvekkende AP kan vise til er "gratis" ammetid og er i hovedsak mer opptatt av å forsvare dagens ordninger som ikke er bærekraftige økonomisk eller filosofisk.
Derfor ser vi idag AP-politikere som advarer mot FrP i mediene mot at Norge vil havne i den store uføra dersom FrP gjør noen endringer. Samtidig inngår AP forlik med hele Stortinget fra SV til Høyre for å binde hele det parlamentariske grunnlaget opp til sitt eget feilslåtte prosjekt.

Hvor er de konservative?

Selvfølgelig er ikke definisjonen av en konservativ ovenfor dekkende. En konservativ ønsker ikke bare å holde på det bestående. Å tviholde på det bestående er ikke å være konservativ, det er bare å være imot endringer.

Jeg mener både Torbjørn Røe Isaksen og forfatteren Onar Åm på hver sin måte klarer å definere hva en "ekte" konservativ er.
Jeg skal ikke gå dypt inn på dette, men jeg vil påpeke at partiet Høyre som definerer seg som konservativt gjør alt de kan for å forsvare det sosialdemokratiske prosjekt.

Det finnes gode stemmer i Høyre som innerst inne ønsker å avvikle det sosialdemokratiske prosjektet, men de er (som i FrP) i mindretall.
Beklageligvis...

torsdag 9. juli 2009

Alkoholaksjon i hovedstaden!Yes! Da er det på tide med en ny aksjon med Oslo FpU!


Vi holder en skjenkeaksjon lørdag 11. juli kl. 16.00.Vi deler ut flyere foran de store kjøpesenterne i Oslo sentrum og i Karl Johan, og endel FpU give aways.
Vi skal også verve flere medlemmer denne lørdagen. Fokuset skal være på at de rødgrønne med Jens i spissen, ikke skal ødelegge utelivet vårt! Vi vil selv bestemme når vi skal legge oss og utelivet må selv få bestemme sine stengetider!

Vil du bli med på denne aksjonen så bli med på facebook-eventen eller kontakt meg!


Vi ses på lørdag!

onsdag 8. juli 2009

"Alle skal med"

AUF har laget en sang kalt "alle skal med"

Min svar : Jeg vil ikke med!

Bloggerne slår gjennom

Blogging er for mange en hobby som selveste Vox Populi kaller det. Nå ser vi likevel at bloggerne i større grad setter dagsordenen, tar seg av den gravende journalistikken og stiller kritikk som ikke passer i dagens mediesituasjon. (politisk korrekt mellom AP-Høyre)

Jeg vil selv berømme Vox Populi for hans blogg og vil på det sterkeste anbefale videre lesning hos ham. En glødende intellektuell blogg med krass kritikk der det er nødvendig.
Selv tror jeg hans ærlige, men ideologisk plasserte mening i det liberalkonservative landskapet hadde gjort ham mer populær som politiker enn mange av dagens partilærte kandidater.

tirsdag 7. juli 2009

Erna LYVER

Erna har en plan lyder overskriften på Aftenposten.no som kan fortelle om hva Erna Solberg og Høyre vil gjøre sine første hundre dager i regjering.

Ettersom vi i FrP har arbeidet lenge med vårt eget hundredagersprogram, er det første som slår meg at Erna Solberg sitter i et intervju og lyver! Det er nemlig mange ting hun nevner som krever lovendringer, og ikke bare kan gjøres etter ønske fra en statsminister.
Aftenposten presenterte en liste og jeg vil ta for meg noen av eksemplene Erna selv har lagt frem.
  • Telefon til Flåthen.

Høyre vil invitere LO-leder Roar Flåthen til et samarbeid for en langsiktig strategi for norske industriarbeidsplasser. Dette er greit, og dette er fullt mulig.

  • Arveavgiften. Fjernes med et pennestrøk.

Her lyver Erna for første gang. Jeg har et håp om at hun er feilsitert i avisen, men dersom hun har sagt at hun kan fjerne arveavgiften med et pennestrøk så lyver Høyres statsministerkandidat. Å fjerne arveavgiften har store budsjettskonsekvenser som må redegjøres og iverksettes i budsjettbehandlingene. Dette VET Erna og derfor lyver hun.

  • Frukt og grønt. Ta frukten fra ungdomsskoleelevene straks og pengene skal gå til bedre undervisning.

Dette har også budsjettskonsekvenser, om ikke så store. Slike forandringer på statsbudsjetter er mulige, men vanskelige.

  • Privat helse. Er du godkjent for å få behandling, skal du straks kunne velge hvor du vil bli behandlet – og ikke vente på fristbrudd i det offentlige.

Jeg er veldig enig med Ernas utspill. Problemet er bare at for å til dette må det en stor "buffer"-bevilgning til for å ta imot den store helsekøen som har bygget seg opp under den rødgrønne regjeringen. Det hjelper veldig mye å sette stykkprisandelen (innsatsbaserte) til mellom 60-80% men som tidligere. Dette har store budsjettkonsekvenser og vil ikke være mulig å gjøre iløpet av 100 dager. Sorry Erna, du lyver.

  • Høyre vil forlange statsministeren, uansett om det skulle bli aktuelt med en regjering med kun Høyre og et stort Frp.

Sorry Erna, du lyver sikkert ikke denne gangen. Men FrP kommer ikke til å akseptere at et parti som er halvparten så stort skal kreve statsministeren. Lær din plass Høyre/Erna.

mandag 6. juli 2009

Maktfordeling og rettsstat. - Se til Honduras

Selv om flere bloggere allerede har påpekt at det er rettsstaten som viser sin fulle styrke i Honduras, har det vært påfallende lite tradisjonell media som har rapportert dette.

Media har fremstilt dette som et kupp, men som tidligere påpekt er det et LOVLIG kupp ifølge grunnloven i Honduras. Nå har Leiv Marsteintredet, stipendiat sam. pol. ved Universitetet i Bergen fått på trykk en kronikk i Bergens Tidende som forklarer den reelle politiske situasjonen i Honduras.

Jeg vil også anbefale Jan Arild Snoens tette oppfølging av situasjonen.

Situasjonen i Honduras viser at grunnloven og rettsstaten i vesten er død. Beviset er at ingen er i stand til å kjenne igjen rettsstatens handlinger når det skjer. Over hele verden har stater fordømt avsettelsen av en kriminell president som "udemokratisk".
Det kommer som et slag i ansiktet på venstreorienterte at folkevalgte ikke har rett til å gjøre absolutt hva de vil.

Også Norge trenger klare grenser for politikk som definerer hva folkevalgte organer har lov til å tukle med, og lage lover om, og hvordan prosessen burde være. Vi trenger maktfordeling.

Jeg tillater meg å sakse fra en utmerket artikkel fra Nils August Andresen:

Den norske konstitusjonen la opp til ganske mange checks and balances. Stortinget skulle gi lover – men Lagtinget skulle altså være en første check, som besto av eldre og mer distingverte herrer som hadde lagt ungdommens trang til tullete lovforslag av seg. Neste check var den utøvende makt – Kongen og hans råd – som kunne nedlegge veto. Til sist kunne Høyesterett finne lover grunnlovsstridige og dermed ugyldige.

SLIK skal det være.