lørdag 23. mai 2009

Vg vrir og vrenger

VG mener de har gjort et scoop og melder at FrP vil kaste ut foreldre til jenter med hijab. Dette er selvfølgelig feil og en vridning av det Per Sandberg har sagt. Likevel virker det som en avklaring kan være nødvendig.
Imorgen skal FrPs landsmøte stemme over om den offentlige skolen skal være frie for religiøse symboler. Om det blir vedtatt sier i så fall at religion og skole skal holdes separat. Jeg er for at private skal kunne innføre skoleunifom eller kleskoder om de ønsker det, men den offentlige skolen... Skeptisk.Så tilbake til det Per Sandberg.
Det Per Sandberg har sagt er at de innvandrerne som ikke respekterer norske demokratiske rettigheter, tvangsgifter sine døtre, kjønnslemlester dem eller indoktrinerer dem i radikal Islam må bli møtt med strengere straffer og reaksjoner. For mennesker uten lovlig oppholdstillatelse, kan dette bety å bli sendt hjem til sin opprinnelsesland.

2 kommentarer:

bernielomax sa...

"Det skal bli ulovlig å bruke hijab på skolen, hvis Fremskrittspartiet får det som de vil. Det er undertrykkende for småjenter å få tredd en hijab på seg. Hva voksne kvinner gjør, kan de velge selv. Men hvis foreldre ikke respekterer loven, skal de sendes hjem, svarer Sandberg."

Dette unnlot du å nevne? Og er du virkelig enig i dette? Eller skal altså foreldrene ikke få lov til å bestemme over ungene sine...

Kyle sa...

Jeg tror ikke små jenter kan velge selv å bruke hijab.
Forbud mot hijab må privatskoler gjerner innføre, men jeg er skeptisk til å innføre det på den offentlige skolen.