torsdag 21. mai 2009

Historisk viktig FrP-landsmøte

Nå sitter jeg på Clarion Hotell Gardermoen og forbereder meg til det viktigste landsmøtet i Fremskrittspartiets historie.

FrP kommer til utforme partiprogrammet som vi skal gå til valg på, og styre etter i regjeringskontorene. Fremskrittspartiet skal også hamre ut prinsipprogrammet som skal være vår røde tråd i tiden fremover.
Alt i alt er det satt for en politisk fest.

FrP har hatt en programprosess som har gått i fire runder. 2 av disse har vært eksterne, hvor næringsliv, fagforening og frivillige organisasjoner har fått komme med innspill til partiprogrammet.
Et så lang og møysommelig arbeid har ført til at det er få dissenser og uenigheter igjen i parti- og prinsipprogrammet, men de finnes selvfølgelig. De fleste av dissensene er tatt videre av Fremskrittspartiets ungdom som på en del punkter ønsker en mer liberal linje.

Følg meg på Twitter eller denne bloggen for å få fortløpende oppdateringer om landsmøtet.

Ingen kommentarer: