onsdag 10. juni 2009

FrPs integreringstiltak virker

Rockwool Fondens Forskningsenhed har utgitt en ny rapport nå i juni som omhandler ekteskapsmønsteret i Danmark for unge med innvandringsbakgrunn og konsekvensene av endringene i utlendingsloven i 2000 og 2002. Jeg kan nevne med en gang at disse forslagene er støttet og foreslått av FrP i Norge.

Før innstramningene i utlendingsloven var det mange i denne befolkningsgruppen som giftet seg før de fylte 24 år. Innstramningen har hatt en dramatiske konsekvens for ekteskapsmønsteret for etterkommere og ikke-vestlige innvandrere som er vokst opp i Danmark.

Rapporten viser flere eksempler:
  • 46% av alle 23-årige innvandrerkvinner var i år 2000 gift.
    I 2008 var kun 19% av alle 23-årige innvandrerkvinner gift.
    For danske kvinner var bare seks og fem prosent gift i 2000 og 2008.
  • 26% av alle 23-årige innvandrermenn var gift i 2000
    I 2008 var kun 7% av alle 23-årige innvandrermenn gift.
    For 23-årige danske menn var og er tallet to prosent.

Marie-Louise Schultz-Nielsen som står bak rapporten mener at dette viser at tiltakene har ført innvandrerbefolkningen nærmere den danske i ekteskapsmønster. Dette er veldig positivt ettersom det er vanskelig å bruke familiemakt til å tvinge en datter eller en sønn til ekteskap i en alder av 24 år. Da er de fleste mennesker godt tenkende individer.

I tillegg trekkes også tilknytningskravet frem. Tilknytningskravet går ut på at ektepar samlet skal bosette seg i det landet de har mest tilknytning til. Det kravet har ført til en stor reduksjon i familiegjenforeningssøknader. Familiegjenforening kan fortsatt innvilges i situasjoner der ektefellen til en mann som har har bodd i landet i hele sitt liv, mens ektefellen er oppvokst i Pakistan. Da er parets samlede tillknytning nemlig lik til begge land.
Men skulle den samme mannen tidligere bodd i Pakistan i tre år, vil paret ha en større samlet tilknytning til Pakistan enn til det andre landet. Tilknytningskravet er viktig slik at familiegjenforening ikke brukes som et generellt visum til det nye landet.

Jeg skal lese mer i rapporten, men etter å ha bladd en del i den virker det som om Danmark klarer å skape en god innvandrings- og integreringspolitikk, og de gjør det med FrP-politikk.

Se også Dagbladet skrive om saken.

Ingen kommentarer: