onsdag 13. mai 2009

Null skatt - går det?


I forrige bloggpost skrev jeg om null skatt.

Hvordan kan en stat - en rettsstat - driftes uten å stjele penger fra innbyggerne?

Idag bruker staten i underkant av 44,5 milliarder kroner på drift av staten, forsvar, rettsstat, politi og fengsel. Når vi vet at utgiftene til staten følger statens størrelse og byråkrati, så går det an å kutte ned på de 6,2 milliardene som går til statlig drift.

Ettersom lovverket bør sterkt forenkles og forminskes, så er det mange lover som vil fjernes, og dermed vil det bli mindre behov for arrestasjoner, fengselsopphold og domsrett. Da vil de ca 15,3 milliardene som brukes på rettsstaten idag faktisk dekke politiets og rettsvesenets oppgaver, noe denne summen ikke gjør idag.

Så står vi igjen med bevilgningene til forsvaret på 22,9 milliarder som per idag bygger ned forsvaret. Dersom landets politikere velger å gå til krig, så vil dette selvfølgelig koste mer. Norge er per idag i krig, og et fullgodt forsvar vil kreve mer penger.

Så la oss for enkelhets skyld kutte utgiftene til staten ned til 1,7 milliarder kroner.
Da blir statens samlede utgifter 40 milliarder kroner fordelt på er over 4,8 millioner innbyggere.
En kjapp og enkel hoderegning vil dermed beregne at det er ca 8000 kroner per innbygger som trengs for å dekke rettsstatens utgifter.


Hvordan skal staten få inn slike inntekter uten skatt?
Eller for å si det som rett er: Hvordan skal staten utføre sine oppgaver uten å stjele?

Frivillighet.


Det sies at da "the Constitutional Convention" i år 1787 var slutt og Benjamin Franklin forlot Independence Hall på den siste dagen, så kom en frue og spurte B. Franklin:


"Well Doctor what have we got a republic or a monarchy?"

"A republic,"
svarte Benjamin Franklin. "if you can keep it.”

I nettopp det sitatet ligger bevisstheten om at et fritt samfunn ikke må tas for gitt. Det må vernes og beskyttes. Det må vernes med våpen når det trues av ytre og indre fiender, og beskyttes av opplyste mennesker som kan identifisere sosialisme og facisme når disse ideologiene kommer innpakket i alle gode drakter og intensjoner.

Har vi noen garantier for at alle ville støttet opp om en rettsstat og donert penger for å verne om friheten som en nattvekterstat kan gi? - Nei, selvfølgelig ikke.
Men har alle noe å tjene på at rettsstaten fungerer til det ypperste? - Ja, selvfølgelig.
Derfor er det også mulig å tro at de rikeste hadde gitt større pengedonasjoner til statsdriften enn de "nødvendige" 8000 kronene. Og selv de fattigeste hadde nok kunne avsatt noen hundrelapper hver måned når det er ingen form for skatt.
Hva om det skulle oppstå en situasjon hvor det kreves ekstra store inntekter til staten, f.eks en krig eller naturkatastrofer? Da kan staten iverksette utsalg av "krigspoletter". Disse polettene selges i alle butikker som ønsker å selge dem, og inntektene går direkte til staten.
Polettene i seg selv har ingen verdi, men er et middel for å støtte nattvekterstatens arbeid både innenlands og utenlands.

3 kommentarer:

Olve Hagen Wold sa...

For det første er politi og forsvar grovt underbemannet og neglisjert, tror nok vi må regne med å øke utgiftene, jeg vil anta til rundt 100 milliarder.

For det andre har du et for naivt menneskesyn. Når du vet at nesten alle mennesker i Norge i dag ønsker å bruke statens voldsmonopol til å nå egne mål, hvorfor tror du det vil endre seg når staten minimeres? Hvordan kan du tro at disse menneskene bare vil snu seg rundt og gi sin helhjertede støtte til nattvekterstaten? Jeg vil i hvert fall tro, at når skatt gjøres frivillig, vil disse menneskene se seg rundt etter andre aktører som kan utføre voldelige tjenester for dem. Selv om frivillig skatt ikke er like eksplisitt som anarkokapitalismen, er det fortsatt å åpne opp for konkurranse om vold. Så lenge det finnes andre aktører man kan betale for å bruke vold, mafia, vil noen gjøre dette, og i verste fall vil mafiaen utkonkurrere staten. Tvungen skatt er desverre en nødvendighet for å sikre et fritt samfunn.

LordMarius sa...

Olve: "Når du vet at nesten alle mennesker i Norge i dag ønsker å bruke statens voldsmonopol til å nå egne mål, hvorfor tror du det vil endre seg når staten minimeres?" - Var det ikke omtrent dette jeg akkurat brukte som et argument mot minarkistaten din på fjææsboka? :)

Forøvrig, et glimrende innlegg fra deg, Kyle. Jeg syns du skal få ha den staten din så lenge den er basert på frivillig deltakelse og finansiere. For all del, om politiet faktisk skulle finne på noe så uhørt som å faktisk gjøre jobben sin, så kan det til og med hende at jeg ble kunde hos dem selv!

Olve Hagen Wold sa...

Jo, det er akkurat det samme argumentet du brukte. Vi har begge samme mål, et samfunn uten vold og maktovertagelse, men du tror på en utipo. Jeg annerkjernner at det aldri vil bli mulig å fjerne vold helt, derfor ønsker jeg å sikre meg pistolene.