torsdag 2. april 2009

Vise ord fra mindre kjente tenkere

Ettersom du helt sikkert ikke lærte om liberalistiske tenkere på videregående skole, eller da du leste til ex.phil på universitetet, så vil jeg i dagene (og ukene?) fremover presentere noen mindre kjente tenkere, men som har vært veldig og gode og muligens også betydningsfulle for den liberale tradisjon.

Vi kan begynne med den franske økonomen og politikeren Claude Frédéric Bastiat som levde fra 30. juni 1801 til 24. desember 1850.
Bastiat mente at statens eneste oppgave var å beskytte det enkelte menneskets liv, frihet og eiendom. Han advarer sterkt i sitt verk "The Law" mot at staten som institusjon kunne bli enkeltmenneskets verste overgriper og fiende

Andre gode verk av Bastiat er f.eks "The candlemaker's petition" som er et essay om stearinlysmakeree som ønsker å forby alle hull og vinduer som gjør at de får konkurranse fra solen om å gi lys.

Også artikkelen "Hva man ser - og hva man ikke ser " er veldig god, da den argumenterer mot velmenende reguleringer som får negative motreaksjoner som mere enn oppveier de gode intensjonene med reguleringen.

Og et par gode sitat for å toppe kaka:

"The state is the great fictitious entity by which everyone seeks to live at the expense of everyone else."

"Competition is merely the absence of oppression"

"Everyone wants to live at the expense of the State. They forget that the State lives at the expense of everyone."

"It is impossible to introduce into society a greater change and a greater evil than this: the conversion of the law into an instrument of plunder."


"But how is this legal plunder to be identified? Quite simply. See if the law takes from some persons what belongs to them, and gives it to other persons to whom it does not belong. See if the law benefits one citizen at the expense of another by doing what the citizen himself cannot do without committing a crime."

"If the natural tendencies of mankind are so bad that it is not safe to permit people to be free, how is it that the tendencies of these organizers are always good? Do not the legislators and their appointed agents also belong to the human race? Or do they believe that they themselves are made of a finer clay than the rest of mankind?"

Ingen kommentarer: