tirsdag 31. mars 2009

Straffer må være rettferdige

Samfunnet mener at det skal være straffbart å bruke kokain. Det er greit. Man må gjerne bestemme dette, og straffe dette. Det er uetisk å bestemme hva andre skal putte i egen kropp, men flertallet har mulighet til å gjøre det.

Nylig ble "Myggen" dømt til 140 timers samfunnsstraff for å ha kjøpt 50 gram kokain.
Spørsmålet jeg stiller meg er hvorfor en frivillig handling som bruk av kokain er, skal straffes med 140 timer samfunnsstraff, mens følgende handlinger gir 55 timer samfunnsstraff:

  • I 2003 ble en 29 år gammel tidligere straffet mann dømt i Oslo tingrett for heleri av 35 tv-apparater til en verdi av vel 85 000 kroner. Mannen var tidligere domfelt fem ganger, for heleri og grovt tyveri. Straff? 55 timer samfunnsstraff
  • I 2006 ble en tidligere straffet 22 år gammel mann dømt i Borgarting lagmannsrett for skadeverk, etter at han og to bekjente sparket til en vekterbil. Bilen ble påført flere bulker og riper i lakken på høyre side. Straff? 55 timer samfunnsstraff
  • Og det beste sammenligningsgrunnlaget er selvfølgelig saken hvor en mann ble slått brutalt ned på Karl Johan i Oslo. Han ble sparket mens han lå nede og spyttet på der han lå og svevde i livsfare. Straff? 55 timer samfunnsstraff.

Straffer skal være harde for harde kriminelle handlinger. Men for uetiske saker som vi har laget forbud for, pga. vi selv ikke ønsker å gjøre disse handlingene, så bør straffene være minimale. Jeg tror ikke folket ønsker at kokainbruk skal straffes 3 ganger hardere enn et brutalt overfall.

1 kommentar:

Fredrik sa...

Strengt tatt burde all straff være så streng som overhodet mulig, såfremt lovene er rasjonelle.