lørdag 13. juni 2009

Norge trenger et nytt parlamentarisk system


Nå før valget er det mange som mister fokus fra politikken og snakker om regjeringskonstellasjoner. Dette ER interessant fordi man vet ikke hva man får så lenge et parti, eller en fastslått regjeringskonstellasjon får 50% av representantene.

Det er viktig å skille mellom 50% av representantene og 50% av stemmene. Denne problemstillingen har Svein Tore Marthinsen grundig tatt opp.
Kort og godt handler det om at dagens regjering tapte sist valg med 22000 stemmer, men vant likevel flertall. Årsaken ligger i at Norge har et udemokratisk valgsystem som verdsetter areal MER enn stemmer.

Om dette ikke var nok så plages folket med et delt styresett hvor vi velger politikken men ikke våre ledere.  For kongen "leder" idag regjeringen selv om han ikke har særlig makt. I dagens system er det politikerne som velger landets ledere. Man stemmer på et partis politikk, og så velger politikerne hvem som skal i regjering. Dette betyr at småpartier som Venstre kan blokkere folkeviljen med sin uhyrlige arroganse.

Så hva kan gjøres for å sikre et parlamentarisk styre som faktisk ivaretar folkeviljen?

  1. Fjern monarkiet. La folket velge sine ledere, samt den politikken de ønsker skal føres. Dette betyr selvfølgelig at vi må innføre republikk.
  2. Innfør nasjonale partilister. Dette vil ramme de "store" partiene som idag får flere representanter enn de har rett på. Dette vil også føre til at alle partier kan stille til valg i alle fylker.
  3. La alle stemmer telle likt. Gjør det slik at alle stemmer teller likt. Dette er en selvfølge av punkt 2, men det er viktig å fjerne poengene for areal som vi har idag.

Ingen kommentarer: