tirsdag 26. mai 2009

Bunnen er nådd

En veldig trist sak viser hvor dårlig integreringen står til i Norge.

Ved Vahl skole i Oslo er 95% av elevene minoritetsspråklige barn. Altså er ikke norsk deres førstespråk. Hvordan slår dette ut på integreringen? Vel, SFO-ordningen ved Vahl skole i Oslo tilbød i mars to etnisk norske førsteklassejenter hijab, mot foreldrenes ønske.

Rektor prøver å skjule seg bak at dette var et ønske fra barna, men rektor vet inderlig godt at når alle andre barn går kledd i det religiøst-politiske tøyet hijab, så vil ikke små barn utelukke seg selv. De som skiller seg ut, får bemerkninger fra andre. I dette tilfellet skiller de norske seg ut når de ikke er blitt påkledd et poltisk budskap.

Jeg syntes dette var en trist sak, men bunnen ble nådd da jeg leste at en av sosialdemokratiets fremste talerør "Sosialdemokraten" påstår at Frp og Høyre vil lure etnisk norske jenter til å bruke hijab på skolen(!)
Sosialdemokraten prøver å få dette til å virke som noe FrP og Høyre støtter!

Bunnen er nådd for hva slags rør de rødgrønne klarer å si. Men nå skal det sies at Sosialdemokraten også mente at Aker-saken ble håndtert på en god måte, og at regjeringen hadde folkets støtte i ryggen...


søndag 24. mai 2009

FrP etter middag

FrPs landsmøte blir sendt ut til hele Norge via forskjellige medier. Her er alt offentlig, gjennomsiktig og alle kan få med seg hva som skjer.

Det som ikke vises på skjermen er selvfølgelig middagen, og det som skjer ETTER middagen.

Middagen var en fyldig tre-retter og Frode Alnæs fra Dance with a Stranger var toastmaster og spilte gamle klassikere underveis. Etter middagen følger "mingling" i baren hvor gamle kontakter skal pleies og nye skal skapes. Politikken handler som kjent om standpunkter og bekjentskaper.

Senere på kvelden var det nachspiel på rommet til en lokal ungdomspartiformann. Der samlet det seg FpUere, liberale FrPere og ikke minst journalister. Og det er journalister "off duty" som er de skumleste.
Alle som har et tillitsverv i politikken vet at man er alltid FrPer. Alle som har et tillitsverv i politikken bør også vite at journalister alltid er journalister.

En gammel Høyre-politiker sa at dersom man skal drikke med journalister så må man alltid ligge et glass etter journalisten. Det kan hende man sier eller gjør noe dumt, men vær sikker på at journalisten har sagt eller gjort noe dummere først.

lørdag 23. mai 2009

FrP ønsker å innføre aktiv dødshjelp

Da har Fremskrittspartiets landsmøte bestemt at FrP er for aktiv dødshjelp.
Jeg er så ufattelig glad!

Denne siden har en prinsippiell og en personlig side.
For det første slår FrP enda tydeligere fast at en rett til liv også innebærer rett til en verdig slutt på livet. Dette er respekt for individet i praksis.

Den personlige siden av saken er at etter å ha jobbet med syke og eldre over noen år, og jeg har sett hvor trist et menneskeliv kan ende. For mange mennesker som har vært sterke personligheter i lokalsamfunnet sitt, så er det gjerne slik de ønsker å huskes også.
For mange er det viktig å ikke huskes som pleietrengende, men som en person som sto på for sitt nærmiljø og sin familie.

Aktiv dødshjelp handler om å legge til rette for en verdig slutt på livet for de som ønsker det. Det synes jeg vi skylder de svakeste som bare ønsker å få sin siste hvile.

Vg vrir og vrenger

VG mener de har gjort et scoop og melder at FrP vil kaste ut foreldre til jenter med hijab. Dette er selvfølgelig feil og en vridning av det Per Sandberg har sagt. Likevel virker det som en avklaring kan være nødvendig.
Imorgen skal FrPs landsmøte stemme over om den offentlige skolen skal være frie for religiøse symboler. Om det blir vedtatt sier i så fall at religion og skole skal holdes separat. Jeg er for at private skal kunne innføre skoleunifom eller kleskoder om de ønsker det, men den offentlige skolen... Skeptisk.Så tilbake til det Per Sandberg.
Det Per Sandberg har sagt er at de innvandrerne som ikke respekterer norske demokratiske rettigheter, tvangsgifter sine døtre, kjønnslemlester dem eller indoktrinerer dem i radikal Islam må bli møtt med strengere straffer og reaksjoner. For mennesker uten lovlig oppholdstillatelse, kan dette bety å bli sendt hjem til sin opprinnelsesland.

FrPs landsmøte dag 2

Nå har FrPs landsmøte startet opp igjen på dag 2.
Akkurat nå innleder Per Sandberg til programdebatten ved å redegjøre for programprosessen.
FrP har hatt den grundigeste programprosessen i norsk partihistorie, noe som har ført til at det er veldig få dissenser igjen i partiprogrammet.

Etter Per Sandberg kommer Per Arne Olsen som redegjør for FrPs utkast til prinsipprogram og arbeidet bak dette.

Likevel er det vel den politiske debatten som er mest interessant.
Den starter opp klokken 10.50.

Følg debatten på FrP.no og kommenter på FrPs liveblog.

FrP-sangen

Hør på sangen Christian Ingebrigtsen skrev til FrPs landsmøte. Veldig flott!

fredag 22. mai 2009

Twittring kvittring

Jeg har aldri twittra så mye som jeg gjør nå, rett under Sivs tale.
Det er mye å bringe ut, og det er mange kritikere som med vilje feiltolker det Siv sier. Akkurat på det punktet klarer jeg ikke forstå at folk gidder.

En god politisk debatt forutsetter at begge parter er kjent med motpartens politiske agenda. Da er det idiotisk og ødeleggende for debatten å bruke sin misvilje til å misforstå motparten.

Twittere som trekker poenger ut av sin sammenhenger er nettopp ødeleggende for debatten. Da kunne de like godt latt være.

FrP - ekteskapsloven

En av debattene som kommer til å gå på Fremskrittspartiets landsmøte til helgen er vår ekteskapspolitikk.

Fremskrittspartiets ungdom (FpU) har tatt dissens på programpunktene som omhandler FrPs ekteskapspolitikk og diverse rettigheter for homofile.

FpU vil gi lesbiske lov til å få kunstig befruktning, mens flertallet i FrPs landsstyre mener at hensyn til barnas rett til å kjenne, vokse opp og få omsorg av sine fedre skal gå foran.

FpU vil ikke endre ekteskapsloven, mens flertallet i FrPs landsstyre mener at man bør evaluere den nye ekteskapsloven.

Dette er en av de spennende debattene som jeg ser frem til i den politiske debatten. Følg FrPs landsmøte på FrP.no og kom gjerne med kommentarer på vår kommende LiveStream.

torsdag 21. mai 2009

FrPs Twibe

Nå har jeg blitt mer aktiv etterhvert med både Twitter og "Twibe".
Jeg føler meg nesten litt gammel når jeg sliter med å "henge med" på alle de nye sosiale mediene.
Likevel er det via FrPs twittere en god del av landsmøteoppdateringene kommer til å nå ut til folket. Snart blir det annonsert en felles hash tag også. ( # )

Historisk viktig FrP-landsmøte

Nå sitter jeg på Clarion Hotell Gardermoen og forbereder meg til det viktigste landsmøtet i Fremskrittspartiets historie.

FrP kommer til utforme partiprogrammet som vi skal gå til valg på, og styre etter i regjeringskontorene. Fremskrittspartiet skal også hamre ut prinsipprogrammet som skal være vår røde tråd i tiden fremover.
Alt i alt er det satt for en politisk fest.

FrP har hatt en programprosess som har gått i fire runder. 2 av disse har vært eksterne, hvor næringsliv, fagforening og frivillige organisasjoner har fått komme med innspill til partiprogrammet.
Et så lang og møysommelig arbeid har ført til at det er få dissenser og uenigheter igjen i parti- og prinsipprogrammet, men de finnes selvfølgelig. De fleste av dissensene er tatt videre av Fremskrittspartiets ungdom som på en del punkter ønsker en mer liberal linje.

Følg meg på Twitter eller denne bloggen for å få fortløpende oppdateringer om landsmøtet.

onsdag 20. mai 2009

Norgesreklame


Trodde du at Aleksander Rybak var god Norgesreklame?
Vel, det stemmer nok, men på andre siden av Atlanteren fikk Norge mye bedre reklame.

Simpsons episode 21 sesong 20 "Coming to Homerica" handler om norske immigranter som flytter til Springfield.
Krydret med halv-parodiske "ja" og "uff da" har denne episoden gitt amerikanerne interesse for hvem nordmenn egentlig er.

Det er forventet at når denne episoden kommer til Europa/Asia så vil vi også få ekstra oppmerksomhet.

tirsdag 19. mai 2009

Flere liberalister til senatet?

Dr. Rand Paul har annonsert at han kommer til å stille til valg som senator for Kentucky. Dr. Rand Paul er sønn av kongressmannen og tidligere presidentkandidat Dr. Ron Paul som også får stadig mer oppmerksomhet og respekt for sine veloverveide analyser og standpunkter.

Dersom Dr. Rand Paul blir valgt til senatet blir det en KLAR liberalistisk stemme, ettersom han deler mange synspunkter med sin far. Det skal også sies at Ron Paull oppkalte ham etter filosofen Ayn Rand. (fun fact)

Nå venter vi i spenning på at økonom Peter Schiff skal annonsere at han også vil til senatet. Det hadde blitt en knallduo!

Rand / Schiff 2010
Ron Paul 2012

torsdag 14. mai 2009

Rennesøy på topp! (takk Stavanger)

Rennesøy kommune har tidligere blitt kåret til Norges beste kommune å bo i.
Nå kan DinSide.no fortelle at i Rennesøy kommune tjener innbyggerne aller mest i landet basert på medianinntiekt.
I Rennesøy er det FrP og Høyre sammen med en lokal liste som har flertall, og jeg vil si meg enig med Høyre-ordfører Ommund Varebergs analyse om hvordan vi har kommet så godt ut:

"En av årsakene til at vi ligger så høyt på husholdningsstatistikken er at det knapt er enpersonshusholdninger i Rennesøy. De fleste boligene er eneboliger hvor det er to inntektsmottakere. Boligene er også såpass dyre at man er nødt til å ha høy inntekt for å kunne flytte hit. Enslige ungdommer flytter til Stavanger og leier der. Så kommer de eventuelt tilbake når de er to til å betale utgiftene."

Det er mange som mener at kommunen burde laget flere ungdomsboliger og lagt til rette for at "ungdommen skal få bo i egen kommune".
Jeg mener det ikke er en fødselsrett å få bo i Rennesøy kommune. Vi har Norges flotteste øyer og de er det mange om beinet for å få bosette seg på. Også ungdom fra Rennesøy har godt av å "flytta fra na' mor" og bo for seg selv og opparbeide seg livserfaring og egenkapital.
Så har ordføreren rett i at MANGE av øyas ungdom kommer tilbake når de ønsker å slå seg til ro i et flott og ganske skjermet samfunn.

De ti rikeste:

1. Rennesøy - 507.000

2. Randaberg - 499.000

3. Sola -490.000

4. Gjesdal - 486.000

5. Asker - 484.000

De 4 første listen er Rogalandskommuner, mens "annerkjente" rikmannskommunen Asker havner nede på 5. plass. Det som er verdt å merke seg med de tre øverste kommunene er at de er ALLE pendlerkommuner til Stavanger.

Stavanger kommune er arealmessig en liten kommune. Norges 4. største by mangler arealområder å bosette sine egne innbyggere og foreta større utbyggelser. Problemet er at kommunegrensene på Nord-Jæren er svært kunstige.
Svaret er selvfølgelig kommunesammenslåing. Det hadde ført til Stavanger hadde blitt annerkjent som Norges 3. største by, tett under Bergen. En slik maktfaktor bør skapes i Rogaland for å få den gjennomslagskraften som regionen mangler idag.

onsdag 13. mai 2009

Null skatt - går det?


I forrige bloggpost skrev jeg om null skatt.

Hvordan kan en stat - en rettsstat - driftes uten å stjele penger fra innbyggerne?

Idag bruker staten i underkant av 44,5 milliarder kroner på drift av staten, forsvar, rettsstat, politi og fengsel. Når vi vet at utgiftene til staten følger statens størrelse og byråkrati, så går det an å kutte ned på de 6,2 milliardene som går til statlig drift.

Ettersom lovverket bør sterkt forenkles og forminskes, så er det mange lover som vil fjernes, og dermed vil det bli mindre behov for arrestasjoner, fengselsopphold og domsrett. Da vil de ca 15,3 milliardene som brukes på rettsstaten idag faktisk dekke politiets og rettsvesenets oppgaver, noe denne summen ikke gjør idag.

Så står vi igjen med bevilgningene til forsvaret på 22,9 milliarder som per idag bygger ned forsvaret. Dersom landets politikere velger å gå til krig, så vil dette selvfølgelig koste mer. Norge er per idag i krig, og et fullgodt forsvar vil kreve mer penger.

Så la oss for enkelhets skyld kutte utgiftene til staten ned til 1,7 milliarder kroner.
Da blir statens samlede utgifter 40 milliarder kroner fordelt på er over 4,8 millioner innbyggere.
En kjapp og enkel hoderegning vil dermed beregne at det er ca 8000 kroner per innbygger som trengs for å dekke rettsstatens utgifter.


Hvordan skal staten få inn slike inntekter uten skatt?
Eller for å si det som rett er: Hvordan skal staten utføre sine oppgaver uten å stjele?

Frivillighet.


Det sies at da "the Constitutional Convention" i år 1787 var slutt og Benjamin Franklin forlot Independence Hall på den siste dagen, så kom en frue og spurte B. Franklin:


"Well Doctor what have we got a republic or a monarchy?"

"A republic,"
svarte Benjamin Franklin. "if you can keep it.”

I nettopp det sitatet ligger bevisstheten om at et fritt samfunn ikke må tas for gitt. Det må vernes og beskyttes. Det må vernes med våpen når det trues av ytre og indre fiender, og beskyttes av opplyste mennesker som kan identifisere sosialisme og facisme når disse ideologiene kommer innpakket i alle gode drakter og intensjoner.

Har vi noen garantier for at alle ville støttet opp om en rettsstat og donert penger for å verne om friheten som en nattvekterstat kan gi? - Nei, selvfølgelig ikke.
Men har alle noe å tjene på at rettsstaten fungerer til det ypperste? - Ja, selvfølgelig.
Derfor er det også mulig å tro at de rikeste hadde gitt større pengedonasjoner til statsdriften enn de "nødvendige" 8000 kronene. Og selv de fattigeste hadde nok kunne avsatt noen hundrelapper hver måned når det er ingen form for skatt.
Hva om det skulle oppstå en situasjon hvor det kreves ekstra store inntekter til staten, f.eks en krig eller naturkatastrofer? Da kan staten iverksette utsalg av "krigspoletter". Disse polettene selges i alle butikker som ønsker å selge dem, og inntektene går direkte til staten.
Polettene i seg selv har ingen verdi, men er et middel for å støtte nattvekterstatens arbeid både innenlands og utenlands.

onsdag 6. mai 2009

Null skatt - !

Var du en av dem som kalkulerte, omregnet og beregnet på selvangivelsen din for å hindre staten i å stjele for mye penger av deg? Godt jobba.
Det er ingen enkel arbeidsoppgave å forstå alle slags kompliserte regler skal tas til følge, og alle slags fradrag BØR tas med.

En enkel løsning som jeg ser mange blåbloggere, og ikke minst formann i FpU Ove Vanebo tar til orde for, er å innføre flat skatt uten fradrag. Et veldig enkelt og oversiktelig system hvor man betaler en fast prosent av alt man tjener. Ettersom de fleste i Norge får sin inntekt som lønnsmottagere så er dette en grei løsning for de fleste og fjerner behovet for en selvangivelse.
Dette er GODT. Dette er BRA.

Men kan vi gå enda et skritt lenger?
Hva med null skatt?


Skatt er per definisjon penger som staten tar fra innbyggerne for å finansiere statlige oppgaver og utgifter. Dermed sier det seg selv at den beste måten å få slutt på at staten blander seg inn i alt, (noe den gjør med en fantastisk evne) er selvfølgelig ved å ta fra staten dens blodsugerevne.

Gjør det like ulovlig for staten å ta penger fra en uskyldig, som det er for meg og deg å ta penger fra andre. Forby skatt!
Jeg skal ikke gå inn på hva det ville betydd for staten å miste sine inntekter. En slik herlig nedkutting i statens oppgaver og aktiviteter er seg selv åpenbare nok.
Jeg vil derimot resonnere litt rundt hva det ville betydd for hvert enkelt menneske, og hver enkelt bedrift å slippe å bekymre seg over at staten skal stjele deres penger.Bakeren Daniel

Daniel er baker og selger brød. Hver dag lager Daniel 100 brød og selger dem til 10 kroner stykket. For hvert brød må Daniel betale 2 kroner til ingredienser. Regnestykket er dermed enkelt. Daniel tjener 800 kroner hver dag.

Selv om Daniel baker for harde livet, så klarer ikke Daniel å bake nok brød til alle kundene. Derfor har Daniel spart penger som han ønsker å bruke til å kjøpe enda en bakeovn, og å ansette Nils som ekstrahjelp.
Nils lager også 100 brød hver dag, og får betalt 4 kroner per brød han lager. Det betyr at Nils tjener 400 kroner hver dag, Daniel tjener 400 kroner ekstra hver dag og flere kunder blir fornøyde.

Siden Daniel kan spare enda flere penger, kan Daniel snart utvide igjen, og ansatte flere mennesker som kan lage enda flere og spennende bakstprodukter til alle kundene.

Dette var et eksempel uten skatt. For hva skjer når skatt eksisterer?

Daniel er baker og selger brød. Hver dag lager Daniel 100 brød og selger dem til 10 kroner stykket. Staten vil ha 25% av disse i skatt, så Daniel får bare beholde 7,5 kroner per solgte brød.
For hvert brød må Daniel betale 2 kroner til ingredienser, men staten vil ha 25% tillegg i prisen til skatt, så ingrediensene konster 2,5. Regnestykket er dermed enkelt. Daniel tjener 500 kroner hver dag.

Selv om Daniel baker for harde livet, så klarer ikke Daniel å bake nok brød til alle kundene. Daniel har egentlig ikke råd til å kjøpe enda en bakeovn, for han har ikke hatt råd til å spare så mye penger, men han tar opp lån til en ny ovn og ansetter Nils som ekstrahjelp.

Nils lager også 100 brød hver dag, og vil ha betalt 4 kroner per brød han lager. Staten vil ha 14,1% av lønna til Nils før utbetaling i skatt. Det betyr at Daniel må betale 56,4 kroner i skatt til staten i tillegg til de 300 kronene som Nils tjener hver dag.
Daniel tjener 43,6 kroner per dag Nils er ansatt.


Nils som tjener 300 kroner hver dag, han må betale 36% i skatt hver dag, og kommer hjem med bare 192 kroner.


