onsdag 11. mars 2009

Tut tut! Tog i rute?

Fredag 13.mars legger regjeringen frem Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2010-2019. Regjeringen mener de leverer "en storstilt opprusting" av jernbanenettet i Oslo-området.
Vi får se...
Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein fra Senterpartiet sier at målet er en punktlighet tilsvarende Flytoget.
Vi får se...

Det er forståelig at regjeringen ønsker å oppnå de resultatene som flytoget kan vise til. De er faktisk nummer 1 på norsk kundebarometer.
NSB deriomt ligger nede på 177. plass.

Hva kjennetegner de togrutene som er punktlige og går bra her i landet? Gjøvikbanen f.eks? Disse er konkurranseutsatt! Flytoget er privatdrevet!
Dersom regjeringen ønsker å ha gode togbaner, så må de bygge gode togbaner. Det støtter også FrP. Dersom regjeringen ønsker å ha gode, punktlige tog som kjører på disse togbanene, så må regjeringen slippe fri markedskreftene.

Mange er avhengige av togene for å komme seg til arbeid. ALT for mange til å overlate det til det offentlige.

1 kommentar:

Olve Hagen Wold sa...

Tenkte å skrive et lengre innlegg om det. Kanskje i morgen...