torsdag 30. april 2009

Tilbake i Oslo - ny leilighet!

Ah!
Tilbake i Oslo, i ny leilighet.
Blir antakeligvis en del bilder fra leiligheten etterhvert ettersom gjengen som jeg bor sammen med er over gjennomsnittet glad i å feste. Det faktum at det står en bar på soverommet mitt er selvforklarende nok.

mandag 27. april 2009

Litt om Bruce Bawer

Bruce Bawer er en amerikansk skribent som har opptredd i blant annet The New Republic, The Nation, Newsweek, The Wall Street Journal, The New Criterion, The American Spectator og The Hudson Review.
Han har også skrevet flere bøker, blant andre "A Place at the Table: The Gay Individual in American Society", "Prophets and Professors: Essays On the Lives and Work of Modern Poets" og "Stealing Jesus: How Fundamentalism Betrays Christianity".
Han nyeste bok heter "While Europe Slept: How Radical Islam is Destroying the West from Within". Denne tar for seg flere kjente problemstilinger om muslimske grupper som ikke blir en del av det vestlige samfunnet de har flyttet til, men er med å skaper et mer delt samfunn. Boken ble nominert til National Book Critics Circle Award for 2006.

Årsaken til at Bawer har skrevet en del om Europa og Skandinava, som f.eks "While Sweden Slept" og "While Europe slept" er fordi Bawer i 1999 flyttet til Oslo, hvor han fortsatt bor med sin partner.
Grunnen til at jeg trekker frem Bawer er fordi han har skrevet en UTMERKET artikkel for The Wall Street Post. Jeg vil anbefale deg å lese artikkelen som handler om Europas "høyresving" og jeg vil ta ut et utdrag jeg likte veldig godt:

  • "In brave little Denmark's backyard, two more countries have moved to the right. In Norway, the Progress Party—which the political and media establishment has smeared for a generation as racist and fiscally unserious—now rivals the Labor Party, architect of the country's welfare state, thanks to voter concerns about immigration and public services. Though the financial crisis had caused support for the Progress Party to slip a bit, recent Muslim riots and debates about hijab have sent poll numbers skyward again, and the party seems a good bet to come out on top in next September's parliamentary elections—though it will be in trouble if, as appears likely, other right-of-center parties refuse to join a Progress Party-led coalition."

Rogaland, du avslappende bysse

Rogaland har helt tatt knekken på meg. Jeg har ikke klart helt å engasjere meg i Røkke-saker, bensinbilforbud, valg på Island og i Sør-Afrika og alt det andre... For her i Rogaland så virker alt bare fryd og gammen, EGENTLIG.

Hva forteller det?
Forteller det at jeg har en politisk pauseknapp som ufrivillig trykker seg av og på?
Er vi blitt så vant med dårlige veier, utilstrekkelige helstilbud osv. så vi tror ikke på noe bedre?
Er vi så selvsikre på å få inn fem på Tinget fra Rogaland at vi rett og slett slapper av i påvente av valget?

Jeg håper at svaret på alle påstandene ovenfor er "Nei".

Jeg skal tilbake til Oslo den 29. april, og når jeg begynner på jobben igjen så skal jeg forhåpentligvis vikariere som rådgiver for kommunalfraksjonen vår på Stortinget. Jeg gleder meg skikkelig!
Snakkes i Oslo, det er der minoritetsgrupper demonstrerer og sprer gode meninger og murstein i lufta på gjevnlig basis.

fredag 17. april 2009

Dagbladet skriver om Dr. Paul!

Dagen fikk plutselig en så deilig vending at jeg måtte smile fra øre til øre!

Årsak?
Dagbladet skriver om Ron Paul og hans forslag om å la kongressen utstede kaperbrev for å stoppe piratene på den øst-afrikanske kysten.
Dagbladet henviser til en youtubefilm laget av Ron Pauls Campaign for Liberty .

Selvfølgelig har Ron Paul rett i at å la skipene seile rundt forsvarsløst, og betale ut massive løsepenger bare fører til en oppblomstring i piratherjingene. Politikken er korrekt.
Likevel er det som gleder meg at det er DAGBLADET som rapporterer om den tidligere latterliggjorte presidentkandidaten som uten tvil har den mest prinsippielle stemmerekorden i kongressen.

This made my day!

tirsdag 14. april 2009

Muslimsk professor om jøder

MEMRI er en organisasjon som følger, oversetter og studerer arabiske, iranske og tyrkiske media, skolebøker og religiøse læreverk.

MEMRI-TV legger ofte ut skremmende klipp hvor den muslimske verden viser sitt styggeste ansikt. Her er f.eks professor Mustafa Muslim fra universitetet i de forente arabiske emirater forteller i dette klippet hvordan Allah samler/har samlet alle jødene til Israel slik at det skal bli lettere for muslimer å drepe dem.

Professoren forteller på åpent tv at dette er religiøs krig, ikke en krig om et stykke land eller noe slikt. Og selvfølgelig kommer han med litt anti-semittisme om at jødene er så perverse og farlige.

mandag 13. april 2009

Tamil tamil, er du en tiger?

Iløpet av påsken har tamilske flyktninger, og deres etterkommere demonstrert hardt mot den norske regjeringen, Oslos gater og befolkning, den amerikanske ambassaden og nå til slutt stormet den Sri Lankiske ambassaden.

Tidligere i påsken sa en av demonstrantene at tamiler var på integreringstoppen, og Norge måtte støtte deres syn som takk for dette.
Jeg har hatt et veldig positivt syn på den tamilske befolkningen i Norge, og deres etterkommere. For det er sant at tamiler har integrert seg godt, og ligger blant de innvandringsgruppene med høyest arbeidsdeltakelse.
Arbeid er en nøkkel til integrering, til velstand, til velferd og til trygge samfunn. Nettopp derfor er det merkelig at tamilene nå truer med denne gode integreringen for å få lov til å holde på som lovløse barbarer.

Jeg tåler veldig godt demonstrasjoner. Politiet setter pris på å bli varslet på forhånd, men det er greit. Spontane demonstrasjoner må vi tåle. Men idet tamilene begynte å forstyrre og plage Oslos befolkning ved å stenge trikker og gater, da begynte de å gå for langt.
Nå er jeg etter stormingen av ambassaden ikke lenger i tvil om at tamilene har mistet min støtte for sin sak. Internasjonalt, så er en storming av en ambassade et brudd på et lands suverenitet. HADDE det vært ansatte på jobb, så ville dette slått forferdelig dårlig ut, om det hadde kommet sammenbrudd mellom demonstrantene og de ansatte.

Dersom vi har integrert tamilTIGRE i Norge, så er dette en gruppe av den tamilske befolkningen vi ikke ønsker i landet. Lovbrytere og oppviglere er ikke ønsket i et liberalt og lovlydig samfunn.
Den tamilske saken må vente seg kritiske blikk fremover.

fredag 10. april 2009

Svar til en bekjent

"Er du ikke egentlig glad for at alle mennesker får en sikkerhet fra velferdsstaten? Vi vet jo ikke hvor mye ansvar byråkratiet tar for oss. Det er jo ganske deilig å slippe mer ansvar."

- bekjent

Er jeg glad for at vi har et system hvor jeg bytter ansvar for trygghet?

Det høres jo egentlig ut som en veldig god deal?
Jeg slipper å ta mer ansvar, og jeg får mer trygghet!

Men når noe høres for godt ut til å være sant, så er det ofte sant. For svaret her ligger i begrepet "ansvar".

Ansvar betegnes som å håndtere makt og ta beslutninger. Dersom vi aksepterer at penger er makt fordi nettopp penger kan kjøpe varer og tjenester så betyr det at vi bytter penger for trygghet.
Jeg er villig til å bytte penger mot trygghet, men her må vi skille mellom trygghet fra vold, og trygghet fra uhell.

Trygghet fra vold er et utgangspunkt for våre friheter og for fremskritt og utvikling. Å sikre trygghet fra vold btyr at jeg ønsker å sikre meg mot overgrep, enten i form av vold eller tvang. Dette er rettsstatens ansvar, og jeg ønsker og bytte penger, eller ANSVARET for denne tryggheten til en objektiv og nøytral part som rettsstaten skal utgjøre.


Trygghet fra uhell betyr at jeg ønsker å sikre meg mot uhell som sykdom, arbeidsløshet eller generelle ulykker. Dersom jeg f.eks ønsker å sikre huset mitt mot brann, så tegner jeg en forsikring mot brann hos et privat forsikringsselskap som dermed har ansvaret for å betale dersom jeg har et uhell.

Så hvorfor skal ikke trygghet fra vold være en privat oppgave, eller trygghet fra uhell være en statlig oppgave?

  • Trygghet fra vold - ikke-statlig?
Trygghet fra vold betyr at ingen enkeltperson, gruppe eller flertall kan utøve urettmessig maktbruk over meg. Derfor er det viktig at volden sentraliseres i et voldsmonopol. Volden skal ikke brukes urettmessig, og bare mot andre enkeltpersone, grupper eller flertall som bevisst bryter voldsmonopolet og utøver vold mot andre.
Nettopp for å sikre at voldsmonopolet er nøytralt og objektivt, er det viktig at det ikke skiller mellom individene i et land. Derfor må alle betale en lik skatt for å dekke utgiftene til rettstaten. Ingen er hevet over loven. Og ingen er hevet over voldsmonopolet.

  • Trygghet fra uhell - statlig?

Til forskjell fra vold, som er en bevisst handling av en bølle mot et enkeltindivid, så er uhell noe som skjer med enkeltindivider uten at det er en bevisst handling eller grunn til det. Man kan ikke dømme noen for at man blir syk, eller at det begynner å brenne i et hus. Kunne man gjort det, så er det enten forgiftning eller brannstiftelse, og hører derfor hjemme i en rettsal. (trygghet fra vold)

Nettopp pga. trygghet fra uhell skjer uten at skyld kan plasseres, så kan heller ikke ansvaret for uhellet plasseres andre steder enn hos individet det skjer hos. Dette behøver ikke være negativt. Vi har dagens velferdsstat nettopp pga. vi VET at uhell skjer. Tar vi med oss den tankegangen videre, (at uhell skjer) så vet vi også at vi må forsikre oss mot disse.

Vi har gitt rettsstaten et monopol på vold fordi vold forutsetter en bevisst handling. Når vi har beskyttet oss mot bevisste ugjerninger trenger ikke tilbudsgiverne eller kundene å frykte tvang eller vold fra hverandre på et fritt marked. Ettersom alle individer har ulike behov for helsetjenester og forsikringspoliser, er det riktig at kundene selv velger, og tar ansvar for å finne de tilbudsgiverne som selger de tjenestene kunden trenger, til de prisene kunden ønsker å betale.

Når ansvaret er plassert i de rette hendene, så sikrer vi et samfunn av ansvarsbevisste mennesker som har alt å tjene på frie markeder, og intet å tjene på å bryte voldsmonopolet.

torsdag 9. april 2009

Demokratiske systemer

Det har vært valg i Nord-Korea. Kim Jong-il ble ikke uventet gjenvalgt til landets leder, eller offisiellt: "formann i Den nasjonale forsvarskommisjonen."
Årsaken til at Kim Jong-il ikke velges til president er at hans avdøde far er president for all evighet.
Dette er systemet i Nord-Korea. Nasjonalforsamlingens rolle er veldig begrenset og man har demokratiske valg hvor utfallet er sagt på forhånd.

Hvordan står det til i Norge da?

I Norge valgte man å ha en konge for over 100 år siden, og etter det har landets øverste leder, hersker og fyrste vært Kongen som konstitusjonellt sett har den utøvende makten.
I Norge velger vi ikke lederne våre. De er født inn i en blodsrekke av konger og prinser.
I Norge velgr vi bare representanter som skal vedta eller forkaste det kongen legger frem i statsråd med sine ministere.

Ettersom kongen har mistet all reel makt er det ministerne som har den utøvende makten, ledet av statsministeren som har ansvar for å lede ministeriet.

Frem til valget kommer vi til å høre den sittende regjering snakke om "kaos på borgerlig side" og "manglende alternativer". For at den sittende regjering i det hele tatt skal kunne komme med slike påstander, så forutsettes et system hvor det er politikere og partier som fordeler makt og posisjoner, og ikke folket som avgjør gjennom valg.

"Men vi stemmer jo ved valg?" kan noen si. Vi stemmer på våre representanter til nasjonalforsamlingen som skal temme ville regjeringer og støtte gode regjeringer. Dette er også en viktig del av det demokratiske systemet, men nasjonalforsamlingen er ikke den utøvende makten som har mange politiske fordeler.
Den utøvende makten (gjennom kongen) kommer ikke som et direkte utslag av folkeviljen, men av politisk hestehandel. Det er bare å minne om at Venstre i forrige periode hadde 2 på tinget, men hele 3 ministere.

Hvordan kan man gå frem for å få et bedre demokratisk system?

- Republikk -

Vi må la folke velge sine ledere gjennom direkte presidentvalg. Noen partier ville hatt mye større sjanse for å få kloa i den utøvende makten, men det ville vært med folkets støtte i ryggen.
Er man misfornøyd med presidentens tiltak og planer så kan man skifte ham ut gjennom valg, men er man enig, kan man sørge for å stemme på en stortingsrepresentant som er enig i hans syn og vil støtte ham i nasjonaforsamlingen.

Det er usikkert hvordan dette ville slått ut i Norge, men jeg skal prøve å sette opp et scenario:

"President Jens Stoltenberg har vunnet presidentvalget med 40,5% av stemmetallet. Siv Jensen må se seg slått med sine 39,7% og hun er nok misfornøyd med alle stemmene som gikk til småpartienes kandidater.

"Bortkastede stemmer" sier Frank Aarebrot. "Dersom man virkelig hadde ønsket å se Jens Stoltenberg fjernet, så hadde man stemt på Siv Jensen. Hun hadde lovet å inkludere de andre kandidatene i sitt ministerium."

Likevel kan president Stoltenberg gå en tøff periode i møte. Hans eget arbeiderparti fikk bare støtte av 30,5% av velgerne, og han må vente seg hard motstand av FrPs 37,1%, noe som gjør Fremskrittspartiet til den største partigruppen på Stortinget.
Sentrumsalliansen har samlet sett fått 15,6% noe som gjør at Jens Stoltenberg blir nødt til å legge bort de mest radikale planene sine.

Bernt Aardal mener Stoltenbergs slagord: "En stemme til SV går til FrP" er en av hovedårsakene til at SV er slått ut av Stortinget, men nå angrer kanskje Stoltenberg. Disse stemmen har ikke bare gått til hans eget arbeiderparti, snarere tvert imot."

tirsdag 7. april 2009

Kan Norge spare på å legalisere narkotika?

Vox Populi viderepresenterte nylig en rapport fra Storbritania som viser hvordan de kan spare 140 milliarder på å legalisere narkotika.
Gamle argumenter mot legalisering blir brutt, og nye argumenter for legalisering kommer frem i rapporten.

I Norge har forkjempere for forbudet har 40 års historie med tap av menneskeliv, lidelse og dyr politikk og vise frem. Nå er de kommet til et punkt hvor de "nekter å gi opp kampen mot narkotika".
Spørsmålet er: Når Storbritania kan spare 140 milliarder, hvor mye kan Norge spare?
Dersom det skulle vise seg at vi kan spare 1 krone på å gi folk mer ansvar og frihet så bør vi virkelig se nøye på forslagene som kommer frem i rapporten.

Kan vi ikke lære av forbudstiden mot alkohol?
Legaliser!
Så får man heller regulere om man virkelig er så styringskåte...

mandag 6. april 2009

Døm ikke boka på omslaget

Alle bibliotekarer, lærere og lesehester vil fortelle deg at du aldri må dømme boka på omslaget. Det er innholdet som er viktig, ikke hvordan boka ser ut.
De samme reglene gjelder tydeligvis ikke for sammensetningen til Stortinget og LO-kongressen. Istedenfor å snakke om hva som skal bli innholdet på Stortinget og LO, altså politikken som disse forsamlingene skal skape, så snakker medier og folk om hvordan forsamlingene ser ut.

"Blendahvit Storting"

"Blendahvit LO-kongress"

Ærlig talt.
Fokus på politikken heller!
Kvinner har sakte men sikkert kommet inn i politikken etter de fikk stemmerett, og mennesker med innvandringsbakgrunn vil sakte men sikkert komme inn i politikken. Det er ikke mer enn 40 år siden vi så smått begynte å få innvandrere fra fjerne strøk til Norge.

Mennesker med innvandringsbakgrunn har ingen direkte inngang til Stortinget pga. de er ca 10% av befolkningen. Vi stemmer ikke på gruppe-partier i Norge, vi stemmer på politiske partier.

Norges neste statsminister er en kvinne.
Hun blir statsminister fra et parti uten kvotering.
Tenk om man tidligere hadde kalt Stortinget for et østrogenfritt Storting, er det derfor kvinnene gikk inn i politikken? For å tilføre et stoff?
Likevel ber vi innvandrere om å tilføre flere pigmenter til Stortinget og LO-kongressen.

søndag 5. april 2009

Tilbake i Rogaland

Ah... Tilbake i Rogaland.
Etter å ha nærmest kastet tinga mine inn på det nye rommet mitt på lørdagsmorgen så var det full fart til Gardermoen og avgårde til Rogaland. Det er en del som har forandret seg her hjemme, men noen ting forandrer seg aldri. Og man legger jo merke til enkelte forskjeller.

På Mosterøy har vi vårlukt. (bønder som sprer ku-møkk på jordene)
I Oslo har man fortsatt snø

På Mosterøy kan vi sove trygt om natta.
I Oslo lot innbruddstyvene meg ligge i fred om natta.

På Mosterøy kjenner vi alle andres familiebakgrunn, bursdag, slekt, venner, arbeidstid og favorittmat.
I Oslo kjenner jeg ikke naboen.

På Mosterøy kan du følge en vei og komme frem overalt.
I Oslo kan du følge en vei og gå deg vill overalt.

På Mosterøy kan jeg handle i farfars butikk any time, any day.
I Oslo har bunnpris bare åpen til 11. (Haha!)

Så hva er best av Mosterøys nærhet og trygghet, og Oslos liv og mangfold?
Vel, jeg er glad jeg kan fly mellom begge steder.
Det er godt å vite at jeg har en fot både i kloakken i Oslo, og kumøkka på Mosterøy.

GOD PÅSKE ALLE SAMMEN

fredag 3. april 2009

Fem på Tinget - Fra Rogaland!


Øyvind Vaksdal, Solveig Horne, Terje Halleland, Ketil Solvik-Olsen og Bente Thorsen.

Dette mannskapet fra Fremskrittspartiet i Rogaland er ifølge den nyeste partigallupen inne på Stortinget. Ifølge den samme partigallupen er Rogaland fritt for representanter fra SV, Venstre og Senterpartiet. HURRA!

Dette viser at Rogalendinger ikke ønsker den rødgrønne regjeringen som ikke har prioritert Rogaland til annet enn bompenger og oljeinntekter. Rogalendinger ønsker ikke en regjering som ikke verdsetter verdiskapning og ståpåvilje.
Rogaland ønsker en ny regjering med et sterkt Fremskrittsparti!

Her er forsåvidt målingen:


torsdag 2. april 2009

Vise ord fra mindre kjente tenkere

Ettersom du helt sikkert ikke lærte om liberalistiske tenkere på videregående skole, eller da du leste til ex.phil på universitetet, så vil jeg i dagene (og ukene?) fremover presentere noen mindre kjente tenkere, men som har vært veldig og gode og muligens også betydningsfulle for den liberale tradisjon.

Vi kan begynne med den franske økonomen og politikeren Claude Frédéric Bastiat som levde fra 30. juni 1801 til 24. desember 1850.
Bastiat mente at statens eneste oppgave var å beskytte det enkelte menneskets liv, frihet og eiendom. Han advarer sterkt i sitt verk "The Law" mot at staten som institusjon kunne bli enkeltmenneskets verste overgriper og fiende

Andre gode verk av Bastiat er f.eks "The candlemaker's petition" som er et essay om stearinlysmakeree som ønsker å forby alle hull og vinduer som gjør at de får konkurranse fra solen om å gi lys.

Også artikkelen "Hva man ser - og hva man ikke ser " er veldig god, da den argumenterer mot velmenende reguleringer som får negative motreaksjoner som mere enn oppveier de gode intensjonene med reguleringen.

Og et par gode sitat for å toppe kaka:

"The state is the great fictitious entity by which everyone seeks to live at the expense of everyone else."

"Competition is merely the absence of oppression"

"Everyone wants to live at the expense of the State. They forget that the State lives at the expense of everyone."

"It is impossible to introduce into society a greater change and a greater evil than this: the conversion of the law into an instrument of plunder."


"But how is this legal plunder to be identified? Quite simply. See if the law takes from some persons what belongs to them, and gives it to other persons to whom it does not belong. See if the law benefits one citizen at the expense of another by doing what the citizen himself cannot do without committing a crime."

"If the natural tendencies of mankind are so bad that it is not safe to permit people to be free, how is it that the tendencies of these organizers are always good? Do not the legislators and their appointed agents also belong to the human race? Or do they believe that they themselves are made of a finer clay than the rest of mankind?"

Aprilsnarr og gode nyheter!

Haha! Aprilsnarr!

Selvfølgelig har ikke Arbeiderpartiet tenkt å innføre flat skatt. De har tenkt å holde på sim byråkratiske, uoversiktelige, arbeidslyst-ødeleggende og urettferdige progressive beskatning.Men gode nyheter!

Etter styremøtet i Oslo FpU kunne styremedlem og aksjonsleder Kjøls fortelle at han hadde et ledig rom i sin gigantiske leilighet. Jeg ble med og tok en rask titt, og leiligheten var, og er jo bare elskverdig digg!

Så jeg takket ja, reiste hjem og visste at Kjøls og de andre beboerne skulle diskutere saken. Så får jeg en telefon en gang på kvelden:


"Halla Kyle, du.. gutta var ikke så interessert..."


Og jeg synker 2 meter ned i gulvet. Den flotte leiligheten, og den glipper...


"HAHA! Aprilsnarr! Det er bare å fløtte inn!"


Wee!
Jeg har et nytt hjem!

onsdag 1. april 2009

Arbeiderpartiet innfører flat skatt!

Jens Stoltenberg imponerer!
Via Arbeiderpartiets youtube-kanal forteller Stoltenberg og AUFs Martin Henriksen hvorfor de ønsker å fjerne toppskatten og innføre et mye flatere skattesystem.

"Det skal lønne seg å ta en lengre utdanning"

"Folk flest bør ikke betale toppskatt"