Daniel må bruke en del av tiden sin til å rapportere til skattemyndighetene hvor mye han skal betale i skatt, og holde orden på alle slags regler. Han mister 20% av arbeidstiden sin, og klarer bare å lage 80 brød hver dag.
Det betyr at Daniel taper 100 kroner hver dag på å drive med skattesaker. Daniel går dermed 66,4 kroner i minus hver dag ved å ha Nils som ansatt. Han kan enten gi Nils dårligere lønn, han kan gi Nils sparken eller sette opp prisen på brød.
Nils sitter bare igjen med 192 kroner etter skatt og har ikke råd til å gå ned i lønn.
Daniel har tatt opp lån må betales, og han kan ikke dekke behovet alene.
Dermed må Daniel øke prisen på brød.

Når prisen på brød øker, så begynner kundene å få dårligere råd, og de krever høyere lønn på sine arbeidsplasser. Da stiger også prisen på de varene de produserer, og kanskje går prisen på ingredienser til brød opp til 3 kroner.

Resultatet er en evigvarende spiral hvor skattene presser opp priser og forhindrer sparing til sunne investeringer. Senere skal jeg ta opp hvordan staten kan få sine inntekter uten skatt.

Høyres landsmøte åpner for bloggere

Høyre skal ha honnør for å være raskt ute på de sosiale mediene.
Ikke bare er de gode på twitter og har mange bloggere, men de går langt i å annerkjenne bloggerne som menings- og nyhetsformidlere.

Høyre åpner landsmøtet sitt for bloggere!

Det betyr at bloggere, på samme måte som journalister kan delta på landsmøtet for å intervjue delegater og følge debattene. Noe av det mest spennende blir som kjent ikke sagt på talerstolen, men i gangene og ved lunsjbordene.

Jeg kommer til å stikke innom og "ta tempen" på Høyres landsmøte.
Er det noe Høyre-delegatene eller partiledelsen bør svare på?

Bloggtreff med Høyre og Erna

Jeg tok turen innom hos Høyres bloggtreff med Erna Solberg i går.
Det var greit å få høre de konservatives partileder snakke om langsiktige løsninger på eldrebølgen og partiets strategi for valgkampen.

Etter bloggtreffet sitter jeg igjen med inntrykket av at Erna brenner for enkeltsaker. Hun var engasjert i f.eks voksenopplæring for mennesker som må skifte jobb midt i livet. Erna tok også noen klare avklaringer før en eventuell regjering.
Det er kjent at man kommer ikke utenom FrP i en ny borgerlig regjering, men man kommer IALLEFALL ikke unna Høyre.

Høyre kommer ikke til å innføre en slavetjeneste (samfunnstjeneste) for alle 19-åringer.
Høyre kommer ikke til å reversere ekteskapsloven.
Høyre kommer ikke til å prioritere tannhelsereform. (og har fullstendig rett i at vi ikke har råd)

Idag er også siste frist til å søke om å bli blogger på Høyres landsmøte.
Da får man lov til å følge Høyres landsmøte som blogger og "rapportere". Det frister...

tirsdag 5. mai 2009

Oslo lever!

Etter å ha vært i Rogaland noen timer visste jeg hvorfor jeg likte Rogaland så godt.
Det tok ikke lang tid før jeg skjønte hvorfor jeg også liker Oslo så godt.

Denne byen lever!

Dagbladet avholder en paneldebatt idag klokken 17,00 på havnelageret nede ved operaen angående Fritt Ord-prisen. Verdt å gå på uten tvil.

Høyre avholder et nytt bloggertreff klokken 18.00 på Høyres hus. Veldig fristende.

Klokken 19.00 tildeles Fritt Ord-prisen i Operaen.

Jeg kan også nevne at jeg har gått inn i ny jobbstilling.
Nei, jeg har ikke sluttet som trainee i Norges mest seriøse liberalistiske parti, jeg er gått inn i vikariatstilling som rådgiver for kommunalfraksjonen.

Akkurat nå er jeg akkurat ferdig med representantforslag nr. 57 (DOK 8:57) fra Høyres Bent Høie, Jan Tore Sanner og Torbjørn Røe Isaksen om "klarere krav - økt toleranse".

Godt å være tilbake i Oslo
Deilig å være i ny jobbtilværelse!