mandag 2. mars 2009

La de frivillige være i fred!

Hvordan vet du at du lever i et samfunn der staten og styringsmakten er for stor? Et enkelt svar er når man ser eksempler som dette:

"I mange år har Røde Kors og andre frivillige organisasjoner kjempet for momsfritak. For hver gang det lokale hjelpekorpset frivillig og gratis rykker ut for å hjelpe en pasient, må de fortsatt betale avgift på redningsutstyret de kjøper inn - enten det er snøskuter, søkestenger eller sambandsutstyr,"

Røde Kors må samle inn mellom 50.000 og 70.000 kroner ekstra hvert år, for å dekke momsen! Tenk det! Man kan ikke drive redningstjenester uten at staten vil ha en fortjeneste av det.
Heldigvis er det mange som kjemper for momsfritak for frivillige organisasjoner, og også Røde Kors har sendt brev til statsapparatet. Og hva er svaret de får fra statssekretær i Finansdepartementet, Geir Axelsen?

"Vi har stor forståelse for at Røde Kors og andre frivillige organisasjoner ønsker å bli premiert for jobben de gjør for samfunnet. Det ønsker vi å støtte opp om. Det vi ikke har tatt stilling til, er om denne støtten skal gis i form av den tekniske løsningen som de her ber om, eller om det skal skje på en annen måte,"

Axelsen har misforstått alt! ALT!
Røde Kors ønsker ikke å bli "premiert".... De ønkser å få drive i FRED, uten noen form for statlig innblanding eller velsignelse. Venstresiden har en så utrolig liten tro på frivillighet at de tror at alt og alle må ha statsstøtte for at noe skal skje.

Venstresiden burde skjønt sitt eget, og landets beste, og holdt fingrene sine unna frivillig sektor. Det innebærer:
  • Skatt dem ikke,- De gjør en uvurderlig innsats for samfunnet
  • Belønn dem ikke,- Arbeidet de gjør er belønning nok, og statlig "godvilje" var aldri ønsket
  • Reguler dem ikke,- Frivillig sektor vet selv best hvordan deres arbeid kan utføres på best mulig måte

11 kommentarer:

MortenM sa...

Sosialistene sier at en ikke skal kunne tjene penger på helse. Om det da ikke er staten som tjener pengene, selvfølgelig!

LordMarius sa...

Sosialistene lider av en vrangforestilling om at å unnlate å ta penger fra folk er det samme som å gi dem en gave. En avskyelig og uforståelig holdning.

MortenM sa...

Har de vrangforestillinger fordi de er sosialister, eller er de sosialister fordi de har vrangforestillinger? Høna eller egget?

Priya Prasath sa...

Noen sosialister har sikkert vrangforestillinger akkurat som sikkert noen liberalister har det, men nå kan ikke akkurat Geir Axelsen kalles sosialist, og langt i fra alle sosialister har vrangforestillinger.

Men det man kan være enige om er at dette er rett og slett forjævlig! Staten har ikke rett til å beskatte frivillige organsisasjoner for å gjøre den jobben staten ikke gjør...

Kyle sa...

Jasså?
Staten kan ikke beskatte den jobben de ikke gjør selv?

Da antar jeg at vi kommer til å se at matmomsen fjernes snarest.
Det hadde vært en god start

Priya Prasath sa...

Dude, vil du at staten skal dyrke maten til innbyggerne sine og ha mykekyr slik at den gode norske befolkningen kan få melk? :S

Kyle sa...

Priya:
Absolutt ikke!
Men du sier at "Staten har ikke rett til å beskatte frivillige organsisasjoner for å gjøre den jobben staten ikke gjør"

Vel, en bonde er frivillig. Staten kan ikke lage god mat, derfor bør staten ikke skatte mat. (moms)

Forsåvidt er det utrolig mange områder staten ikke bør skattelegge, og ifølge retorikken din, er du jo enig.

Priya Prasath sa...

En bonde er en selvstendig næringsdrivende, ikke en frivillig organisasjon.

Jeg mener at staten ikke skal beskatte frivillige organisasjoner som hjelper mennesker. Men det er forskjell på næringsdrivende og frivillige organisasjoner.

LordMarius sa...

Priya: Du mener f.eks. at det er rett og rimelig at Norges fattigste får prisen på f.eks. mat skrudd opp med 14% pga. grådige politikere?

Priya Prasath sa...

Jeg mener at det er nødvendig å ha skatter og momser på varer for å holde velferdstaten gående.

I motsetning til FrP, har jeg ikke lyst til å bruke opp oljepengene i stedet for å beskatte befolkningen litt.

Kyle sa...

Priya: FrP foreslår ikke å bruke av de investerte oljepengene, men bare å føre over litt mndre hvert år.

Og så var det poenget ved å være konsekvent. Når vi vet at bøndene utover en form for tjeneste som staten ikke KAN, eller BØR gjøre. Hvorfor skattelegge dem?
Vi er jo avhengige av det de gjør.