fredag 22. mai 2009

Twittring kvittring

Jeg har aldri twittra så mye som jeg gjør nå, rett under Sivs tale.
Det er mye å bringe ut, og det er mange kritikere som med vilje feiltolker det Siv sier. Akkurat på det punktet klarer jeg ikke forstå at folk gidder.

En god politisk debatt forutsetter at begge parter er kjent med motpartens politiske agenda. Da er det idiotisk og ødeleggende for debatten å bruke sin misvilje til å misforstå motparten.

Twittere som trekker poenger ut av sin sammenhenger er nettopp ødeleggende for debatten. Da kunne de like godt latt være.

Ingen kommentarer: