fredag 10. april 2009

Svar til en bekjent

"Er du ikke egentlig glad for at alle mennesker får en sikkerhet fra velferdsstaten? Vi vet jo ikke hvor mye ansvar byråkratiet tar for oss. Det er jo ganske deilig å slippe mer ansvar."

- bekjent

Er jeg glad for at vi har et system hvor jeg bytter ansvar for trygghet?

Det høres jo egentlig ut som en veldig god deal?
Jeg slipper å ta mer ansvar, og jeg får mer trygghet!

Men når noe høres for godt ut til å være sant, så er det ofte sant. For svaret her ligger i begrepet "ansvar".

Ansvar betegnes som å håndtere makt og ta beslutninger. Dersom vi aksepterer at penger er makt fordi nettopp penger kan kjøpe varer og tjenester så betyr det at vi bytter penger for trygghet.
Jeg er villig til å bytte penger mot trygghet, men her må vi skille mellom trygghet fra vold, og trygghet fra uhell.

Trygghet fra vold er et utgangspunkt for våre friheter og for fremskritt og utvikling. Å sikre trygghet fra vold btyr at jeg ønsker å sikre meg mot overgrep, enten i form av vold eller tvang. Dette er rettsstatens ansvar, og jeg ønsker og bytte penger, eller ANSVARET for denne tryggheten til en objektiv og nøytral part som rettsstaten skal utgjøre.


Trygghet fra uhell betyr at jeg ønsker å sikre meg mot uhell som sykdom, arbeidsløshet eller generelle ulykker. Dersom jeg f.eks ønsker å sikre huset mitt mot brann, så tegner jeg en forsikring mot brann hos et privat forsikringsselskap som dermed har ansvaret for å betale dersom jeg har et uhell.

Så hvorfor skal ikke trygghet fra vold være en privat oppgave, eller trygghet fra uhell være en statlig oppgave?

  • Trygghet fra vold - ikke-statlig?
Trygghet fra vold betyr at ingen enkeltperson, gruppe eller flertall kan utøve urettmessig maktbruk over meg. Derfor er det viktig at volden sentraliseres i et voldsmonopol. Volden skal ikke brukes urettmessig, og bare mot andre enkeltpersone, grupper eller flertall som bevisst bryter voldsmonopolet og utøver vold mot andre.
Nettopp for å sikre at voldsmonopolet er nøytralt og objektivt, er det viktig at det ikke skiller mellom individene i et land. Derfor må alle betale en lik skatt for å dekke utgiftene til rettstaten. Ingen er hevet over loven. Og ingen er hevet over voldsmonopolet.

  • Trygghet fra uhell - statlig?

Til forskjell fra vold, som er en bevisst handling av en bølle mot et enkeltindivid, så er uhell noe som skjer med enkeltindivider uten at det er en bevisst handling eller grunn til det. Man kan ikke dømme noen for at man blir syk, eller at det begynner å brenne i et hus. Kunne man gjort det, så er det enten forgiftning eller brannstiftelse, og hører derfor hjemme i en rettsal. (trygghet fra vold)

Nettopp pga. trygghet fra uhell skjer uten at skyld kan plasseres, så kan heller ikke ansvaret for uhellet plasseres andre steder enn hos individet det skjer hos. Dette behøver ikke være negativt. Vi har dagens velferdsstat nettopp pga. vi VET at uhell skjer. Tar vi med oss den tankegangen videre, (at uhell skjer) så vet vi også at vi må forsikre oss mot disse.

Vi har gitt rettsstaten et monopol på vold fordi vold forutsetter en bevisst handling. Når vi har beskyttet oss mot bevisste ugjerninger trenger ikke tilbudsgiverne eller kundene å frykte tvang eller vold fra hverandre på et fritt marked. Ettersom alle individer har ulike behov for helsetjenester og forsikringspoliser, er det riktig at kundene selv velger, og tar ansvar for å finne de tilbudsgiverne som selger de tjenestene kunden trenger, til de prisene kunden ønsker å betale.

Når ansvaret er plassert i de rette hendene, så sikrer vi et samfunn av ansvarsbevisste mennesker som har alt å tjene på frie markeder, og intet å tjene på å bryte voldsmonopolet.

7 kommentarer:

LordMarius sa...

Jeg synes det er merkelig at mange som ser hvor mye godt som kommer ut av frie markeder, som ser konkurranse som en nødvendighet for å oppnå gode varer og tjenester, plutselig glemmer alt de kan om økonomi så fort det er snakk om beskyttelsestjenester.

Politiet tjener ikke folket, altså deg og meg. De tjener de som har skrevet under på kontraktene deres og overfører penger til dme en gang i måeneden. Dermed ligger deres lojalitet ikke hos oss som liksom er kundene deres, men hso de som gir dem ordre ovenfra.

Prøv å få hjelp fra dem selv, jeg har forsøkt to ganger uten å få noen hjelp som helst og det er IKKE takket være "politibeskyttelsen" jeg liksom skal være under at det gikk bra ved de to anledningene. Ingen hjelp fikk jeg, men å betale for "tjenestene" må jeg.

Hvor motivert tror du en vaskemaskinreparatør vil være for å reparere vaskemaskinen din om han får pengene uansett om han reparerer vaskemaskinen din eller ikke? Det er mulig han kommer allikevel, men i og med at det ikke får noen som helst konsekvenser for ham uansett hva han gjør, vil det være desto mindre sannsynlighet for at han gjør en god jobb, eller dukker opp i det hele tatt. Faren for at du holder tilbake betalingen og heller ringe en annen vaskemaskinreparatør som er mer interessert i din business enn den første vil fungerer som et korrektiv som gjør at den første vaskemaskinreparatøren insentiveres til å komme når han skal og gjøre det han får betalt for. Og attåptil være hyggelig og slå av en prat i tillegg!

Økonomiens naturlover forandrer seg ikke fra den ene tjenesten til den andre, uansett om det er snakk om vaskemaskinreparasjon eller beskyttelse mot forbrytere. En organisasjon som driver med beskyttelse vil kun få riktige insentiver til å gjøre jobben sin om de må stå direkte ansvarlig overfor kunden selv i konkurranse med andre tjensteytere.

Tyngdekraften fungerer på nøyaktig samme vis for politifolk som den gjør for vaskemaskinreparatører. Og det gjør økonomiens naturlover også. Det er derfor statstilbedere tar feil når de mener at enkelte jobber er for viktige til at de kan overlates til det frie marked. Det er tvert i mot; enkelte jobber er for viktige til at de kan overlates til et offentlig monopol.

Olve Hagen Wold sa...

Jeg mener, og jeg tror Kyle er helt enig med meg, at det skal være lov å betale private beskyttelsesfirmaer. Selvfølgelig. Men det er ikke saken her. Saken er hvem som legitimt skal kunne utøve vold. Skal vi samle makten hos én aktør, eller skal vi frigi markedet og la hvem som helst bruke vold. For når man konkurrerer om å bruke vold, er det selvfølgelig de voldeligste aktørene som vinner. Du har et alt for naivt syn på mennesket hvis du tror folk bare vil betale for beskyttelse, noen vil betale og noen vil ta betaling for å utøve vold mot andre. Resultatet er selvfølgelig mafiavelde.

LordMarius sa...

Du skriver at du ikke ønsker et system der alle kan bruke vold, Olve, men det er jo nøyaktig det systemet vi lever under i dag. Hvem som helst kan bruke vold mot deg, rane deg, bryte seg inn i hjemmet ditt, eller hvis du er kvinne voldta deg. Hvem som helst kan begå praktisk talt en hvilken som helst reell forbrytelse mot deg, uten konsekvenser. Den eneste organisasjonen i dette landet som har lov til å bruke vold bruker ikke denne volden for å beskytte deg og meg mot slike reelle forbrytelser. De har andre prioriteter, for de trenger ikke stå ansvarlig overfor oss som faktisk får lønningene deres tatt ut av våre lommer.

Det er vel og bra at du, og høyst sannsynligvis også Kyle, ønsker at vi skal kunne leie inn alternative leverandører av beskyttelse. Men i realiteten har en slik mulighet ingen verdi i det hele tatt, for vi må uansett betale for det politiet over skatteseddelen. Når man har mulighet til å leie inn en alternativ tjenesteyter, men fortsatt må betale for den tjenesteyteren man velger bort, ender man opp med at det kun er de rike som har råd til å velge. Og dermed er det kun de rike som har muligeht til å få den beskyttelsen mot vold de fleste anser det som en selvfølge at man skal ha.

Det mafiaveldet du er redd for eksisterer allerede. Beskyttelsespenger kreves inn av den mafia som til en hver tid har klart å manipulere seg til makten, og brukes på det vis mafiaen selv måtte ønske. Uten at de trenger å stå til ansvar for noen som helst. Vil de ha mer, tar de mer. Mener de at de de krever inn beskyttelsespenger fra ikke oppfører seg på den måten de vil, så setter de bare inn capoene sine.

Så får de bare seile sin egen sjø, de som er så tåpelige at de har klart å komme i veien for noen som vil bruke vold mot dem eller vil ødelegge eller ta deres eiendeler. Man får heller slå seg til ro med at politiet er litt som Vårherre, deres eksistens kan ikke bevises men de beskytter en allikevel mot en tåkete fiende der ute ett eller annet sted som går under navnet "Kaos", "Mafiavelde" eller lignende. Sikkert en veldig god trøst for f.eks. de kvinnene som akkurat nå sitter som livredde fanger i sine egne hjem fordi de er så heldige å bo i et sosialdemokratur og får lov til å være med på å spleise på et politi som desverre har bedre ting å gjøre enn å beskytte dem mot ekser som vil dem vondt.

Kyle sa...

LordMarius:
Jeg er klar over at bruk av makt og beskyttelse helt sikkert kunne vært en artig konkurranseutsetning, men det er som Olve sier at det er et spørsmål om vi ønsker å se vold i konkurranse.

Vold er en uting, og skal derfor sentraliseres i en enhet som skal brukes i ytterst nødstilfelle.

Jeg har selv opplevd, etter 4 innbrudd, at politiet ikke kunne hjelpe meg.
Svaret er ikke å delegere makten til en part som konkurrer med den nøytrale rettsmakten, men å gi mer penger til politiet.

Se på den amerikanske hæren som har benyttet blackwater til å utføre oppdrag i Iraq.
Vi har sett tilfeller hvor blackwater har avfyrt skudd mot den amerikanske hæren for å sikre at blackwaters oppdrag blir gjennomført raskest mulig, uten innblanding fra amerikanerne.

Man må gjerne hyre inn privat beskyttelse om man føler et særlig behov. Men den volden som beskyttelsesen din utøver må han også forvente seg å bi dømt av en rettstat for.
Ingen livvakt, vaktselskap eller privat hær skal ha rett til å utøve vold mot andre uten en grunn som kan forsvares i en rettsal.

Olve: JA

LordMarius sa...

Kyle: Akkurat, du vil at de rike skal kunne leie seg inn adekvat beskyttelse, mens vi andre skal være nødt til å ty til et "politi" både du og jeg og veldig mange andre har sett ikke er særlig interessert i å gjøre jobben sin. La meg få sette opp et scenario for deg:


Jeg mottar trusler per e-post, telefon eller lignende. Jeg kontakter politiet som så vidt orker å ta i mot en anmeldelse, men nekter å engang kikke på bevisene eller gjøre noe mer med saken (dette har faktisk hendt med meg). Politiet avstår alstå fra å beskytte meg, og med det unnlater de å gjøre jobben jeg betaler dem for.

1. Som i eksempelet med vaskemaskinreparatøren har en tjenesteyter unnlatt å gjøre jobben sin. I en konkurransesituasjon blant private, men når unnlatelsessynderen er en offentlig tjenesteyter blir det ikke fullt så enkelt. Bør jeg ha neon måte, som individ og ikke som stemmekveg, til å reagere mot politiet gjennom å få dem dømt for noe eller gjennom å holde tilbake penger?

2. Om trusselen viser seg å ikke være tom, og resultatet er at jeg dør, skal politifolkene som har vært involvert i saken dømmes på noen som helst måte, eller skal de gå fri helt uten konsekvenser selv om deres unnlatelse har kostet meg livet?

3. Om trusselen ikke er tom, og jeg i selvforsvar dreper angriperen med kniv eller skytevåpen, eller noen andre gjør det på mine vegne, skal jeg eller de da dømmes for drap? Skal politifolkene involvert som ikke har gjort jobben sin, og gjennom det gjort det slik at "drapet" skjedde, dømmes for delaktighet?

Selv har jeg etter to forsøk på å få hjelp fra politiet innsett at jeg ikke er en av de salvede som lever under de blåkleddes beskyttelse. Erfaringene med å møte politifolk som ikke nødvendighet mangler ressurser, men faktisk ikke engang har virket som om de på noen som helst måte var interessert i å hjelpe meg, har lært meg at jeg i neste truende situasjon vil bli nødt til å forsvare meg og min familie på egen hånd. Norges helse- og skolevesen er de beste eksemplene på at ingenting blir noe bedre av at man kaster penger i et offentlig svart hull. Det blir ikke noe bedre om sosialistene som kaster pengene kaller seg Arbeider- eller Fremskrittspartiet, og det spiller ingen rolle om det svarte hullet befolkes av byråkrater med hvite eller blå skjorter.

Olve Hagen Wold sa...

Grunnen til at vi ikke kan la deg melde deg ut av staten, er at vi ikke bare ønsker å forsvare oss mot deg, hvis du prøver å bruke vold mot oss, men at vi ønsker å straffe deg hvis du gjør det.

LordMarius sa...

Straff? Hvilken straff? Hvis jeg begår vold mot deg får jeg ingen straff. Har du ikke fulgt med i timen, Olve? Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal tvinges til å betale for statlige tjenester jeg ikke får bare for at du skal få ha livsløgnen din i orden.