fredag 22. mai 2009

FrP - ekteskapsloven

En av debattene som kommer til å gå på Fremskrittspartiets landsmøte til helgen er vår ekteskapspolitikk.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) har tatt dissens på programpunktene som omhandler FrPs ekteskapspolitikk og diverse rettigheter for homofile.

FpU vil gi lesbiske lov til å få kunstig befruktning, mens flertallet i FrPs landsstyre mener at hensyn til barnas rett til å kjenne, vokse opp og få omsorg av sine fedre skal gå foran.

FpU vil ikke endre ekteskapsloven, mens flertallet i FrPs landsstyre mener at man bør evaluere den nye ekteskapsloven.

Dette er en av de spennende debattene som jeg ser frem til i den politiske debatten. Følg FrPs landsmøte på FrP.no og kom gjerne med kommentarer på vår kommende LiveStream.

1 kommentar:

Olve Hagen Wold sa...

Tenk hvis dere går inn for å reversere ekteskapsloven? Kan du gå inn for det?